We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 611960-2021

30/11/2021    S232

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2021/S 232-611960

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Säteilyturvakeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0245869-9
Postiosoite: PL 14 (Laippatie 4)
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00811
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Nina Sulonen
Sähköpostiosoite: nina.sulonen@stuk.fi
Puhelin: +358 975988494
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.stuk.fi/
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Säteilyturvakeskus - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Ylläpito- ja kehityspalvelut - Radoniin liittyvä sähköinen asiointi ja verkkokauppa

Viitenumero: STUK 38/2100/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankintasopimuksen kohteena on STUKin radoniin liittyvien sähköisen asioinnin ja verkkokaupan tietojärjestelmien ylläpito- ja kehityspalvelut tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tämä hankinta on tehty Hansel Oy:n perustaman dynaamisen hankintajärjestelmän "IT-konsultointi 2021-2025 (DPS)" sisäisenä kilpailutuksena.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 126 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat STUKin radoniin liittyvien sähköisen asioinnin ja verkkokaupan tietojärjestelmien ylläpito- ja pienkehityspalvelut.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laadullinen vertailuperuste 1: Asiantuntijoiden kokemus ja osaaminen / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: Laadullinen vertailuperuste 2: Toimitussuunnitelma / Painotus: 15
Hinta - Painotus: 70
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Perussopimuskauden jälkeen Asiakkaalla on oikeus jatkaa sopimuskautta enintään 48 kuukaudella. Asiakas ilmoittaa optiokauden käyttöönotosta ja sen pituudesta Toimittajalle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Optiokauden käyttö on yksin Asiakkaan harkinnassa.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: STUK 38/2100/2021
Nimi:

Radoniin liittyvän sähköisen asioinnin ja verkkokaupan tietojärjestelmien ylläpitopalvelut

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
26/10/2021
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Visma Consulting Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1988069-3
Postiosoite: Keskuskatu 3
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00100
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 126 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 126 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa
Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:

Alihankkijaa käytetään ylläpitopalveluihin liittyvien asiantuntijapalvelujen tuottamisessa erikseen niin sovittaessa.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25/11/2021