Dostawy - 613527-2019

24/12/2019    S248

Polska-Jabłonka: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2019/S 248-613527

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Jabłonka
Krajowy numer identyfikacyjny: 491892222
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 1
Miejscowość: Jabłonka
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Gminy Jabłonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka
E-mail: zpubliczne@jablonka.pl
Tel.: +48 182611146
Faks: +48 182652468
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jablonka.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Komunalnych
Krajowy numer identyfikacyjny: 492812099
Adres pocztowy: ul.3 Maja 1
Miejscowość: Jabłonka
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zakład Usług Komunalnych, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka
E-mail: zuk@jablonka.pl
Tel.: +48 182611137
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jablonka.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce
Krajowy numer identyfikacyjny: 004424033
Adres pocztowy: ul.3 Maja 1
Miejscowość: Jabłonka
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka
E-mail: ops@jablonka.pl
Tel.: +48 182611147
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.opsjablonka.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce
Krajowy numer identyfikacyjny: 490548014
Adres pocztowy: ul.Piusa Jabłońskiego 4
Miejscowość: Jabłonka
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce, ul. Piusa Jabłońskiego 4, 34-480 Jabłonka
E-mail: SPJablonkanr1@poczta.fm
Tel.: +48 182652310
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.spjablonka.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa Jabłonka-Bory
Krajowy numer identyfikacyjny: 490548020
Adres pocztowy: ul.Kopernika 14
Miejscowość: Jabłonka
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szkoła Podstawowa Jabłonka-Bory, ul. Kopernika 14, 34-480 Jabłonka
E-mail: spbory@gmail.com
Tel.: +48 182652405
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jablonka.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Chyżnem
Krajowy numer identyfikacyjny: 490548008
Adres pocztowy: Chyżne 129
Miejscowość: Chyżne
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-481
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szkoła Podstawowa w Chyżnem, 34-481 Chyżne 129
E-mail: szkolachy@poczta.fm
Tel.: +48 182631924
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zschyzne.szkolnastrona.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Orawce
Krajowy numer identyfikacyjny: 490548416
Adres pocztowy: Orawka 76
Miejscowość: Jabłonka
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szkoła Podstawowa w Orawce, Orawka 76, 34-480 Jabłonka
E-mail: sporawka@poczta.fm
Tel.: +48 182652367
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sporawka.eduorawa.net/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 1 w Podwilku
Krajowy numer identyfikacyjny: 490548652
Adres pocztowy: Podwilk 287
Miejscowość: Podwilk
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-722
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szkoła Podstawowa nr 1 w Podwilku, 34-722 Podwilk 287
E-mail: sp1podwilk@interia.pl
Tel.: +48 182852937
Adresy internetowe:
Główny adres: https://sp1podwilk.edupage.org/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 2 w Podwilku
Krajowy numer identyfikacyjny: 490548669
Adres pocztowy: Podwilk 157
Miejscowość: Podwilk
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-722
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szkoła Podstawowa nr 2 w Podwilku, 34-722 Podwilk 157
E-mail: zespolszkolpodwilk@poczta.onet.pl
Tel.: +48 182852924
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zspodwilk.edupage.org/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Zubrzycy Dolnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 490548830
Adres pocztowy: Zubrzyca Dolna 257
Miejscowość: Zubrzyca Górna
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-484
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szkoła Podstawowa w Zubrzycy Dolnej, Zubrzyca Dolna 257, 34-484 Zubrzyca Górna
E-mail: spzd@onet.eu
Tel.: +48 182642030
Adresy internetowe:
Główny adres: https://spzd.edu.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 1 w Zubrzycy Górnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 480548847
Adres pocztowy: Zubrzyca Górna 43
Miejscowość: Zubrzyca Górna
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-484
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szkoła Podstawowa nr 1 w Zubrzycy Górnej, 34-484 Zubrzyca Górna 43
