Építési beruházás - 615631-2021

03/12/2021    S235

Magyarország-Szentes: Hűtőházak

2021/S 235-615631

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Délalföldi Kertészek Zöldség-Gyümölcs Termelői és Értékesítő Mezőgazdasági Szövetkezete
Nemzeti azonosító szám: 11960207206
Postai cím: Szarvasi Út 3/b
Város: Szentes
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagypéter Sándor
E-mail: snagypeter@delkertesz.hu
Telefon: +36 63561389
Fax: +36 63400181
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.delkertesz.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új komplex logisztikai csarnoképület építése

Hivatkozási szám: EKR000810272021
II.1.2)Fő CPV-kód
45213210 Hűtőházak
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő jelen eljárás keretében a már meglévő infrastruktúra kapacitását tovább szeretné emelni 10074,26 m2 hasznos alapterületű, új komplex logisztikai csarnoképület létesítésével, melynek összes területéből mindösszesen 8534,77 m2 hűtött terület. A technológiai hűtést a teljes hűtött alapterületen széndioxidos (carbonsemleges) hűtési rendszerrel kell kivitelezni. A hűtőházba összesen 17-25 ezer mázsa zöldáru tárolható, attól függően, hogy paprikafélék, vagy paradicsomfélék kerülnek betárolásra nagyobb mennyiségben. A hűtés CO2 gázrendszerű, korszerű és környezetbarát technológiával készül.

A hűtőkamrák egymás mellé sorolt egységeit két hosszanti folyosó határolja. Az egyik csak betárolásra, a másik kitárolásra és a csomagolóba történő szállításra is használt közlekedő lesz. A kétirányú forgalmú közlekedő nyugati oldalán is készül két kisebb hűtőkamra, melyek előtt és mögött egy-egy göngyöleg tároló kap helyet. Az épület déli részén lesz a csomagoló helyiség. Ez a helyiség kapcsolatban áll a meglévő csomagoló területtel. A csomagolótól délebbre újabb göngyöleg tároló lesz telepítve, amit a hűtőberendezések helyisége és a hűtő kültéri egysége zár le.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 665 968 150.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213210 Hűtőházak
45213200 Raktárak és ipari épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

6600 Szentes, Szarvasi út 3/B. (3965/6 hrsz,)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő jelen eljárás keretében a már meglévő infrastruktúra kapacitását tovább szeretné emelni 10074,26 m2 hasznos alapterületű, új komplex logisztikai csarnoképület létesítésével, melynek összes területéből mindösszesen 8534,77 m2 hűtött terület. A technológiai hűtést a teljes hűtött alapterületen széndioxidos (carbonsemleges) hűtési rendszerrel kell kivitelezni. A hűtőházba összesen 17-25 ezer mázsa zöldáru tárolható, attól függően, hogy paprikafélék, vagy paradicsomfélék kerülnek betárolásra nagyobb mennyiségben. A hűtés CO2 gázrendszerű, korszerű és környezetbarát technológiával készül.

A hűtőkamrák egymás mellé sorolt egységeit két hosszanti folyosó határolja. Az egyik csak betárolásra, a másik kitárolásra és a csomagolóba történő szállításra is használt közlekedő lesz. A kétirányú forgalmú közlekedő nyugati oldalán is készül két kisebb hűtőkamra, melyek előtt és mögött egy-egy göngyöleg tároló kap helyet. Az épület déli részén lesz a csomagoló helyiség. Ez a helyiség kapcsolatban áll a meglévő csomagoló területtel. A csomagolótól délebbre újabb göngyöleg tároló lesz telepítve, amit a hűtőberendezések helyisége és a hűtő kültéri egysége zár le.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 24 hónap felett (min. 0 hónap max. 24 hónap, előny a magasabb) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Többlet szakmai tapasztalat mértéke az alkalmasság M/2.3. szakember tekintetében a minimálisan kötelező 3 éven felül (min. 0, max. 5, év, előny a magasabb) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Rövidebb szerviz reagálási idő a minimálisan előírt 24 órához képest (min. 0 óra, max. 22 óra, előny a magasabb) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

50/2017. (X. 10.) FM rendelet szerinti elismert termelői szervezet vagy termelői szervezetek társulása működési alapja. PSzF/10-4/2019. számú határozat szerinti 2019-2023. évi operatív program 2021-2022. évi módosítása

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 141-371734
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Új komplex logisztikai csarnoképület építése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11391069206
Postai cím: Kálvária Sgt 87/B.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU3 Alföld és Észak
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: somogyi.gabor@ferroep.hu
Telefon: +36 302790982
Fax: +36 62553134
Internetcím: http://www.ferroep.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 551 078 709.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 665 968 150.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Építőmesteri munkák, Épületgépészeti munkák, Épület villamosság erős áram, Gyengeáram, tűzjelző, Útépítés, Közművek és csapadék elvezetés, legalább egy db széndioxidos (carbonsemleges) hűtési rendszerrel működő hűtő- és feldolgozó raktárcsarnok teljesített kivitelezési munkái, ahol a csarnokon belüli összes hűtött terület legalább 5000 m2 alapterületű” munkák elvégzésén belül hűtő és feldolgozó raktárcsarnok építése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti jelen eljárásban releváns információk:

a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indokát;

b) a nyertes ajánlattevő neve, adószáma:

FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Adószám: 11391069-2-06

c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 6725 Szeged, Kálvária sugárút 87/B.

Adószám: 11391069-2-06

Bodrogi Bau Kft.

Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.

Adószám: 11392668-2-06

RZB Invest Kft.

Székhely: 6726 Szeged, Vércse utca 12.

Adószám: 24225441-2-06

Z-Door Zrt.

Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71.

Adószám: 28740317-2-06

EB HUNGARY INVEST Kft.

Székhely: 1107 Budapest, Fogadó utca 4.

Adószám: 13240567-2-42

VER-BAU Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét,Garay utca 11.

Adószám: 1374150-4-03

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/11/2021