We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Varer - 613718-2019

24/12/2019    S248    Varer - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Danmark-Fredericia: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje

2019/S 248-613718

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 244-599664)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
CVR-nummer: 69116418
Postadresse: Gothersgade 20
By: Fredericia
NUTS-kode: DK
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: mette.b.poulsen@fredericia.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: raadhuset@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76161616

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://esbjergkommune.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Herning Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 19
Postadresse: Torvet 5
By: Herning
NUTS-kode: DK
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: kommunen@herning.dk
Telefon: +45 96282828

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

Internetadresse for køberprofilen: www.herning.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Holstebro Kommune
CVR-nummer: 29189927
Postadresse: Kirkestræde 11
By: Holstebro
NUTS-kode: DK
Postnummer: 7500
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: kommunen@holstebro.dk
Telefon: +45 96117500

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

Internetadresse for køberprofilen: www.holstebro.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ikast-Brande Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 17
Postadresse: Rådhusstrædet 6
By: Ikast
NUTS-kode: DK
Postnummer: 7430
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: post@ikast-brande.dk
Telefon: +45 99604000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

Internetadresse for køberprofilen: www.ikast-brande.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 97
Postadresse: Akseltorv 1
By: Kolding
NUTS-kode: DK
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: kommunen@kolding.dk
Telefon: +45 79797979

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

Internetadresse for køberprofilen: www.kolding.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
CVR-nummer: 29189684
Postadresse: Nytorv 9
By: Middelfart
NUTS-kode: DK
Postnummer: 5500
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: middelfart@middelfart.dk
Telefon: +45 88885500

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

Internetadresse for køberprofilen: www.middelfart.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: odense@odense.dk
Telefon: +45 66131372

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

Internetadresse for køberprofilen: www.odense.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 68
Postadresse: Laksetorvet
By: Randers C
NUTS-kode: DK
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: randers.kommune@randers.dk
Telefon: +45 89151515

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

Internetadresse for køberprofilen: www.randers.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 41
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: kommunen@silkeborg.dk
Telefon: +45 89701000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

Internetadresse for køberprofilen: www.silkeborgkommune.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 97 30
Postadresse: Ramsherred 5
By: Svendborg
NUTS-kode: DK
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: svendborg@svendborg.dk
Telefon: +45 62233000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

Internetadresse for køberprofilen: www.svendborg.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sønderborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 97 73
Postadresse: Rådhustorvet 10
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK
Postnummer: 6400
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: post@sonderborg.dk
Telefon: +45 88726400

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

Internetadresse for køberprofilen: www.sonderborgkommune.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 00
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: Post@vejle.dk
Telefon: +45 76810000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

Internetadresse for køberprofilen: www.vejle.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af brystproteser til KomUdbud

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af brystproteser til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale, jf. punkt 2 (herefter benævnt Ordregiver).

De kommuner, der deltager i udbuddet, er alle at betragte som ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig rammeaftale med de(n) vindende tilbudsgiver(e) på baggrund af udbuddet.

Da udbuddet vedrører hjælpemidler omfattet af lov om social service, LBK nr. 1023 af 23.9.2014, § 112, er brugeren frit stillet til, at vælge en anden leverandør mod selv at betale evt. merudgift. Ordregiver kan derfor ikke garantere noget mindstesalg

Delaftaler:

Udbud opdelt geografisk i 8 delaftaler (Aftale 1-8). Der skal gives tilbud på en eller flere af følgende delaftaler:

- Aftale 1 - Svendborg,

- Aftale 2 - Odense,

- Aftale 3 - Fredericia, Middelfart og Vejle,

- Aftale 4 - Herning, Ikast-Brande, Holstebro og Silkeborg,

- Aftale 5 - Sønderborg,

- Aftale 6 - Esbjerg (inkl. Fanø),

- Aftale 7 - Randers,

- Aftale 8 - Kolding.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/12/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 244-599664

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.2)
I stedet for:

Har en årsomsætning på minimum 3 000 000 DKK, angives for hver af de seneste 2 afsluttede regnskabsår i ESPD DEL IV: udvælgelseskriterier, B: Økonomisk og finansiel formåen, 1a).

