Árubeszerzések - 613759-2021

01/12/2021    S233

Magyarország-Budapest: Asztalok, szekrények, iróasztalok és könyvszekrények

2021/S 233-613759

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Stefánia Út 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
E-mail: rudolf.korpas@mnsk.hu
Telefon: +36 14714100
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bozsik Stadion mobíliák beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001137622020
II.1.2)Fő CPV-kód
39120000 Asztalok, szekrények, iróasztalok és könyvszekrények
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Bozsik Stadion mobíliák beszerzése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
39120000 Asztalok, szekrények, iróasztalok és könyvszekrények
39110000 Ülések, székek és kapcsolódó termékek, valamint tartozékok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1194 Budapest, Puskás Ferenc u. 1-3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az alábbi mobíliák szállítása, összeszerelése, beállítása:

- asztalok összesen: 153 db

- székek összesen: 745 db

- egyedi kialakítású öltözőszekrény vendégcsapat részére: 25 db

- fém öltözőszekrény, tárolószekrény összesen: 68 db

- zárható, polcos szekrény összesen: 14 db

- nagy teherbírású polc: 15 db

- irodai görgős, fiókos konténerek: 51 db

- öltözőpad, munkapad: 25 db

- egyedi, görgős kerekekre szerelt bárparaván

- heverők, fotelek, kanapék összesen: 22 db

- állófogasok: 21 db

- vízszintes kábelcsatorna íróasztalhoz: 38 db

- taktikai mágnestábla: 2 db

- hordozható masszázságy: 5 db

- falióra: 4 db

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 55
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 112-291979

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

NSK-FEJL/4-58/2021

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
02/06/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Alex Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Kft
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98581133
Postai cím: Magyar Utca 21-23.
Város: Zsambek
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
E-mail: karasszon.mihaly@alexbutor.hu
Telefon: +36 209144111
Fax: +36 23565088
Internetcím: http://www.alexbutor.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 40 317 940.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosítás dátuma: 2021. november 2.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/11/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
39120000 Asztalok, szekrények, iróasztalok és könyvszekrények
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
39120000 Asztalok, szekrények, iróasztalok és könyvszekrények
39110000 Ülések, székek és kapcsolódó termékek, valamint tartozékok
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1194 Budapest, Puskás Ferenc u. 1-3.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az alábbi mobíliák szállítása, összeszerelése, beállítása:

- asztalok összesen: 153 db

- székek összesen: 745 db

- egyedi kialakítású öltözőszekrény vendégcsapat részére: 25 db

- fém öltözőszekrény, tárolószekrény összesen: 68 db

- zárható, polcos szekrény összesen: 14 db

- nagy teherbírású polc: 15 db

- irodai görgős, fiókos konténerek: 51 db

- öltözőpad, munkapad: 25 db

- egyedi, görgős kerekekre szerelt bárparaván

- heverők, fotelek, kanapék összesen: 22 db

- állófogasok: 21 db

- vízszintes kábelcsatorna íróasztalhoz: 38 db

- taktikai mágnestábla: 2 db

- hordozható masszázságy: 5 db

- falióra: 4 db

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 153
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 40 317 940.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Alex Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Kft
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98581133
Postai cím: Magyar Utca 21-23.
Város: Zsambek
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
E-mail: karasszon.mihaly@alexbutor.hu
Telefon: +36 209144111
Fax: +36 23565088
Internetcím: http://www.alexbutor.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

III.1. Felek, a jelen szerződés-módosítás I. és II. fejezeteiben írtakra hivatkozva rögzítik, hogy a szerződés II.2. pontja szerinti Teljesítési Határidő, a szerződés hatályba lépésétől számított 153 naptári nap.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

I.2. Eladó a szerződés megkötését követően, 2021. július 19., 20., 21., 22. és 23. napján, a COVID19 új koronavírus járványra hivatkozással akadályoztatást jelentett be, amely akadályok így a szerződés szerinti, a szerződés hatályba lépésétől számított 55 napos Teljesítési Határidő 153 napra növekedését eredményezték.

I.3. Vevő megalapozottnak találta az Eladó akadályoztatásra történt hivatkozását és a szerződés 12. pontjának megfelelően, elfogadta a szerződéses Teljesítési Határidő az akadályoztatás időtartamával történt meghosszabbodását.

II.1. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosítás alapján az ellenérték változására nem kerül sor, továbbá

„ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.”,

így a szerződés-módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont rendelkezéseinek.

Az Eladó által bejelentett akadályoztatások a COVID19 új koronavírus járvány miatt az ellátási láncokban bekövetkezett hiányokra, illetve késedelmekre és a munkaerő megbetegedéseire vezethetőek vissza. A Vevő, mint ajánlatkérő a szerződés 12. pontjában, a Feleken kívül álló okokból történő Teljesítési Határidő hosszabbítás lehetőségét biztosította 30 napra, azonban azt, hogy a járvány okozta ellátási nehézségek ilyen mértékűek lesznek és ilyen mértékben megnövelik a teljesítés időtartamát, kellő gondosság mellett sem láthatta előre.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 40 317 940.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 40 317 940.00 HUF