Prekės - 61429-2020

07/02/2020    S27

Slovenija-Ljubljana: Radijske postaje

2020/S 027-061429

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 5268923000
Poštni naslov: Vojkova cesta 55
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: glavna.pisarna@mors.si
Telefon: +386 14712211
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.mors.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nakup pozivnikov in radijskih postaj

Referenčna številka dokumenta: MORS 114/2018-ODP, 430-131/2018,
II.1.2)Glavna koda CPV
32344230 Radijske postaje
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Nakup pozivnikov in radijskih postaj.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 77 432.09 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Pozivniki

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
32344220 Radijski pozivniki
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Skladišče URSZR, Obvozna pot b.š., Ljubljana-Šentvid

II.2.4)Opis javnega naročila:

Pozivniki.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov - Ime: Cena / Ponder: 80
Merilo stroškov - Ime: Garancijski rok / Ponder: 20
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Pozivniki poveljniški

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
32344220 Radijski pozivniki
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Skladišče URSZR, Obvozna pot b.š., Ljubljana-Šentvid

II.2.4)Opis javnega naročila:

Pozivniki poveljniški.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov - Ime: Cena / Ponder: 80
Merilo stroškov - Ime: Garancijski rok / Ponder: 20
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

DMR ročne radijske postaje

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
32344230 Radijske postaje
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Skladišče URSZR, Obvozna pot b.š., Ljubljana-Šentvid

II.2.4)Opis javnega naročila:

DMR ročne radijske postaje.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov - Ime: Cena / Ponder: 70
Merilo stroškov - Ime: Garancijski rok / Ponder: 20
Merilo stroškov - Ime: 5 tonska signalizacija / Ponder: 5
Merilo stroškov - Ime: Barvni prikazovalnik / Ponder: 5
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

DMR ročne radijske postaje z GPS

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
32344230 Radijske postaje
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Skladišče URSZR, Obvozna pot b.š., Ljubljana-Šentvid

II.2.4)Opis javnega naročila:

DMR ročne radijske postaje z GPS.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov - Ime: Cena / Ponder: 70
Merilo stroškov - Ime: Garancijski rok / Ponder: 20
Merilo stroškov - Ime: 5 tonska signalizacija / Ponder: 5
Merilo stroškov - Ime: Barvni prikazovalnik / Ponder: 5
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

DMR mobilne radijske postaje

Št. sklopa: 5
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
32344230 Radijske postaje
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Skladišče URSZR, Obvozna pot b.š., Ljubljana-Šentvid

II.2.4)Opis javnega naročila:

DMR mobilne radijske postaje.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov - Ime: Cena / Ponder: 70
Merilo stroškov - Ime: Garancijski rok / Ponder: 20
Merilo stroškov - Ime: 5 tonska signalizacija / Ponder: 5
Merilo stroškov - Ime: Barvni prikazovalnik / Ponder: 5
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Letalske radijske postaje

Št. sklopa: 6
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
32344230 Radijske postaje
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Skladišče URSZR, Obvozna pot b.š., Ljubljana-Šentvid

II.2.4)Opis javnega naročila:

Letalske radijske postaje.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov - Ime: Cena / Ponder: 80
Merilo stroškov - Ime: Garancijski rok / Ponder: 20
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Tetra radijske postaje

Št. sklopa: 7
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
32344230 Radijske postaje
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Centralno skladišče MORS, Kosčeva 6, Ljubljana-Šentvid

II.2.4)Opis javnega naročila:

Tetra radijske postaje

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov - Ime: Cena / Ponder: 80
Merilo stroškov - Ime: Garancijski rok / Ponder: 20
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

DMR radijske postaje

Št. sklopa: 8
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
32344230 Radijske postaje
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Centralno skladišče MORS, Kosčeva 6, Ljubljana-Šentvid

II.2.4)Opis javnega naročila:

DMR radijske postaje

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov - Ime: Cena / Ponder: 80
Merilo stroškov - Ime: Garancijski rok / Ponder: 20
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

TETRA radijske postaje

Št. sklopa: 9
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
32344230 Radijske postaje
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Centralno skladišče MORS, Kosčeva 6, Ljubljana-Šentvid

II.2.4)Opis javnega naročila:

TETRA radijske postaje

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov - Ime: Cena / Ponder: 80
Merilo stroškov - Ime: Garancijski rok / Ponder: 20
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2018/S 115-261054
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 1
Naslov:

Pozivniki

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne
V.1)Informacije o neoddaji naročila
Naročilo/sklop ni oddano(-)
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 2
Naslov:

Pozivniki poveljniški

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne
V.1)Informacije o neoddaji naročila
Naročilo/sklop ni oddano(-)
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 3
Naslov:

DMR ročne radijske postaje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne
V.1)Informacije o neoddaji naročila
Naročilo/sklop ni oddano(-)
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 4
Naslov:

DMR ročne radijske postaje z GPS

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne
V.1)Informacije o neoddaji naročila
Naročilo/sklop ni oddano(-)
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 5
Naslov:

DMR mobilne radijske postaje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne
V.1)Informacije o neoddaji naročila
Naročilo/sklop ni oddano(-)
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 6
Naslov:

Letalske radijske postaje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne
V.1)Informacije o neoddaji naročila
Naročilo/sklop ni oddano(-)
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 7
Naslov:

Tetra radijske postaje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
02/12/2019
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: 3TECH, inženiring, trgovina, storitve, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 1663623000
Poštni naslov: Brnčičeva ulica 13
Kraj: Ljubljana - Črnuče
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1231
Država: Slovenija
E-naslov: info@3tech.si
Telefon: +386 15632071
Telefaks: +386 15632072
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Skupna vrednost naročila/sklopa: 37 832.09 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 8
Naslov:

DMR radijske postaje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
29/11/2019
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Kompas telekomunikacije, inženiring in telekomunikacije d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5603897000
Poštni naslov: Pot k sejmišču 30
Kraj: Ljubljana - Črnuče
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1231
Država: Slovenija
E-naslov: mail@kompas-telekom.si
Telefon: +386 15303110
Telefaks: +386 15305826
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Skupna vrednost naročila/sklopa: 39 600.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 9
Naslov:

TETRA radijske postaje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne
V.1)Informacije o neoddaji naročila
Naročilo/sklop ni oddano(-)
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
Poštni naslov: Vojkova cesta 55
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
04/02/2020