Byggentreprenader - 612541-2021

01/12/2021    S233

Sverige-Vallentuna: Byggnation av bostäder

2021/S 233-612541

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Vallentuna kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0027
Postadress: Tuna torg 1
Ort: Vallentuna
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 186 86
Land: Sverige
Kontaktperson: Nicholas de la Place
E-post: nicholas.delaplace@vallentuna.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.vallentuna.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrzmmsijl&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Förhandsmeddelande Upphandling Utförandeentreprenad Kristineberg etapp 1

Referensnummer: KS 2021.230
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45211300 Byggnation av bostäder
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling Utförandeentreprenad Kristineberg etapp 1 2021.230

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Friluftsstadsdelen Kristineberg är en helt ny stadsdel som planeras i sydöstra Vallentuna.

Den nya stadsdelen ligger i anslutning till centrala Vallentuna, mellan Påtåker och Bällsta. Stadsdelen är ett av Vallentunas större utvecklingsområden. När hela området är utbyggt kommer det att rymma cirka 1800 bostäder, skolor, torg och lekplatser.

Se bilaga

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 220 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45112711 Utformning av parker
45112723 Utformning av lekplatser
45210000 Byggnadsanläggning
45211000 Anläggningsarbeten för flerfamiljshus
45211100 Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder
45214100 Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader
45240000 Anläggningsarbete för vattenprojekt
45247210 Anläggningsarbeten för dammar
45300000 Byggnadsinstallationsarbeten
45400000 Färdigställande byggnadsarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Vallentuna kommun

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Utförandeentreprenad anläggningsarbeten för ny stadsdel

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
16/12/2021

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/11/2021