Byggentreprenader - 615252-2021

03/12/2021    S235

Sverige-Järfälla: Byggnation av särskola

2021/S 235-615252

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Järfälla kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0043
Postadress: i.u
Ort: JÄRFÄLLA
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 17780
Land: Sverige
Kontaktperson: Johan Ekengren
E-post: johan.ekengren.k@jarfalla.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.jarfalla.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmthgieum&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

FÖRHANDSANNONS - Ny Grundsärskola mm

Referensnummer: FÖRHANDANNONS
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45214230 Byggnation av särskola
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Detta är en förhandsannons.

Planerat är att upphandling ska ske under 2022. Dock krävs att vissa beslut fattas.

I övrigt se bilagd handling.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45210000 Byggnadsanläggning
45214200 Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader
71315200 Byggkonsulttjänster
71320000 Byggtekniska konstruktionstjänster
71530000 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Järfälla

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Detta är en FÖRHANDSANNONS endast för information

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
25/03/2022

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/11/2021