- Har en positiv egenkapital, angives for hver af de seneste 2 afsluttede regnskabsår i ESPD DEL IV: udvælgelseskriterier, B: Økonomisk og finansiel formåen, 4),

- Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK,

- Erfaring med udførelse af lignende opgaver. Tilbudsgiver skal minimum angive 2 referencer på opgaver af lignende art og omfang udført inden for de seneste 3 år. Der skal kun angives referencer én gang, selvom der bydes ind på flere delaftaler.

Ved lignende art menes:

- Levering af brystproteser til en kommunal eller regional ordregiver.

Ved lignende omfang menes:

- Kontrakter eller rammeaftaler. Rammeaftalerne eller kontrakterne må ikke være afsluttede mere end 3 år før tilbudsfristen, og de skal have været i drift i minimum 6 måneder på datoen for tilbudsfristen.

Tilbudsgiver skal anføre sine referencer under fanen ”Udvælgelse”

Læses:

Ordregiver er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136, hvis ikke til tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i ESPD´et i Ethics angive, hvorvidt ordregiver er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund.

Tilbudsgiver skal herudover bekræfte at tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137.

Ordregiver er derfor forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af ovennævnte frivillige udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i ESPD´et i Ethics angive, hvorvidt ordregiver er omfattet af en ovennævnte frivillige udelukkelsesgrund.

Ved afgivelse af oplysninger om de frivillige udelukkelsesgrunde skal tilbudsgiver være opmærksom på, at den to-årige ”forældelsesfrist”, der gælder i henhold til § 138, stk. 6, ikke nødvendigvis løber fra det tidspunkt, hvor forholdet er begået, men at den i visse tilfælde muligvis vil løbe fra det tidspunkt, hvor en kompetent myndighed træffer afgørelse vedrørende forholdet. Tilbudsgiver kan derfor være forpligtet til at oplyse om forhold, der har fundet sted for mere end 2 år siden.

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Har en årsomsætning på minimum 3 000 000 DKK, angives for hver af de seneste 2 afsluttede regnskabsår i ESPD DEL IV: udvælgelseskriterier, B: Økonomisk og finansiel formåen, 1a),

- Har en positiv egenkapital, angives for hver af de seneste 2 afsluttede regnskabsår i ESPD DEL IV: udvælgelseskriterier, B: Økonomisk og finansiel formåen, 4),

- Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK.

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Erfaring med udførelse af lignende opgaver. Tilbudsgiver skal minimum angive 2 referencer på opgaver af lignende art og omfang udført inden for de seneste 3 år. Der skal kun angives referencer én gang, selvom der bydes ind på flere delaftaler.

Ved lignende art menes:

- Levering af brystproteser til en kommunal eller regional ordregiver.

Ved lignende omfang menes:

- Kontrakter eller rammeaftaler. Rammeaftalerne eller kontrakterne må ikke være afsluttede mere end 3 år før tilbudsfristen, og de skal have været i drift i minimum 6 måneder på datoen for tilbudsfristen.

Tilbudsgiver skal anføre sine referencer under fanen ”Udvælgelse” i Ethics.

Den tilbudsgiver, som ordregiver påtænker at indgå kontrakt med, skal inden kontrakten kan tildeles dokumentere sin opfyldelse af egnethedskriterierne og ikke-opfyldelse af udelukkelsesgrundene, jf. pkt. 6.1 til 6.3 ved fremlæggelse af følgende dokumenter:

- Serviceattest, som på tidspunktet for indlevering ikke er ældre end 6 måneder,

- Såfremt den vindende tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, skal denne fremlægge tilsvarende dokumentation i den version og/eller fra de myndigheder, som er relevante i den vindende tilbudsgivers hjemland,

- Regnskaber for de seneste 2 år såfremt disse ikke er offentligt tilgængelige,

- Dokumentation for gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Dokumentationen skal fremsendes inden en passende tidsfrist efter ordregivers anmodning herom.

Tilbudsgiverne er imidlertid meget velkomne til at fremsende dokumentationen tidligere, fx sammen med tilbuddet.

Afsnit nummer: III.1.3)
I stedet for:

Har en årsomsætning på minimum 3 000 000 DKK, angives for hver af de seneste 2 afsluttede regnskabsår i ESPD DEL IV: udvælgelseskriterier, B: Økonomisk og finansiel formåen, 1a).

