Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 6151-2019

08/01/2019    S5

Magyarország-Kaposvár: Színház építése

2019/S 005-006151

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK03639
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mach Tamás
E-mail: palyref2@kaposvar.hu
Telefon: +36 82501501
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kaposvar.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Csiky Gergely színház felújítása tekintetében

II.1.2)Fő CPV-kód
45212322 Színház építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Csiky Gergely színház felújítása tekintetében

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

7400 Kaposvár, Rákóczi tér

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A kaposvári Csiky Gergely színház teljes körű felújításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és a felújítás kapcsán a kivitelezési munkálatok teljes körű elvégzése.

1911-ben épült műemléki védelem alatt álló színházépület teljes körű műemléki felújítása (3130 m2), előcsarnokának utólagos aláépítése (432 m2), színpadtechnikájának teljes átépítése/cseréje, több ütemben bővített épületrész bontása és a helyére új üzemi épületrész építése (6073 m2), JETGROUTING technológiával készített alapmegerősítési munkák valamint kiviteli terv készítési részfeladatok elvégzése, környezetének rendezése (út és parkoló építéséhez, térrendezés). A tervezett beavatkozás eredményeként a jelenleg 5 764,42 m2 hasznos alapterületű épület 4734 m2 alapterülettel bővül (10 500 m2) és 482 fős nézőtér kerül kialakításra.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 230-418823

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: Vállalkozási szerződés
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Csiky Gergely színház felújítása tekintetében

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
14/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Postai cím: Millenium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 92504155
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Magyar Építő Zrt.
Postai cím: PIllangó u. 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: info@magyarepito.hu
Telefon: +36 14672700
Fax: +36 14672707
Internetcím: http://www.magyarepito.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 6 905 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződés módosításának dátuma: 3.12.2018

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/01/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45212322 Színház építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

7400 Kaposvár, Rákóczi tér

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A kaposvári Csiky Gergely színház teljes körű felújításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és a felújítás kapcsán a kivitelezési munkálatok teljes körű elvégzése.

1911-ben épült műemléki védelem alatt álló színházépület teljes körű műemléki felújítása (3130 m2), előcsarnokának utólagos aláépítése (432 m2), színpadtechnikájának teljes átépítése/cseréje, több ütemben bővített épületrész bontása és a helyére új üzemi épületrész építése (6073 m2), JETGROUTING technológiával készített alapmegerősítési munkák valamint kiviteli terv készítési

Részfeladatok elvégzése, környezetének rendezése (út és parkoló építéséhez, térrendezés). A tervezett beavatkozás eredményeként a jelenleg 5 764,42 m2 hasznos alapterületű épület 4734 m2 alapterülettel bővül (10 500 m2) és 482 fős nézőtér kerül kialakításra.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 03/12/2018
Befejezés: 31/07/2019
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 7 305 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Postai cím: Millenium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 92504155
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Magyar Építő Zrt.
Postai cím: PIllangó u. 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: info@magyarepito.hu
Telefon: +36 14672700
Fax: +36 14672707
Internetcím: http://www.magyarepito.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

3.1. A szerződő Felek a Szerződés 5.1 pontját a kivitelezési határidőre vonatkozóan alábbiak szerint módosítják:

"5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített kivitelezési feladatokat 31.7.2019-ig köteles maradéktalanul teljesíteni."

3.2. A szerződő Felek a Szerződés 7.2. pontját a Vállalkozói díjra vonatkozóan az alábbiak szerint módosítják:

"Felek a Vállalkozói Díjat az alábbi egyösszegű átalányban határozzák meg: nettó 7 305 000 000 Ft + áfa, amelyből 260 000 000 Ft + áfa, a tervezési feladatok ellenértéke és 7 045 000 000 Ft + áfa kivitelezési feladatok ellenértéke (a továbbiakban együttesen: "Vállalkozói Díj")"

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

2.1. A kivitelezési munkák kezdetekor derült ki, hogy az épület valós műszaki állapota lényegesen rosszabb, mint ami az előzetes vizsgálatok alapján várható lett volna. A legnagyobb problémát a vasbeton szerkezetek okozzák. A műemlék épületrész építésekor (1910-11-ben) alkalmazott korai vasbeton technológiából adódóan a vasbeton szerkezetek (pillérek, gerendák, lemezek-födémek, tetőszerkezet) a kivitelezés kezdetekor végzett épületdiagnosztikai vizsgálatok alapján sokkal rosszabb állapotban voltak, mint azt az előzetes (a színház működése közben elvégzett) vizsgálatok alapján feltételezni lehetett. A takart szerkezetek bontását követő épületdiagnosztikai vizsgálatok kritikus állapotot mutattak.

Mindezek okán olyan munkálatok válnak szükségessé, amelyek a költségeket nettó 400 000 000 Ft + áfa összeggel megnövelik.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 6 905 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 7 305 000 000.00 HUF