Lieferungen - 614905-2020

Submission deadline has been amended by:  259428-2021
18/12/2020    S247

Polen-Bełchatów: Druck- und Grafikausrüstung

2020/S 247-614905

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Postanschrift: ul. Węglowa 5
Ort: Bełchatów
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 97-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Rawa
E-Mail: joanna.rawa@gkpge.pl
Telefon: +48 223402659
Fax: +48 223401065
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gkpge.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.gkpge.pl/BIP/Przetargi
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGE Systemy S.A.
Postanschrift: ul. Sienna 75
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-883
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Rawa
E-Mail: joanna.rawa@gkpge.pl
Telefon: +48 223402659
Fax: +48 223401065
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gkpge.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.gkpge.pl/BIP/Przetargi
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGE Energia Odnawialna S.A.
Postanschrift: ul. Ogrodowa 59A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-876
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Rawa
E-Mail: joanna.rawa@gkpge.pl
Telefon: +48 223402659
Fax: +48 223401065
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gkpge.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.gkpge.pl/BIP/Przetargi
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGE Dystrybucja S.A.
Postanschrift: ul. Garbarska 21 A
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 20-340
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Rawa
E-Mail: joanna.rawa@gkpge.pl
Telefon: +48 223402659
Fax: +48 223401065
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gkpge.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.gkpge.pl/BIP/Przetargi
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGE Energia Ciepła S.A.
Postanschrift: ul. Złota 59
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-120
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Rawa
E-Mail: joanna.rawa@gkpge.pl
Telefon: +48 223402659
Fax: +48 223401065
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gkpge.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.gkpge.pl/BIP/Przetargi
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGE Obrót S.A.
Postanschrift: ul. 8-go Marca 6
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 35-959
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Rawa
E-Mail: joanna.rawa@gkpge.pl
Telefon: +48 223402659
Fax: +48 223401065
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gkpge.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.gkpge.pl/BIP/Przetargi
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://swpp2.gkpge.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Organizator Postępowania Departament Zakupów
Postanschrift: ul. Mysia 2
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-496
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Rawa
E-Mail: joanna.rawa@gkpge.pl
Telefon: +48 223402659
Fax: +48 223401065
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gkpge.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.gkpge.pl/BIP/Przetargi
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://swpp2.gkpge.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z utrzymaniem urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-function Printer) dla Spółek GK PGE – (CSW3)

Referenznummer der Bekanntmachung: POST/PGE/PGE/DZ/00091/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42962000 Druck- und Grafikausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wraz z utrzymaniem oraz podłączenie do Centralnego Systemu Wydruku (CSW – zrealizowanego w oparciu o rozwiązania SafeQ w wersji 6 MU 31 firmy YSoft i SiteAudit w wersji 6.8 firmy Netaphor, który PGE Systemy S.A. nabyła na potrzeby GK PGE w postępowaniu publicznym PZW/9/2015) urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-Function Printer) i drukarek dla Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30125110 Toner für Laserdrucker/Fax-Geräte
50313200 Wartung von Fotokopiergeräten
50300000 Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Personalcomputern, Büromaschinen, Fernmeldeanlagen und audiovisuellen Anlagen
30232110 Laserdrucker
48773000 Softwarepaket mit Druckdienstprogrammen
48773100 Druckerpuffer-Softwarepaket
30121200 Fotokopiergeräte
30216110 Scanner für Computeranwendungen
30233300 Chipkartenleser
30192113 Tonerkassetten
30125120 Toner für Fotokopierer
30124300 Trommeln für Büromaschinen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Lokalizacje Zamawiających – obiekty Zamawiających, w których mają zostać zainstalowane Urządzenia, objęte wykazem stanowiącym załącznik do SIWZ

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.2.1. Dostawę i sprzedaż urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek w modelu własnościowym wraz z niezbędnymi licencjami terminali typu embedded dla systemu SafeQ v6 dla PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Systemy S.A., PGE Dystrybucja S.A.; PGE Obrót S.A;

1.2.2. Dostawę i najem urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek wraz z niezbędnymi licencjami terminali typu embedded dla systemu SafeQ v6 dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Ciepła S.A.;

