Lucrări - 612767-2021

01/12/2021    S233

România-București: Lucrări de construcţii de unităţi spitaliceşti

2021/S 233-612767

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 206-535081)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02523
Număr naţional de înregistrare: 4183253
Adresă: Str. Drumul Taberei nr. 7B, sector 6
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 061352
Țară: România
Persoană de contact: Birou achiziții publice
E-mail: ddi_achiz@mapn.ro
Telefon: +40 213195858/2844
Fax: +40 213198152
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.mapn.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de proiectare și lucrări de execuție aferente proiectului „REALIZARE PAVILION NOU – BLOC CHIRURGICAL POLITRAUMĂ DIN CAZARMA 1044 SIBIU”

Număr de referinţă: 4183253_2021_PAAPD1315426
II.1.2)Cod CPV principal
45215140 Lucrări de construcţii de unităţi spitaliceşti
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de proiectare și lucrări de execuție aferente proiectului „REALIZARE PAVILION NOU – BLOC CHIRURGICAL POLITRAUMĂ DIN CAZARMA 1044 SIBIU”

Valoarea estimata a contractului de achiziție este de 72.095.991,91 lei fara TVA din care:

- servicii de proiectare: 2.530.355,5 lei fara TVA

- executie lucrari: 69.565.636,41 lei fara TVA

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26/11/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 206-535081

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 29/11/2021
A se citi:
Data: 07/12/2021
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 29/11/2021
A se citi:
Data: 07/12/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6
În loc de:
Data: 29/05/2022
A se citi:
Data: 31/05/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: