Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 612724-2021

01/12/2021    S233

Magyarország-Budapest: Útburkolat építése

2021/S 233-612724

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

471. sz. főút (1+000-2+850 km) fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR000389402021
II.1.2)Fő CPV-kód
45233228 Útburkolat építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

471. sz. főút Debrecen belterületi (1+000 - 2+850 km szelvények közötti) szakasz négysávosítása (PST: K471.04.73)

A 471. sz. főút 1+000-2+850 km szelvények között a meglévő 2x1 sávos szakasz 2x2 forgalmi sávra történő fejlesztésére vonatkozó engedélyezési tervek és útépítési engedély alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a kivitelezés megvalósítása. A megfelelő színvonalú biztonságos közúti közlekedés biztosíthatósága érdekében Debrecen belterületén a másodrendű főút Mátyás Király utcától Simon István utcáig tartó szakasz kivitelezési munkáit kell megvalósítani. A projekt keretében a 4908. jelű út, Debrecen lakott területi szakaszának (Acsádi út) felújítására is sor kerül. A négysávosításhoz kapcsolódóan a több városi utca, illetve gyűjtőút csatlakozását jelzőlámpás csomópontokká kell áttervezni.

Főbb mennyiségek (várhatóan):

Szintbeni, jelzőlámpás csomópont építése: 8 db

2x1 sáv 2x2 sávra történő építése: 1850 m (Sámsoni út)

2x1 sáv - burkolatmegerősítés építése: 1060 m (Acsádi út)

Földmű építése: 21200 m3

Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 10400 m3

Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 7900 m3

A feladat részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

PST kód: K471.04.73

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 7 299 011 812.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45230000 Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
45231200 Olaj- és gázvezetékek építése
45233125 Útkereszteződés építése
45233221 Útburkolati jelek festése
45316213 Forgalomirányító berendezések szerelése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen 471. sz. főút 1+000-2+850 km szelvényei

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 471. sz. főút 1+000-2+850 km szelvények között a meglévő 2x1 sávos szakasz 2x2 forgalmi sávra történő fejlesztésére vonatkozó engedélyezési tervek és útépítési engedély alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a kivitelezés megvalósítása. A megfelelő színvonalú biztonságos közúti közlekedés biztosíthatósága érdekében Debrecen belterületén a másodrendű főút Mátyás Király utcától Simon István utcáig tartó szakasz kivitelezési munkáit kell megvalósítani. A projekt keretében a 4908. jelű út, Debrecen lakott területi szakaszának (Acsádi út) felújítására is sor kerül. A négysávosításhoz kapcsolódóan a több városi utca, illetve gyűjtőút csatlakozását jelzőlámpás csomópontokká kell áttervezni.

Főbb mennyiségek (várhatóan):

Szintbeni, jelzőlámpás csomópont építése: 8 db

2x1 sáv 2x2 sávra történő építése: 1850 m (Sámsoni út)

2x1 sáv - burkolatmegerősítés építése: 1060 m (Acsádi út)

Földmű építése: 21200 m3

Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 10400 m3

Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 7900 m3

A feladat részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

PST kód: K471.04.73

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. III.1.3) M/2.2. szerinti szakember 24 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 074-185110
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

471. sz. főút (1+000-2+850 km) fejlesztése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Debreceni Mélyépítő Holding Fővállalkozó és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12110508209
Postai cím: Dobozi Utca 17.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 4029
Ország: Magyarország
E-mail: ekr.dmh@gmail.com
Telefon: +36 309034136
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12523326215
Postai cím: Petőfi Utca 24. A. épület
Város: Tivadar
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4921
Ország: Magyarország
E-mail: info@zemplenko.hu
Telefon: +36 42506514
Fax: +36 42506515
Internetcím: http://www.zemplenko.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11876566215
Postai cím: Vécsey Utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@keviz.hu
Telefon: +36 42420191
Fax: +36 42506821
Internetcím: http://www.keviz.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7 299 011 812.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

I. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: Debreceni Mélyépítő Holding Fővállalkozó és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 4029 Debrecen Dobozi Utca 17.

Ajánlattevő adószáma:12110508-2-09

Ajánlattevő neve: ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 4921 Tivadar Petőfi Utca 24. A. épület Ajánlattevő adószáma:

Ajánlattevő adószáma: 12523326-2-15.

Ajánlattevő neve: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza Vécsey Utca 21.

Ajánlattevő adószáma: 11876566-2-15.

II. számú ajánlat

Ajánlattevő neve: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest Bocskai Út 73.

Ajánlattevő adószáma: 14904134-2-44.

III. számú ajánlat

Ajánlattevő neve: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

Ajánlattevő adószáma: 10776456-4-43

IV. számú ajánlat

Ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke Utca 150.

Ajánlattevő adószáma: 28733232-4-03

V. számú ajánlat

SDD Konzorcium

Ajánlattevő neve: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2.

Ajánlattevő adószáma:10229105-2-11

Ajánlattevő neve: S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 9024 Győr Rómer Flóris Utca 5

Ajánlattevő adószáma: 24824040-2-08

Ajánlattevő neve: Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest Budafoki út 187-189

Ajánlattevő adószáma:24657998-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/11/2021