1.2.3. Świadczenie serwisu dostarczonych urządzeń dla PGE Energia Odnawialna S.A.; PGE Systemy S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Dystrybucja S.A., PGE Obrót S.A, PGE Energia Ciepła S.A. oraz dla Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz innym Spółkom GK PGE, którym uprawniona spółka zgodnie z 1.2.2. podnajęła dostarczone urządzenia wielofunkcyjne oraz drukarki;

1.2.4. Podłączenie dostarczonych urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-Function Printer) i drukarek o których mowa w punktach 1.2.1 i 1.2.2 do Centralnego Systemu Wydruku (CSW);

1.2.5. Zapewnienie Spółkom GK PGE korzystających z dostarczonych urządzeń dostępu do elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń serwisowych wykonawcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: W kryterium funkcjonalność dodatkowa punkty będą przyznawane oddzielnie za każdą dodatkową funkcjonalność opisaną poniżej w punktach od 1 do 4 dla każdej z Grup Urządzeń od I do V. / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

(Opcja nr 1) – opcja zwiększająca ilość zamawianych Urządzeń w ramach poszczególnych grup Urządzeń, o funkcjonalności zgodnej z SIWZ. Szczegóły obrazuje tabela w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – stanowiącym Załącznik do SIWZ.

W przypadku umów w formule najmu: realizacja prawa opcji (złożenie zamówień w ramach prawa opcji), może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 12 (dwunastu) miesięcy od daty zawarcia Umowy. W przypadku umów sprzedaży Urządzeń: Realizacja prawa opcji (złożenie zamówień w ramach prawa opcji) może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od daty zawarcia Umowy.

(Opcja nr 2 – wyłącznie Zamawiający PGE Systemy S.A.) – Zamawiający PGE Systemy jest również uprawniony do uruchamiania realizacji przez wykonawcę prac konfiguracyjnych realizowanych w okresie obowiązywania Umowy, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 1000 roboczogodzin. Szczegóły w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik do SIWZ oraz Wzorze Umowy WZÓR – właściwy dla Zamawiającego PGE Systemy S.A

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Na podstawie art. 31 c ustawy Pzp Organizator postępowania informuje iż zastosował Dialog techniczny pt. Weryfikacja parametrów jakościowych urządzeń wielofunkcyjnych opartych o technologię atramentową, poprzedzającego postępowanie publiczne na dostawę wraz z utrzymaniem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-Function Printer), znak DT/PGE/PGE/DZ/00313/2019: https://swpp2.gkpge

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Ustawy z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu 24 ust. 5 pkt 1–2 i 8 ustawy Pzp. Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 ustawy.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1b ustawy, tj.:

a) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Organizator Postępowania nie stawia wymagań w tym zakresie.

2. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest do złożenia wraz z Ofertą za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE oświadczenia w formie JEDZ przy czym należy go złożyć w formie elektronicznej przez osobę/y uprawnioną/e, a plik musi być opatrzony podpisem elektronicznym zgodnie z postanowieniami SIWZ Weryfikacja spełniania, określonych przez Organizatora Postępowania, warunków udziału w postępowaniu, Organizator Postępowania dokona w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę wraz z ofertą.

2. Na podstawie art. 26 ust. 2f Ustawy Pzp, Organizator Postępowania w celu zapewniania odpowiedniego przebiegu Postępowania żąda od wykonawców złożenia wraz z Ofertą następujących dokumentów:

1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 14 Ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy PZP aktualnych na dzień złożenia (wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert);

2) informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy Pzp (informacja powinna dotyczyć podmiotów zbiorowych) wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert;

5) odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

6) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych(...) Oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (...) Oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (...) – wzory nr 8, 9, 10 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, przedmiotowe dokumenty składa osobno każdy wykonawca.

W przypadku korzystania przez wykonawcę z zasobów innego podmiotu na warunkach określonych w art. 22a ustawy Pzp, dokumenty składa każdy z tych podmiotów; W przypadku podmiotów zagranicznych odpowiednio dokumenty z §7, §8 Rozporządzenia ws rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – szczegóły w SIWZ

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest do złożenia wraz z Ofertą za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE oświadczenia w formie JEDZ przy czym należy go złożyć w formie elektronicznej przez osobę/y uprawnioną/e, a plik musi być opatrzony podpisem elektronicznym zgodnie z postanowieniami SIWZ Weryfikacja spełniania, określonych przez Organizatora Postępowania, warunków udziału w postępowaniu, Organizator Postępowania dokona w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę wraz z ofertą

2. Działając na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, Organizator Postępowania w celu zapewniania odpowiedniego przebiegu Postępowania żąda od wykonawców złożenia wraz z Ofertą następujących dokumentów:

Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w kwocie nie mniejszej niż 3 mln zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentu lub oświadczenia, w którym zostanie wskazana kwota w walucie innej niż PLN, wówczas zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego na dzień ukazania się niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadku braku średniego kursu NBP w dniu ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wskazana kwota zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w najbliższym dniu po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2) Ustawy, tj. dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Organizator wymaga, aby wykonawcy:

a) posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 3 000 000 PLN (słownie złotych: trzy miliony).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców wystarczy, że wykonawcy spełnią warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej wspólnie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków wykonawca zobowiązany jest przesłać elektronicznie wypełniony i podpisany jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) (zgodnie z instrukcją stanowiącą Załącznik nr 3 do siwz) i informacje umieścić odpowiednio w JEDZ. Weryfikacja spełniania, warunków udziału w postępowaniu Organizator Postępowania dokona w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę wraz z ofertą

2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3) Ustawy, tj. dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Organizator na podstawie art. 26 ust. 2f, wymaga aby wykonawca wraz z Ofertą złożył:

a) wykaz wykonanych dostaw/usług zgodnie z SIWZ, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których, dostawy/usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy/usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ;

Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokumenty te mogą złożyć łącznie.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu określony został w Załączniku nr 12 do SIWZ, – który potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, który został określony w SIWZ.

Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokumenty te mogą złożyć łącznie.

W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentu lub oświadczenia, w którym zostanie wskazana kwota w walucie innej niż PLN, wówczas zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego na dzień ukazania się niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadku braku średniego kursu NBP w dniu ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wskazana kwota zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w najbliższym dniu po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3) Ustawy, tj. dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:

a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, należycie:

i. co najmniej 3 dostawy (realizowane na podstawie odrębnych umów, obejmujących sprzedaż, najem, dzierżawę, leasing lub inną podobną umowę) wraz z usługą instalacji urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-Function Printer), w ilości co najmniej 100 sztuk i wartości co najmniej 500 000,00 PLN netto (bez podatku od towarów i usług VAT) każda dostawa (umowa),

ii. co najmniej 3 usługi serwisu świadczonych, dla co najmniej 100 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-Function Printer) każda, łącznie z dostawą materiałów eksploatacyjnych, realizowanych na podstawie odrębnych umów, z czego przynajmniej jedna umowa musiała być wykonywana, w co najmniej 10 lokalizacjach (gdzie pojęcie lokalizacje oznacza różne miejscowości).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców wystarczy, że wykonawcy spełnią warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej wspólnie.

b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują niżej wymienionymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Minimum 5 osobami zapewniającymi serwis i obsługę urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-function Printer), z których każda posiada minimum 6 miesięczne doświadczenie w serwisowaniu i obsłudze takich urządzeń

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców wystarczy, że wykonawcy spełnią warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej wspólnie.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania Ofert w wysokości: 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia (brutto) należnego wykonawcy na podstawie Umowy. Szczegóły w SIWZ.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Warunki płatności zostały określone we wzorach umów właściwych dla poszczególnych Zamawiających – Wzory Umów stanowią Załączniki do SIWZ: nr 1, 1.1., 1.2.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

— Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o Zamówienie:

Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;

Muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego Zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp – fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;

Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać, jakiego Postępowania dotyczy, wykonawców wspólnie ubiegają się o Zamówienie, dane pełnomocnika, czynności, jakie w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;