- Har en positiv egenkapital, angives for hver af de seneste 2 afsluttede regnskabsår i ESPD DEL IV: udvælgelseskriterier, B: Økonomisk og finansiel formåen, 4),

- Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK,

- Erfaring med udførelse af lignende opgaver. Tilbudsgiver skal minimum angive 2 referencer på opgaver af lignende art og omfang udført inden for de seneste 3 år. Der skal kun angives referencer én gang, selvom der bydes ind på flere delaftaler.

Ved lignende art menes:

- Levering af brystproteser til en kommunal eller regional ordregiver.

Ved lignende omfang menes:

- Kontrakter eller rammeaftaler. Rammeaftalerne eller kontrakterne må ikke være afsluttede mere end 3 år før tilbudsfristen, og de skal have været i drift i minimum 6 måneder på datoen for tilbudsfristen.

Tilbudsgiver skal anføre sine referencer under fanen ”Udvælgelse”

Læses:

Ordregiver er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136, hvis ikke til tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i ESPD´et i Ethics angive, hvorvidt ordregiver er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund.

Tilbudsgiver skal herudover bekræfte at tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137.

Ordregiver er derfor forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af ovennævnte frivillige udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i ESPD´et i Ethics angive, hvorvidt ordregiver er omfattet af en ovennævnte frivillige udelukkelsesgrund.

Ved afgivelse af oplysninger om de frivillige udelukkelsesgrunde skal tilbudsgiver være opmærksom på, at den to-årige ”forældelsesfrist”, der gælder i henhold til § 138, stk. 6, ikke nødvendigvis løber fra det tidspunkt, hvor forholdet er begået, men at den i visse tilfælde muligvis vil løbe fra det tidspunkt, hvor en kompetent myndighed træffer afgørelse vedrørende forholdet. Tilbudsgiver kan derfor være forpligtet til at oplyse om forhold, der har fundet sted for mere end 2 år siden.

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Har en årsomsætning på minimum 3 000 000 DKK, angives for hver af de seneste 2 afsluttede regnskabsår i ESPD DEL IV: udvælgelseskriterier, B: Økonomisk og finansiel formåen, 1a),

- Har en positiv egenkapital, angives for hver af de seneste 2 afsluttede regnskabsår i ESPD DEL IV: udvælgelseskriterier, B: Økonomisk og finansiel formåen, 4),

- Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK.

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Erfaring med udførelse af lignende opgaver. Tilbudsgiver skal minimum angive 2 referencer på opgaver af lignende art og omfang udført inden for de seneste 3 år. Der skal kun angives referencer én gang, selvom der bydes ind på flere delaftaler.

Ved lignende art menes:

- Levering af brystproteser til en kommunal eller regional ordregiver.

Ved lignende omfang menes:

- Kontrakter eller rammeaftaler. Rammeaftalerne eller kontrakterne må ikke være afsluttede mere end 3 år før tilbudsfristen, og de skal have været i drift i minimum 6 måneder på datoen for tilbudsfristen.

Tilbudsgiver skal anføre sine referencer under fanen ”Udvælgelse” i Ethics.

Den tilbudsgiver, som ordregiver påtænker at indgå kontrakt med, skal inden kontrakten kan tildeles dokumentere sin opfyldelse af egnethedskriterierne og ikke-opfyldelse af udelukkelsesgrundene, jf. pkt. 6.1 til 6.3 ved fremlæggelse af følgende dokumenter:

- Serviceattest, som på tidspunktet for indlevering ikke er ældre end 6 måneder,

- Såfremt den vindende tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, skal denne fremlægge tilsvarende dokumentation i den version og/eller fra de myndigheder, som er relevante i den vindende tilbudsgivers hjemland,

- Regnskaber for de seneste 2 år såfremt disse ikke er offentligt tilgængelige,

- Dokumentation for gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Dokumentationen skal fremsendes inden en passende tidsfrist efter ordregivers anmodning herom.

Tilbudsgiverne er imidlertid meget velkomne til at fremsende dokumentationen tidligere, fx sammen med tilbuddet.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: