Dodávky - 612138-2019

24/12/2019    S248    Dodávky - Předběžné oznámení bez výzvy k účasti v soutěži - Nehodící se 

Česko-Praha: Neprůstřelné vesty

2019/S 248-612138

Předběžné oznámení

Toto oznámení je pouze pro předběžné informace

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Hlavní město Praha
Národní identifikační číslo: 00064581
Poštovní adresa: Mariánské náměstí 2
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
E-mail: zakazky@mppraha.cz

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.mppraha.cz

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: Městská policie hl. m. Prahy
Národní identifikační číslo: 00064581
Poštovní adresa: Korunní 98
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 101 00
Země: Česko
E-mail: zakazky@mppraha.cz

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.mppraha.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Veřejný pořádek a bezpečnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

VZ 91119 - Dodávky balistických vest pro skryté nošení pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky.

Spisové číslo: 91119
II.1.2)Hlavní kód CPV
35815100 Neprůstřelné vesty
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky balistických vest pro skryté nošení pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky, a to včetně dopravy na místo plnění.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 14 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
35815100 Neprůstřelné vesty
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Kundratka 19, Praha 8, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky balistických vest pro skryté nošení pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky, a to včetně dopravy na místo plnění.

II.2.14)Další informace
II.3)Předpokládané datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení:
31/01/2020

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/12/2019