E-mail: sp1.zubrzyca@wp.pl
Tel.: +48 182852713
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jablonka.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 2 w Zubrzycy Górnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 490548860
Adres pocztowy: Zubrzyca Górna 482
Miejscowość: Zubrzyca Górna
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-484
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szkoła Podstawowa nr 2 w Zubrzycy Górnej, 34-484 Zubrzyca Górna 482
E-mail: gimzubrzyca@poczta.onet.pl
Tel.: +48 182852716
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jablonka.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 3 w Zubrzycy Górnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 490548876
Adres pocztowy: Zubrzyca Górna 270
Miejscowość: Zubrzyca Górna
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-484
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szkoła Podstawowa nr 3 w Zubrzycy Górnej, 34-484 Zubrzyca Górna 270
E-mail: sp3zubrzyca@wp.pl
Tel.: +48 182852720
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jablonka.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Małej
Krajowy numer identyfikacyjny: 490548066
Adres pocztowy: Lipnica Mała 117
Miejscowość: Lipnica Mała
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-482
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Małej, 34-482 Lipnica Mała 117
E-mail: bogusiaszlachta@intera.pl
Tel.: +48 182752640
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jablonka.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 2 w Lipnicy
Krajowy numer identyfikacyjny: 490548072
Adres pocztowy: Lipnica Mała 346
Miejscowość: Lipnica Mała
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-482
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szkoła Podstawowa nr 2 w Lipnicy, 34-482 Lipnica Mała 346
E-mail: sp2lm@interia.pl
Tel.: +48 182752510
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jablonka.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnicy Małej
Krajowy numer identyfikacyjny: 490548190
Adres pocztowy: 34-482 Lipnica Mała 512
Miejscowość: Lipnica Mała
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-482
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnicy Małej, 34-482 Lipnica Mała 512
E-mail: gimlipnica@poczta.onet.pl
Tel.: +48 182752445
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jablonka.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminne Przedszkole Samorządowe w Jabłonce
Krajowy numer identyfikacyjny: 000971399
Adres pocztowy: ul. Piusa Jabłońskiego 9
Miejscowość: Jabłonka
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gminne Przedszkole Samorządowe w Jabłonce, ul. Piusa Jabłońskiego 9, 34-480 Jabłonka
E-mail: przedszkole.jablonka@interia.pl
Tel.: +48 182652333
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.przedszkolejablonka.eprzedszkola.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce
Krajowy numer identyfikacyjny: 490737212
Adres pocztowy: ul.3 Maja 3
Miejscowość: Jabłonka
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, ul. 3 Maja 3, 34-480 Jabłonka
E-mail: biuro@ockorawa.pl
Tel.: +48 182652404
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ockorawa.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce
Krajowy numer identyfikacyjny: 120662248
Adres pocztowy: ul.Sobieskiego 13
Miejscowość: Jabłonka
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce, ul. Sobieskiego 13, 34-480 Jabłonka
E-mail: biblioteka@obporawa.pl
Tel.: +48 182652379
Adresy internetowe:
Główny adres: http://obporawa.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Orawskie Centrum Zdrowia w Jabłonce
Krajowy numer identyfikacyjny: 491984958
Adres pocztowy: ul.3 Maja 7
Miejscowość: Jabłonka
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Orawskie Centrum Zdrowia w Jabłonce, ul. 3 Maja 7, 34-480 Jabłonka
E-mail: spzoz@spzozjablonka.pl
Tel.: +48 182642022
Adresy internetowe:
Główny adres: http://strona.spzozjab.nazwa.pl/jablonka.html
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Orawska Samorządowa Szkoła Muzyczna w Jabłonce
Krajowy numer identyfikacyjny: 122924362
Adres pocztowy: ul.3 Maja 5
Miejscowość: Jabłonka
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Orawska Samorządowa Szkoła Muzyczna w Jabłonce, ul. 3 Maja 5, 34-480 Jabłonka
E-mail: orawskamuzyczna@gmail.com
Tel.: +48 183070908
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.muzyczna.jablonka.pl/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Jabłonka

