Lieferungen - 614901-2021

01/12/2021    S233

Polen-Katowice: Mobile hydraulische Grubenausbausysteme

2021/S 233-614901

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 227-598639)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul.Powstańców 30.
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: PL 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Rączkiewicz oraz Artur Mandrysz
E-Mail: artur.mandrysz@pgg.pl
Telefon: +48 32/7161481
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.pgg.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa elementów hydrauliki siłowej do obudów typu Tagor dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny – nr grupy 295-27-03.

Referenznummer der Bekanntmachung: 512100793
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43140000 Mobile hydraulische Grubenausbausysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa elementów hydrauliki siłowej do obudów typu Tagor dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/11/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 227-598639

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących.
Anstatt:

Termin płatności faktur wynosi 120 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego a w przypadku Wykonawcy spełniającego warunki do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), termin płatności wynosi 60 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

muss es heißen:

Termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 08/12/2021
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 15/12/2021
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą.
Anstatt:
Tag: 07/03/2022
muss es heißen:
Tag: 14/03/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 08/12/2021
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 15/12/2021
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: