Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 61255-2019

TINázovDánsko-Kodaň: Európska služba v oblasti zemských pohybov Copernicus – podporné služby
NDČíslo zverejnenia oznámenia61255-2019
PDDátum uverejnenia08/02/2019
OJČíslo vydania série S úradného vestníka28
TWMesto kupujúcehoKODAŇ
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska environmentálna agentúra
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoDK
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚAgentúry
DSDokument bol zaslaný01/02/2019
DTLehota na predloženie15/03/2019
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)90700000 - Environmentálne služby
72300000 - Dátové služby
RCMiesto plnenia (NUTS)DK011
IAInternetová adresa (URL)http://www.eea.europa.eu/
DIPrávny základNariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046