A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 612724-2021

01/12/2021    S233

Magyarország-Budapest: Útburkolat építése

2021/S 233-612724

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

471. sz. főút (1+000-2+850 km) fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR000389402021
II.1.2)Fő CPV-kód
45233228 Útburkolat építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

471. sz. főút Debrecen belterületi (1+000 - 2+850 km szelvények közötti) szakasz négysávosítása (PST: K471.04.73)

A 471. sz. főút 1+000-2+850 km szelvények között a meglévő 2x1 sávos szakasz 2x2 forgalmi sávra történő fejlesztésére vonatkozó engedélyezési tervek és útépítési engedély alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a kivitelezés megvalósítása. A megfelelő színvonalú biztonságos közúti közlekedés biztosíthatósága érdekében Debrecen belterületén a másodrendű főút Mátyás Király utcától Simon István utcáig tartó szakasz kivitelezési munkáit kell megvalósítani. A projekt keretében a 4908. jelű út, Debrecen lakott területi szakaszának (Acsádi út) felújítására is sor kerül. A négysávosításhoz kapcsolódóan a több városi utca, illetve gyűjtőút csatlakozását jelzőlámpás csomópontokká kell áttervezni.

Főbb mennyiségek (várhatóan):

Szintbeni, jelzőlámpás csomópont építése: 8 db

2x1 sáv 2x2 sávra történő építése: 1850 m (Sámsoni út)

2x1 sáv - burkolatmegerősítés építése: 1060 m (Acsádi út)

Földmű építése: 21200 m3

Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 10400 m3

Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 7900 m3

A feladat részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

PST kód: K471.04.73

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 7 299 011 812.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45230000 Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
45231200 Olaj- és gázvezetékek építése
45233125 Útkereszteződés építése
45233221 Útburkolati jelek festése
45316213 Forgalomirányító berendezések szerelése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen 471. sz. főút 1+000-2+850 km szelvényei

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 471. sz. főút 1+000-2+850 km szelvények között a meglévő 2x1 sávos szakasz 2x2 forgalmi sávra történő fejlesztésére vonatkozó engedélyezési tervek és útépítési engedély alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a kivitelezés megvalósítása. A megfelelő színvonalú biztonságos közúti közlekedés biztosíthatósága érdekében Debrecen belterületén a másodrendű főút Mátyás Király utcától Simon István utcáig tartó szakasz kivitelezési munkáit kell megvalósítani. A projekt keretében a 4908. jelű út, Debrecen lakott területi szakaszának (Acsádi út) felújítására is sor kerül. A négysávosításhoz kapcsolódóan a több városi utca, illetve gyűjtőút csatlakozását jelzőlámpás csomópontokká kell áttervezni.

Főbb mennyiségek (várhatóan):

Szintbeni, jelzőlámpás csomópont építése: 8 db

2x1 sáv 2x2 sávra történő építése: 1850 m (Sámsoni út)

2x1 sáv - burkolatmegerősítés építése: 1060 m (Acsádi út)

Földmű építése: 21200 m3

Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 10400 m3

Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 7900 m3

A feladat részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

PST kód: K471.04.73

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. III.1.3) M/2.2. szerinti szakember 24 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 074-185110
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

471. sz. főút (1+000-2+850 km) fejlesztése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Debreceni Mélyépítő Holding Fővállalkozó és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12110508209
Postai cím: Dobozi Utca 17.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 4029
Ország: Magyarország
E-mail: ekr.dmh@gmail.com
Telefon: +36 309034136
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12523326215
Postai cím: Petőfi Utca 24. A. épület
Város: Tivadar
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4921
Ország: Magyarország
E-mail: info@zemplenko.hu
Telefon: +36 42506514
Fax: +36 42506515
Internetcím: http://www.zemplenko.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11876566215
Postai cím: Vécsey Utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@keviz.hu
Telefon: +36 42420191
Fax: +36 42506821
Internetcím: http://www.keviz.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7 299 011 812.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

I. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: Debreceni Mélyépítő Holding Fővállalkozó és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 4029 Debrecen Dobozi Utca 17.

Ajánlattevő adószáma:12110508-2-09

Ajánlattevő neve: ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 4921 Tivadar Petőfi Utca 24. A. épület Ajánlattevő adószáma:

Ajánlattevő adószáma: 12523326-2-15.

Ajánlattevő neve: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza Vécsey Utca 21.

Ajánlattevő adószáma: 11876566-2-15.

II. számú ajánlat

Ajánlattevő neve: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest Bocskai Út 73.

Ajánlattevő adószáma: 14904134-2-44.

III. számú ajánlat

Ajánlattevő neve: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

Ajánlattevő adószáma: 10776456-4-43

IV. számú ajánlat

Ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke Utca 150.

Ajánlattevő adószáma: 28733232-4-03

V. számú ajánlat

SDD Konzorcium

Ajánlattevő neve: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2.

Ajánlattevő adószáma:10229105-2-11

Ajánlattevő neve: S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 9024 Győr Rómer Flóris Utca 5

Ajánlattevő adószáma: 24824040-2-08

Ajánlattevő neve: Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest Budafoki út 187-189

Ajánlattevő adószáma:24657998-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/11/2021