We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 612825-2021

01/12/2021    S233

Czechia-Plzeň: Construction work

2021/S 233-612825

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
National registration number: 25220683
Postal address: Denisovo nábřeží 920/12
Town: Plzeň
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Postal code: 30100
Country: Czechia
Contact person: Zdeňka Kodýtková
E-mail: kodytkova@pmdp.cz
Telephone: +420 378037535
Internet address(es):
Main address: http://www.pmdp.cz/
Address of the buyer profile: https://zakazky.pmdp.cz/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work - MA12 - IA13
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work - MA12 - IA13
45234127 Tramway depot construction work - MA12 - IA13
45234126 Tramline construction works - MA12 - IA13
45213300 Buildings associated with transport - MA12 - IA13
45213150 Office block construction work - MA12 - IA13
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 01/07/2020
End: 30/11/2022

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2020/S 187-452221

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45000000 Construction work - MA12 - IA13
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
VII.1.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této Veřejné zakázky je kompletní zhotovení díla spočívajícího v rekonstrukci Areálu vozovny Slovany a výstavby s tím související infrastruktury na adrese Slovanská alej 35, Plzeň, nacházející se v katastrálním území Plzeň a katastrálním území Hradiště u Plzně, obci Plzeň, včetně dodávky příslušných technologií, uvedení jednotlivých stavebních celků/objektů do zkušebního provozu, je-li to příslušnými právními předpisy vyžadováno, zajištění udělení kolaudačního souhlasu a poskytnutí dalších plnění, která jsou popsána v návrhu smlouvy o dílo, a rovněž zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Součástí předmětu plnění je mimo jiné vybudování vlakové cesty a měnírny.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 01/07/2020
End: 30/11/2022
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 1 738 016 420.56 CZK
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Metrostav a.s.
National registration number: 00014915
Postal address: Koželužská 2450/4
Town: Praha
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 18000
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Berger Bohemia
National registration number: 45357269
Postal address: Klatovská 410/167
Town: Plzeň
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Postal code: 32100
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: TSS GRADE, a.s.
National registration number: 35802723
Postal address: Dunajská 48
Town: Bratislava
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 81108
Country: Slovakia
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.2)Reasons for modification
Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU)
Description of the economic or technical reasons and the inconvenience or duplication of cost preventing a change of contractor:

Uvažovaná změna závazku ze Smlouvy se nepovažuje za podstatnou změnu závazku podle

příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Celková hodnota změny představuje 2,03% původní hodnoty závazku

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 1 697 894 702.32 CZK
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 1 738 016 420.56 CZK