The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Works - 612825-2021

01/12/2021    S233

Czechia-Plzeň: Construction work

2021/S 233-612825

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
National registration number: 25220683
Postal address: Denisovo nábřeží 920/12
Town: Plzeň
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Postal code: 30100
Country: Czechia
Contact person: Zdeňka Kodýtková
E-mail: kodytkova@pmdp.cz
Telephone: +420 378037535
Internet address(es):
Main address: http://www.pmdp.cz/
Address of the buyer profile: https://zakazky.pmdp.cz/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work - MA12 - IA13
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work - MA12 - IA13
45234127 Tramway depot construction work - MA12 - IA13
45234126 Tramline construction works - MA12 - IA13
45213300 Buildings associated with transport - MA12 - IA13
45213150 Office block construction work - MA12 - IA13
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 01/07/2020
End: 30/11/2022

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2020/S 187-452221

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45000000 Construction work - MA12 - IA13
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
VII.1.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této Veřejné zakázky je kompletní zhotovení díla spočívajícího v rekonstrukci Areálu vozovny Slovany a výstavby s tím související infrastruktury na adrese Slovanská alej 35, Plzeň, nacházející se v katastrálním území Plzeň a katastrálním území Hradiště u Plzně, obci Plzeň, včetně dodávky příslušných technologií, uvedení jednotlivých stavebních celků/objektů do zkušebního provozu, je-li to příslušnými právními předpisy vyžadováno, zajištění udělení kolaudačního souhlasu a poskytnutí dalších plnění, která jsou popsána v návrhu smlouvy o dílo, a rovněž zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Součástí předmětu plnění je mimo jiné vybudování vlakové cesty a měnírny.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 01/07/2020
End: 30/11/2022
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 1 738 016 420.56 CZK
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Metrostav a.s.
National registration number: 00014915
Postal address: Koželužská 2450/4
Town: Praha
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 18000
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Berger Bohemia
National registration number: 45357269
Postal address: Klatovská 410/167
Town: Plzeň
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Postal code: 32100
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: TSS GRADE, a.s.
National registration number: 35802723
Postal address: Dunajská 48
Town: Bratislava
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 81108
Country: Slovakia
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.2)Reasons for modification
Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU)
Description of the economic or technical reasons and the inconvenience or duplication of cost preventing a change of contractor:

Uvažovaná změna závazku ze Smlouvy se nepovažuje za podstatnou změnu závazku podle

příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Celková hodnota změny představuje 2,03% původní hodnoty závazku

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 1 697 894 702.32 CZK
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 1 738 016 420.56 CZK