Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 612864-2021

01/12/2021    S233

Suomi-Vantaa: Reagenssit ja varjoaineet

2021/S 233-612864

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1567535-0
Postiosoite: Uutistie 5 (PL 441, 00029 HUS)
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Postinumero: 01770
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: logistiikka.kilpailutus@hus.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.hus.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2126106-6
Postitoimipaikka: Kuopio
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: lassi.makinen@ptcs.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.islab.fi/etusivu
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=369844&tpk=b68f170b-6617-4c17-88fa-b43e0e975a65
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=369844&tpk=b68f170b-6617-4c17-88fa-b43e0e975a65
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Nukleiinihappojen eristämiseen ja tunnistamiseen tarkoitetut reagenssit F-ParaNhO ja HepyNhO

Viitenumero: HUS 703-2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33696000 Reagenssit ja varjoaineet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Reagenssit nukleiinihappoperusteiseen (nucleic acid amplification technique, NAAT) ulosteen parasiittien (Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium ja Dientamoeba fragilis) osoittamiseen ja Helicobacter pylorin ja sen klaritromysiiniresistenssin osoittamiseen ulostenäytteestä Mobidiagin Amplidiag Easy+CFX96 -laitekokonaisuudelle.

Tässä tarjouspyynnössä hankittavia tuotteita tulevat käyttämään: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yksiköt sekä ISLAB (Itä- Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä), joka osallistuu hankintaan ainoastaan ulosteen parasiittien (Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium ja Dientamoeba fragilis) osoittamisen osalta. Tässä tarjouspyynnössä mukana olevista osapuolista käytetään jäljempänä lyhennettä Tilaaja.

HUSLAB ja ISLAB tilaavat Parasiitti-testejä F-ParaNhO vuosittain arviolta 8 000 kpl, joista ISLABin osuus on arviolta 1 000 kpl.

HUSLAB tilaa Helikobakteeritestejä (HepyNhO) arviolta 6 000 testiä vuosittain.

Sopimuskausi on pituudeltaan yhden vuoden ja sopimusta voidaan jatkaa erillisellä yhden vuoden optiokaudella.

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ks. kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus ja muut hankinta-asiakirjat.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Hankinnan sopimuskausi on pituudeltaan yhden (1) vuoden. Tilaaja varaa oikeuden jatkaa sopimuskautta yhden (1) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää optiosta viimeistään kolmea kuukautta ennen määräaikaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimuksena on, että tarjoaja on sijoittumismaassaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tilaaja voi tarkistaa rekisteröitymistiedot.

Tämä vaatimus koskee myös alihankkijaa, jonka voimavaroihin tarjoaja vetoaa, sekä kaikkia ryhmittymän jäseniä.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 05/01/2022
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 05/01/2022
Paikallinen aika: 12:01
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamisen ajankohta on alustava.

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

Tarjouspyynnössä ilmoitetut kellonajat ovat Suomen aikoja.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26/11/2021