Építési beruházás - 6151-2019

08/01/2019    S5

Magyarország-Kaposvár: Színház építése

2019/S 005-006151

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK03639
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mach Tamás
E-mail: palyref2@kaposvar.hu
Telefon: +36 82501501
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kaposvar.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Csiky Gergely színház felújítása tekintetében

II.1.2)Fő CPV-kód
45212322 Színház építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Csiky Gergely színház felújítása tekintetében

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

7400 Kaposvár, Rákóczi tér

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A kaposvári Csiky Gergely színház teljes körű felújításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és a felújítás kapcsán a kivitelezési munkálatok teljes körű elvégzése.

1911-ben épült műemléki védelem alatt álló színházépület teljes körű műemléki felújítása (3130 m2), előcsarnokának utólagos aláépítése (432 m2), színpadtechnikájának teljes átépítése/cseréje, több ütemben bővített épületrész bontása és a helyére új üzemi épületrész építése (6073 m2), JETGROUTING technológiával készített alapmegerősítési munkák valamint kiviteli terv készítési részfeladatok elvégzése, környezetének rendezése (út és parkoló építéséhez, térrendezés). A tervezett beavatkozás eredményeként a jelenleg 5 764,42 m2 hasznos alapterületű épület 4734 m2 alapterülettel bővül (10 500 m2) és 482 fős nézőtér kerül kialakításra.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 230-418823

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: Vállalkozási szerződés
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Csiky Gergely színház felújítása tekintetében

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
14/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Postai cím: Millenium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 92504155
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Magyar Építő Zrt.
Postai cím: PIllangó u. 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: info@magyarepito.hu
Telefon: +36 14672700
Fax: +36 14672707
Internetcím: http://www.magyarepito.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 6 905 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződés módosításának dátuma: 3.12.2018

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/01/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45212322 Színház építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

7400 Kaposvár, Rákóczi tér

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A kaposvári Csiky Gergely színház teljes körű felújításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és a felújítás kapcsán a kivitelezési munkálatok teljes körű elvégzése.

1911-ben épült műemléki védelem alatt álló színházépület teljes körű műemléki felújítása (3130 m2), előcsarnokának utólagos aláépítése (432 m2), színpadtechnikájának teljes átépítése/cseréje, több ütemben bővített épületrész bontása és a helyére új üzemi épületrész építése (6073 m2), JETGROUTING technológiával készített alapmegerősítési munkák valamint kiviteli terv készítési

Részfeladatok elvégzése, környezetének rendezése (út és parkoló építéséhez, térrendezés). A tervezett beavatkozás eredményeként a jelenleg 5 764,42 m2 hasznos alapterületű épület 4734 m2 alapterülettel bővül (10 500 m2) és 482 fős nézőtér kerül kialakításra.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 03/12/2018
Befejezés: 31/07/2019
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 7 305 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Postai cím: Millenium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 92504155
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Magyar Építő Zrt.
Postai cím: PIllangó u. 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: info@magyarepito.hu
Telefon: +36 14672700
Fax: +36 14672707
Internetcím: http://www.magyarepito.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

3.1. A szerződő Felek a Szerződés 5.1 pontját a kivitelezési határidőre vonatkozóan alábbiak szerint módosítják:

"5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített kivitelezési feladatokat 31.7.2019-ig köteles maradéktalanul teljesíteni."

3.2. A szerződő Felek a Szerződés 7.2. pontját a Vállalkozói díjra vonatkozóan az alábbiak szerint módosítják:

"Felek a Vállalkozói Díjat az alábbi egyösszegű átalányban határozzák meg: nettó 7 305 000 000 Ft + áfa, amelyből 260 000 000 Ft + áfa, a tervezési feladatok ellenértéke és 7 045 000 000 Ft + áfa kivitelezési feladatok ellenértéke (a továbbiakban együttesen: "Vállalkozói Díj")"

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

2.1. A kivitelezési munkák kezdetekor derült ki, hogy az épület valós műszaki állapota lényegesen rosszabb, mint ami az előzetes vizsgálatok alapján várható lett volna. A legnagyobb problémát a vasbeton szerkezetek okozzák. A műemlék épületrész építésekor (1910-11-ben) alkalmazott korai vasbeton technológiából adódóan a vasbeton szerkezetek (pillérek, gerendák, lemezek-födémek, tetőszerkezet) a kivitelezés kezdetekor végzett épületdiagnosztikai vizsgálatok alapján sokkal rosszabb állapotban voltak, mint azt az előzetes (a színház működése közben elvégzett) vizsgálatok alapján feltételezni lehetett. A takart szerkezetek bontását követő épületdiagnosztikai vizsgálatok kritikus állapotot mutattak.

Mindezek okán olyan munkálatok válnak szükségessé, amelyek a költségeket nettó 400 000 000 Ft + áfa összeggel megnövelik.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 6 905 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 7 305 000 000.00 HUF