Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Varer - 613819-2019

24/12/2019    S248    Varer - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Aalborg: Programmering af software og konsulentvirksomhed

2019/S 248-613819

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Universitet
CVR-nummer: 29102384
Postadresse: Fredrik Bajers Vej 7K
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Denaa
E-mail: md@adm.aau.dk
Telefon: +45 99403949

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/891eea52-cbd0-42ce-9c5d-0db7a77c670c/homepage

I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Fornyelse af licenser til ERP system

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72200000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

AAU har i en længere årrække anvendt Oracle E-businesssuite som ERP-system. Fra december 2021 vil Oracle ikke længere kunne tilbyde support på dette system, hvorfor det er nødvendigt for AAU at overgå til Oracle Fusion, som er direkte afløser for E-business suites. AAU vurderer, at den forestående kontrakt omhandlende licenser til ERP-system kan indgås direkte med Oracle på baggrund af proceduren udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse, idet et skifte fra Oracle teknologi til anden teknologi er noget nær teknisk umulig.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 15 000 000.00 DKK / Højeste bud: 20 000 000.00 DKK taget i betragtning
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
48000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

AAU finder at købet er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i udbuds lovens § 80, stk. 3, hvorfor AAU agter at gennemføre købet som en direkte tildeling.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

AAU har i en længere årrække anvendt Oracle E-businesssuite som ERP-system. Fra december 2021 vil Oracle ikke længere kunne tilbyde support på dette system, hvorfor det er nødvendigt for AAU at overgå til Oracle Fusion, som er direkte afløser for E-business suites. AAU vurderer, at den forestående kontrakt omhandlende licenser til ERP-system kan indgås direkte med Oracle på baggrund af proceduren udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse, idet et skifte fra Oracle teknologi til anden teknologi er noget nær teknisk umulig. Dette først og fremmest begrundet med, at AAU har anden teknologi, som også bygger på Oracle. Her er der klare synergier mellem de kompetencer, som arbejder med de andre systemer, ligesom det tekniske fundament er overlappende. Dermed er der bindinger, som vil være særdeles omfattende at udrede og overordentlig svære at omlægge til anden ERP-løsning end Oracle. Et skifte til anden teknologi end Oracle betragtes dertil som noget nær teknisk umuligt set ud fra et ressource- og personalemæssigt synspunkt. ERP -systemer er omfattende og komplekse. En overgang til anden teknologi end Oracle vil kræve store ressourcer i relation til uddannelse af samtlige brugere af systemet, samtidig med at der må forventes at gå en masse viden tabt.

AAU har undersøgt, hvorvidt de efterspurgte licenser kan købes hos andre leverandører end Oracle selv. Undersøgelsen bygger på andre ordregivers erfaringer på markedet samt uvildige vurderinger af Oracles priser. Oracle har eksklusive rettigheder for produktion af Oracle licenser. Licenserne sælges i nogle tilfælde gennem deres forhandlernetværk. I de tilfælde, hvor Oracle vælger at sælge licenser direkte til en kunde, har AAU’s markedsundersøgelse dog vist at forhandlerne ikke er i stand til at tilbyde de efterspurgte licenser.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/12/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Oracle Danmark ApS
CVR-nummer: 71298515
Postadresse: Tuborg Havnevej 15
By: Hellerup
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2900
Land: Danmark
E-mail: directsales_dk@oracle.com
Telefon: +45 44808077

Internetadresse: https://www.oracle.com/dk/index.html

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/12/2019