Lieferungen - 614304-2022

07/11/2022    S214

Polen-Krakau: Varia

2022/S 214-614304

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 211-606631)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka
Postanschrift: Al. Modrzewiowa 22
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-224
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jacek Żak
E-Mail: zp@msor.pl
Telefon: +48 124287304
Fax: +48 124251228
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kcr.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://bip.malopolska.pl/kcriortopedii/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa na potrzeby apteki produktów leczniczych, wyrobów medycznych, produktów biobójczych, kosmetyków, surowców do receptury, drobnocząsteczkowych pochodnych heparyny, środków spożywczych (...)

Referenznummer der Bekanntmachung: A.I.271.1.15.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33690000 Varia
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby apteki produktów leczniczych, wyrobów medycznych, produktów biobójczych, kosmetyków, surowców do receptury, drobnocząsteczkowych pochodnych heparyny, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem (specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa), będący załącznikiem nr 3 do SWZ. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: hhttps://www.kcr.pl/zamowienia-publiczne-2021-2 - „strona internetowa prowadzonego postępowania”. Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, z zastosowaniem tzw. "procedury odwróconej" opisanej w art. 139 Pzp. Wadium w postępowaniu nie jest wymagane.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/11/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 211-606631

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Los-Nr.: Wszystkie części zamówienia
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 26/01/2023
muss es heißen:
Tag: 26/02/2023
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: