Supplies - 613671-2021

01/12/2021    S233

România-București: Îmbrăcăminte de protecţie şi de securitate

2021/S 233-613671

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 211-551195)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
Număr naţional de înregistrare: RO 4203997
Adresă: Strada: BANU DUMITRACHE, nr. 46
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032572
Țară: România
Persoană de contact: Aurel Stan
E-mail: achizitiipublice@igsu.ro
Telefon: +40 212086150
Fax: +40 212084546
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.igsu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Cizme scurte din piele cu branț de protecție

Număr de referinţă: 11117
II.1.2)Cod CPV principal
35113400 Îmbrăcăminte de protecţie şi de securitate
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Procedură de atribuire ce implică încheierea unui acord cadru având ca obiect furnizarea produsului :Cizme scurte din piele cu branț de protecție în conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr. 49417 din 24.09.2021.

Termenul limită în care Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de calificare/informațiilor suplimentare: În a 11 zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

-Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 19.

-Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: semestrial, în funcție de nevoile autorității contractante și de fondurile alocate cu această destinație.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26/11/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 211-551195

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 14/12/2021
A se citi:
Data: 10/02/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 14/12/2021
A se citi:
Data: 10/02/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
În loc de:
Data: 14/10/2022
A se citi:
Data: 10/12/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: