Tjenesteydelser - 613901-2019

24/12/2019    S248

Danmark-Glostrup: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed

2019/S 248-613901

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fødevarestyrelsen
CVR-nummer: 62534516
Postadresse: Stationsparken 31-33
By: Glostrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Craig Till Reumert
E-mail: crtre@fvst.dk
Telefon: +45 72276665
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/322057
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259600&B=FVST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259600&B=FVST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Informationskampagne om klimavenlige kostråd

Sagsnr.: 2019-92-29-00574
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I samarbejde med Miljø og Fødevareministeriets Departement og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, forventer Fødevarestyrelsen i Q1 2020 at udbyde en tjenesteydelses kontrakt angående en informations kampagne om klimavenlige kostråd.

Med denne forhåndsmeddelelse annonceres invitation til deltagelse i en markedsdialog med Fødevarestyrelsen i Danmark for at få input og inspiration til Styrelsens konkrete udformning af det kommende udbud.

Fokus vil være på, hvordan Fødevarestyrelsen kan opnå de bedste muligheder for at gennemføre projektet. I markedsdialogen vil bl.a. indgå drøftelser om vores udkast til udbudsmaterialets meste væsentlig punkter.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

2600 Glostrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omhandler den strategiske udvikling og endelige ordlyd af de klimavenlige kostråd i tæt samarbejde med ordregiver og dennes samarbejdspartnere (herunder interessentinddragelse) samt lancerings events og tilhørende aktiviteter og materialer.

Derudover skal tilbudsgiver udarbejde et sammenhængende og kreativt koncept på en kampagne med de klimavenlige kostråd og med involvering af Fødevarestyrelsens samarbejdspartnere/interessenter.

De individuelle markedsdialog møder vil være afholdt den 9.1.2020 hos Fødevarestyrelsen mellem kl. 09:00-14:00. Potentielle deltager bedes om at reservere dagen: vi vil den 7. januar invitere virksomhederne til en timers møde med Fødevarestyrelsen.

Af hensyn til ressourceforbruget vil møderne blive gennemført med et begrænset antal deltagere. Fødevarestyrelsen forbeholder sig derfor retten til at begrænse antallet til max 5 virksomheder.

Såfremt et større antal henvender sig, vil udvælgelsen af dialogpartnere ske på grundlag af objektive og saglige kriterier, idet det tilstræbes, at gruppen af dialogpartnere sammensættes på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet set i forhold til:

— Virksomhederne har erfaring med at samarbejde med nationale myndigheder om strategisk kommunikation inden for miljø, sundhed, fødevarer og / eller klimapolitik,

— Virksomhederne har erfaring med at samarbejde med nationale myndigheder om reklamekampagner,

— Virksomhederne har erfaring med at arbejde med relevante interessenter og samarbejdspartnere.

Aktører der er interesserede i at deltage i markedsdialogen, skal indgive en anmodning igennem EU-Supply, via kommunikationsfanen. Anmodninger modtages ikke på anden vis end igennem EU-Supply.

Alle interesserede aktører har mulighed for at oprette en profil i EU-Supply. For hjælp og support henvises til dksupport@eu-supply.com eller telefon: +45 70 20 80 14.

Fristen for ansøgning om deltagelse er den 6.1.2019 kl. 15:00.

Potentielle leverandører skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i markedsdialog accepterer, at Fødevarestyrelsen kan anvende alle indkomne oplysninger i Fødevarestyrelsens udbudsmateriale.

Markedsdialogen har alene til formål at Fødevarestyrelsen kan få input til udkast til opgavebskrivelsen og kravspecifikation for at sikre, at den kommende aftale afspejler kundens behov og markedet i øvrigt.

Alle oplysninger og materialer både i denne meddelelse og på hjemmesiden er udtryk for ordregivers foreløbige udkast. Ordregiver forbeholder sig således ret til at foretage ændringer i alle oplysninger og materialer i det endelige udbudsmateriale bl.a. på baggrund af markedsdialog.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11)Oplysninger om optioner
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
03/02/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.5)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:
07/04/2020

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark
By: Der er intet mæglingsorgan i Danmark
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Oplysninger om klageprocedure kan findes i klagevejledning fra Klagenævn for Udbud på https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/12/2019