Przed zawarciem Umowy, jeżeli Oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostaną określone we wzorze Umowy, która stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy z Zamawiających zawrze z wykonawcą oddzielną Umowę, której przedmiotem będzie odpowiednio sprzedaż lub najem Urządzeń zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 1/1.1./1.2 do SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostaje zamieszczona w Systemie Zakupowym GK PGE Bezpośredni dostęp pod adresem https://swpp2.gkpge.pl

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Zgodnie z art. 91a ust. 1 ustawy Pzp Organizator Postępowania po dokonaniu oceny Ofert w celu wyboru najkorzystniejszej Oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli złożone zostaną co najmniej 2 Oferty niepodlegające odrzuceniu. Aukcja elektroniczna prowadzona będzie za pośrednictwem strony internetowej https://swpp2.gkpge.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w Specyfikacji.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/01/2021
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/01/2021
Ortszeit: 12:30
Ort:

Otwarcie Ofert jest jawne.

Publiczna sesja otwarcia Ofert w Systemie GK PGE odbędzie się poprzez transmisję online za pośrednictwem połączenia Skype pod adresem: https://meet.gkpge.pl/joanna.rawa/04M6HKTY

W dniu składania Ofert o godz. 12: 30 (CET).

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

W przypadku braku komunikatora Skype dla firm (obecnie Microsoft Teams) do otwarcia ofert można również dołączyć telefonicznie wybierając nr: +48 223403434 i podając identyfikator konferencji: 1536149

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W celu wykazania spełniania przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych przez Organizatora Postępowania (na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp), Organizator Postępowania wymaga, aby wykonawca złożył na potwierdzenie spełniania wymagań opisanych w rozdziale XV Wzoru umowy:

1) Informację obejmującą nazwę i numer wersji oprogramowania embeded oraz innego oprogramowania wchodzącego w skład oferowanych Urządzeń (np. firmware), albo oprogramowania niezbędnego do używania Urządzeń lub wspomagającego pracę Urządzeń, jeżeli wykonawca przewiduje udzielenia na nie Zamawiającemu licencji;

2) dokumenty zawierające treść licencji oferowanego oprogramowania embeded oraz pozostałego oprogramowania wskazanego w pkt 1) jeżeli wykonawca przewiduje na nie udzielenia Zamawiającemu licencji.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców wystarczy, że wykonawcy spełnią warunek wspólnie.

Zgodnie z SIWZ na kompletną Ofertę składają się:

Wypełniony za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE ustandaryzowany Formularz ofertowy, w którym wykonawca określi całkowitą wartość przedmiotu Zamówienia w PLN (netto i brutto), podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych w imieniu wykonawcy;

Wypełniony Formularz Oferty Technicznej – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Dokument winien zostać opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym

Wraz z ofertą, wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 12.5. SIWZ do złożenia wypełnionego dokumentu JEDZ. Wzór dokumentu JEDZ stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Dokument winien zostać opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym

Pełnomocnictwo osób podpisujących Ofertę do występowania w imieniu wykonawcy oraz jego reprezentowania, jeżeli ich umocowanie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (np. wydruk z KRS lub CEIDG);

Wypełniony formularz „Oferta wykonawcy” – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; Dokument winien zostać opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym

Wypełniony formularz „Informacja dotycząca oprogramowania” – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 a do SIWZ– W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - wraz z dołączonymi warunkami licencji oprogramowania; Dokument winien zostać opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym

Wypełniony Formularz cenowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ; Dokument winien zostać opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym.

Zobowiązania innych podmiotów, jeśli wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp – na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ; Dokument winien zostać opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym

Wypełnione Oświadczenie dot. podatków i opłat lokalnych – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8. Dokument winien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wypełnione Oświadczenie o braku prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 Dokument winien zostać opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym

Wypełniony Wykaz wykonanych dostaw/usług – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 11. Dokument winien zostać opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym

Wypełniony Wykaz osób skierowanych do realizacji Zamówienia – wg wzoru stanowiącego Załącznik 12; Dokument winien zostać opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym

Oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 Dokument winien zostać opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym

Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej lub elektroniczny dokument wadium.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Organizatora przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. ustawy (dział VI).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/12/2020