Numer referencyjny: RINT.271.28.2019
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup energie elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Jabłonka w planowanej ilości około 5,96694580 (-/+ 15 %) GWh w okresie do 31.12.2021 roku.

Szacowany wolumen energii 5,96694580 GWh zał. nr 8

Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 1.1.2020 do 31.12.2021 roku wynosi 2 085 225,58 PLN.

Informacja dodatkowa wynikająca z art. 5 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dn. 28.12.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2538): w dniu 30.6.2018 r. dostawcą energii elektrycznej dla Gminy Jabłonka była firm Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., cena za energię elektryczną brutto wraz z podatkiem akcyzowym wynosiła 0,2675 PLN/kWh.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 495 376.73 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obiekty znajdujące się na terenie Gminy Jabłonka

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniki nr 11 do SIWZ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) dla niżej wymienionych podmiotów i grup podmiotów:

a) obiekty administrowane przez Urząd Gminy Jabłonka oraz oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Jabłonka – Urząd Gminy Jabłonka

b) Zakład Usług Komunalnych w Jabłonce

c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce

d) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce

e) Szkoła Podstawowa Jabłonka-Bory

f) Szkoła Podstawowa w Chyżnem

g) Szkoła Podstawowa w Orawce

h) Szkoła Podstawowa nr 1 w Podwilku

i) Szkoła Podstawowa nr 2 w Podwilku

j) Szkoła Podstawowa w Zubrzycy Dolnej

k) Szkoła Podstawowa nr 1 w Zubrzycy Górnej

l) Szkoła Podstawowa nr 2 w Zubrzycy Górnej

m) Szkoła Podstawowa nr 3 w Zubrzycy Górnej

n) Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Małej

o) Szkoła Podstawowa nr 2 w Lipnicy Małej

p) Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnicy Małej

q) Gminne Przedszkole Samorządowe w Jabłonce

r) Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce

s) Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce

t) Orawskie Centrum Zdrowia w Jabłonce

u) Orawska Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Jabłonce

Zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup energie elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Jabłonka w planowanej ilości około 5,96694580 (-/+ 15 %) GWh w okresie do 31 grudnia 2021 roku.

Szacowany wolumen energii 5,96694580 GWh zał. nr 8

Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01-01-2020 do 31-12-2021 roku wynosi 2085225,58 zł

Informacja dodatkowa wynikająca z art. 5 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dn. 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2538):w dniu 30 czerwca 2018 r. dostawcą energii elektrycznej dla Gminy Jabłonka była firm TAURON SPRZEDAŻ Sp. z o.o., cena za energię elektryczną brutto wraz z podatkiem akcyzowym wynosiła 0,2675 zł/kWh.

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych obiektów i punktów poboru przedstawione zostały w zestawieniu zbiorczym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Gmina Jabłonka oraz jednostki wymienione w zał. nr 11 do SIWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY JABŁONKA.

Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez poszczególne jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 11. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 5.1 do SIWZ).

Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu jednostek wymienionych w pkt 1 (wskazane zostały w zał. nr 11 do SIWZ)

Początek rozpoczęcia sprzedaży określa się na nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 roku

3. Umowy sprzedaży energii elektrycznej zostaną zawarte na okres do dnia 31 grudnia 2021 roku.

4. Deklarowane w ust. 2 zużycie energii elektrycznej jest wielkością szacunkową i służy do obliczenia ceny oferty.

5. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z postanowieniem ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i polskimi Normami

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Wskazane w zał. zużycie energii elektrycznej jest szacunkowe

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czasrówny okresowi związania ofertą w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Szczegółowe wymagania wniesienia wadium zostały opisane w Rozdziale 13 SIWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 178-433123
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Jabłonka

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Łagiewnicka 60
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-417
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 085 225.58 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 495 376.73 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składadokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajudokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126).

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentów:

1) o których mowa w Rozdziale 11 ust 3 pkt 3.2, ppkt 4 niniejszej SIWZ składa informację z odpowiedniegorejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organsądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejscezamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt13, 14 i 21;

2) o których mowa w Rozdziale 11 ust 3 pkt 3.2, ppkt 1-3 niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty,wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo żezawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkamilub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty,o których mowa w ust 1 pkt 2 lit a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tegoterminu

1. Informacje ogólne

1.1 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Kontakt za pośrednictwem systemu ePUAP (w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać "Urząd GminyJabłonka").

Elektroniczna skrzynka podawcza: /29gw7qf1xt/zp

1.2 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musiposiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

1.3 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznychkopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminiekorzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

1.4 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

1.5 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lubelektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania naePUAP.

1.6 Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępnesą na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej siwz.

1.7 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacjeprzy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ichotrzymania.

3. Forma dokumentów i oświadczeń.

3.1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniezamówienia (Dz. U. poz. 1126 z późn. zm.), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lubw elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,przysługuje odwołanie.

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/12/2019