Urakat - 612538-2021

01/12/2021    S233

Suomi-Turku: Rakennustyöt

2021/S 233-612538

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2296962-1
Postiosoite: PL 236
Postitoimipaikka: Turku
NUTS-koodi: FI19 Länsi-Suomi
Postinumero: 20101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Mikko Asunen
Sähköpostiosoite: mikko.asunen@ely-keskus.fi
Puhelin: +358 295024106
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Maantieverkon tienpidon tehtävien hoitaminen.

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Markkinavuoropuhelu: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Väyläviraston ja Infra ry:n yhteistyötilaisuus läntisen Hankinta-alueen urakoitsijoille 2022

Viitenumero: VARELY/7231/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000 Rakennustyöt
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Infra ry ja Väylävirasto järjestävät yhteistyössä ELY-keskusten liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueiden kanssa markkinavuoropuheluna alueellisia yhteistyötilaisuuksia yhdeksän eri ELY-keskuksen alueella. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan. Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueella työskenteleville urakoitsijoille järjestetään tilaisuus videoyhteydellä 19.1.2021 klo 15.00 -17.00.

Alustava ohjelma:

15.00 Avaus, Liikenne 12 ja investointiohjelmat

Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, johtaja Tuovi Päiviö

Etelä-pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, johtaja Anders Östergård

Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ylijohtaja Juha Sammallahti

15.20 INFRA ry:n tervehdys, johtaja Kari Muhonen

15.25 Väyläviraston ajankohtaista, johtaja Lars Westermark

Keskeisten hankkeiden esittely ja läntisen hankinta-alueen ratahankkeet

Katsaus tuleviin vuosiin

Yhteinen investointien kehittäminen (mm. hankintamenettelyt, soveltuvuusvaatimukset ja päästövaatimukset)

15.50 Urakoitsijan puheenvuoro

16.05 Vuoden 2022 hankkeet, projektipäällikkö Mikko Asunen

Kalusto-/päästövaatimukset

Vuoden 2022 silta- ja rakennusurakat

Hoitourakoiden tilanne

16.45 Yhteistä keskustelua

17.00 Tilaisuus päättyy

Tilaisuus järjestetään Teams-yhteydellä. Tilaisuuteen pystyy osallistumaan internet-selaimen kautta, vaikka osallistujalla ei olisi Teamsia käytössä.

Kokouslinkki toimitetaan sähköpostilla. Pyynnöt osoitteeseen: mikko.asunen@ely-keskus.fi

Tilaisuudessa esiteltävät aineistot ovat yleisiä ja informatiivisia. Ne eivät ole hankintayksikköä sitovia myöhemmissä hankinnoissa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Varsinais-Suomi Satakunta Pirkanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa maakuntien alueet

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämä hankintailmoitus koskee yleistä markkinavuoropuhelutilaisuutta, joka järjestetään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (Läntinen hankinta-alue), Väyläviraston ja Infra ry:n kanssa. Vuoropuhelu koskee vuoden 2022 maantie-, rata- ja vesiväylä urakoita Läntisellä hankinta-alueella.

Tilaisuus koskee mm. seuraavia palveluntuottajia:

Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan. Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueella toimivat urakoitsijat

Tienrakentamisen pääurakoitsijat

Tienrakentamisen aliurakoitsijat ja alihankkijat

Sillanrakennusurakoitsijat, sillankorjausurakoitsijat sekä edellä mainittujen urakoitsijoiden aliurakoitsijat

Päällystysurakoitsijat

Hoitourakoitsijat

II.2.14)Lisätiedot

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä tarkoittaa tilaisuuden järjestämispäivämäärää.

II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
19/01/2022

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26/11/2021