Dienstleistungen - 614559-2022

07/11/2022    S214

Polen-Bełchatów: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 214-614559

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: "EKO-REGION" sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 769-19-17-979
Postanschrift: ul. Bawełniana 18
Ort: Bełchatów
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Postleitzahl: 97-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Barbara Dąbrówka
E-Mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl
Telefon: +48 446330815
Fax: +48 446330819
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.eko-region.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.platformazakupowa.pl/pn/eko-region
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spółka z o. o.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 Z/I Gotartów II/ 2022

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania to 4 800 Mg przez okres 6 miesięcy. Odpady te wytworzone są w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie instalacji MBP zarządzanej przez ”EKO-REGION” sp. z o.o., tj.: w Zakładzie/Instalacji (dalej: Z/I) Z/I w Gotartowie, gm. Kluczbork.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL52 Opolskie
Hauptort der Ausführung:

Zakład/Instalacja w Gotartowie, gm. Kluczbork

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania to 1 200 Mg przez okres 6 miesięcy. Odpady te wytworzone są w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie instalacji MBP zarządzanej przez ”EKO-REGION” sp. z o.o., tj.: w Zakładzie/Instalacji (dalej: Z/I) Z/I w Gotartowie, gm. Kluczbork.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL52 Opolskie
Hauptort der Ausführung:

Zakład/Instalacja w Gotartowie, gm. Kluczbork

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania to 1 800 Mg przez okres 6 miesięcy. Odpady te wytworzone są w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie instalacji MBP zarządzanej przez ”EKO-REGION” sp. z o.o., tj.: w Zakładzie/Instalacji (dalej: Z/I) Z/I w Gotartowie, gm. Kluczbork.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 3

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL52 Opolskie
Hauptort der Ausführung:

Zakład/Instalacja w Gotartowie, gm. Kluczbork

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania to 1 800 Mg przez okres 6 miesięcy. Odpady te wytworzone są w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie instalacji MBP zarządzanej przez ”EKO-REGION” sp. z o.o., tj.: w Zakładzie/Instalacji (dalej: Z/I) Z/I w Gotartowie, gm. Kluczbork.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

a) Aktualna decyzja administracyjna (wraz ze wszystkimi zmianami) zezwalająca/pozwalająca na zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 99 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w ilości odpowiadającej wolumenowi zadania na które Wykonawca składa ofertę.

UWAGA!

Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie będzie musiał posiadać i przedstawić decyzję dopuszczającą do zagospodarowania odpadów, w ilości odpadów, nie mniejszej niż suma ilości odpadów podanych dla zadań, na które złożył ofertę.

b) Oświadczenie własne Wykonawcy o złożeniu wniosku w sprawie posiadanych decyzji potwierdzające wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 10 i art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie Ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 1592 z późn. zm.).

UWAGA!

Dokument nie jest wymagany w sytuacji, gdy przedstawiona decyzja administracyjna w zakresie możliwości zagospodarowania odpadów dostosowana jest do powyższego ustawowego obowiązku.

c) Zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego i aktywacji konta w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) lub oświadczenie własne o posiadaniu indywidualnego, aktualnego i aktywnego konta w BDO.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/12/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 11/03/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/12/2022
Ortszeit: 12:15
Ort:

Platforma zakupowa

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w niniejszym postępowaniu, zastosuje tzw. „procedurę odwróconej kolejności oceny ofert”, tj. możliwość dokonania najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

a) w art. 108 ust. 1 Pzp;

b) w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, tj.:

w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

c) w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).

3) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4) Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% szacunkowej wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 2 dla każdego zadania

5) Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 50% wartości zamówienia podstawowego na każde zadanie, polegająca na powtórzeniu usług zawartych w przedmiotowym postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/11/2022