The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 612808-2021

01/12/2021    S233

Netherlands-Almere: Engineering works and construction works

2021/S 233-612808

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 213-560640)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Almere
National registration number: 162046567
Postal address: Stadhuisplein 1
Town: Almere
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 1315 HR
Country: Netherlands
Contact person: Rachid Lakhloufi
E-mail: aanbestedingen-dsa@almere.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.almere.nl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Realisatie busbaan (busbaan 490) te Almere

Reference number: GON-20-21-023-T01
II.1.2)Main CPV code
45220000 Engineering works and construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Realisatie busbaan (busbaan 490), zie verder het bestek

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/11/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 213-560640

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7)
Place of text to be modified: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Instead of:

Aanvang: 01-02-2022

Einde: 26-07-2024

Read:

Aanvang: 21-02-2022

Einde: 26-07-2024

Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Instead of:
Date: 10/12/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 21/01/2022
Local time: 12:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Instead of:

Datum: 10-12-2021

Plaatselijke tijd: 12:05

Read:

Datum: 21-01-2021

Plaatselijke tijd: 13:00

VII.2)Other additional information:

Beste gegadigden,

Vanwege de grote omvang van de Nota van Inlichtingen is de publicatie van de Nota van Inlichtingen verschoven naar 8 december 2021.

De totale planning is daarbij ook verschoven door het inpassen van de 2e NvI en uitstel van de aanbesteding naar 21 januari 2022.

Hiermee wordt aan de behoefte van de gegadigden tegemoet gekomen.