Supplies - 612153-2020

18/12/2020    S247

Poland-Lublin: Chemical reagents

2020/S 247-612153

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 243-601168)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
National registration number: EZ-p/PNO/p-214/11/2020
Postal address: ul. Akademicka 13 pok. 55
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-950
Country: Poland
Contact person: Oktawia Babicka
E-mail: oktawia.babicka@up.lublin.pl
Telephone: +48 814456253
Fax: +48 814456730
Internet address(es):
Main address: www.up.lublin.pl
Address of the buyer profile: https://uplublin.eb2b.com.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa odczynników chemicznych specjalistycznych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, produktów biochemicznych i hematologicznych z podziałem na 27 części

Reference number: Ez-p/p-214/11/2020
II.1.2)Main CPV code
33696300 Chemical reagents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa odczynników chemicznych specjalistycznych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, produktów biochemicznych i hematologicznych z podziałem na 27 części. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Pod użytym pojęciem „równoważne” rozumie się produkty o składzie chemicznym i cechach użytkowych oraz jakościowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w załącznikach nr 1–27 do SIWZ.

Źródła finansowania: 029/RID/2018/2019 – część 22, 23.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/12/2020
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 243-601168

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.7
Instead of:

Data: 12/11/2021

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 września 2020 r. o godz. 12:00 za pośrednictwem Platformy Zamawiającego https://uplublin.eb2b.com.pl/ w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, ul. Akademicka 13, pokój nr 45.

Read:

Data: 25/01/2021

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2021 r. o godz. 12.00 za pośrednictwem platformy Zamawiającego https://uplublin.eb2b.com.pl/ w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, ul. Akademicka 13, pokój nr 45.

Section number: IV.2.6
Instead of:
Read:

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 14/04/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 25/01/2021
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: