Építési beruházás - 615542-2021

03/12/2021    S235

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 235-615542

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovalcsik Annamária
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 304520582
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kutatási,Fejl. K.pont és Campus kialakítása Kőszeg

Hivatkozási szám: EKR001136522020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kutatási és Fejlesztési Központ és Campus kialakítása Kőszegen a volt MÁV Gyermekotthonban

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 8 995 976 990.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

9730 Kőszeg, belterület 1165 helyrajzi számon nyilvántartott, „kivett gyermekotthon” megnevezésű ingatlan

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Generálkivitelezési szerződés keretében a „Kutatási és Fejlesztési Központ és Campus kialakítása Kőszegen a volt MÁV Gyermekotthonban” létesítmény megvalósítása, mely magában foglalja a meglévő állapotról indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő kivitelezést, a részbeni bontásokkal, épület-rekonstrukcióval és felújítással, villamos és gépészeti közműkiváltásokkal és új közművek építésével, térburkolatok/utak/parkolók építésével és környezetépítési munkálatok elvégzésével együtt, valamennyi feladat teljes körű elvégzése.

A Beruházás során fel kell újítani a kőszegi volt MÁV Gyermekotthon Főépületét, valamint a Vendégház épületét.

A Főépület tervezett nettó szintterülete: 7715,39 m2

Vendégház nettó szintterülete: 595,98 m2

A megvalósítandó létesítmény mennyiségi jellemzői:

1) Nettó 8311,37 m2 szintterületű épületegyüttes felújítása.

2) Külső homlokzati fal hő- és hangszigetelése 4631,43 m2

3) Magastető hő- és hangszigetelése 3867,1 m2

4) Lapostető hő- és hangszigetelése 478,94 m2

5) Acél tetőszerkezet, acélgerendás kiváltás tartószerkezetei 14,75 t

6) Acélszerkezetű épületváz elemeinek helyszíni összeállítása oldható és hegesztett kapcsolatokkal 38,584 t

7) Térkő burkolat beépítés 8832 m2

8) Növénytelepítési munkák 47000 m2

9) Tereprendezés, zöldfelület kialakítása és/vagy felújítása 13800 m2

10) Belső vakolás 21816,2 m2

11) Hideg- és melegburkolási munka 10433,58 m2

12) Belső festés 18562 m2

13) Nettó alapterületen gyengeáramú munka 8311,37 m2

14) 200 adagos főzőkonyha kivitelezése

15) 2 db új felvonó beépítése és/vagy felújítása

16) Zsaluzás 2446,47 m2

17) Vízszigetelés 2870,01 m2

18) Kültéri impregnálás 5519,1 m2

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő (AT) feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 238-587191
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kutatási,Fejl. K.pont és Campus kialakítása Kőszeg

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Fax: +36 96511434
Internetcím: http://www.whb.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6 874 907 542.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 8 995 976 990.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Organizáció Felvonulási létesítmények Geodéziai munkák Végső takarítás Helyszíni beton és vasbeton munkák Előregyártott

épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése Falazás és egyéb kőművesmunka Ácsmunka; Szárazépítés

Tetőfedés

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Bádogozás

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Üvegezés

Felületképzés

Szigetelés

Kőburkolat készítése

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Beépített szállító- és emelőberendezések

Acél gömbök

Bontási munkák

Dúcolás, földpartmegtámasztás

Zsaluzás és állványozás

Irtás, föld- és sziklamunka

Síkalapozás

Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése

Rögzítések, tömítések

Fűtés-hűtés

Légtechnika

Vízellátás-csatornázás

Elektromos munkák

Kertészet

Csapadékvíz árok rekonstrukció

Csapadékvíz elvezetés

Ivóvíz és öntözővíz

Szennyvíz

Útépítési munkák

Műemlék régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szakértői tevékenység

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1) ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 8900 Zalaegerszeg, Millennium Köz 1. (10738885220)

2) WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber Utca 1. (11469830244)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/11/2021