Supplies - 616114-2021

03/12/2021    S235

Sverige-Göteborg: Nyttofordon

2021/S 235-616114

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Göteborgs Stad Inköp och upphandling
Nationellt registreringsnummer: 212000-1355
Postadress: Box 1111
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 40523
Land: Sverige
Kontaktperson: Cecilia Felldin
E-post: cecilia.felldin@ink.goteborg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.goteborg.se/upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afruhenxen&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afruhenxen&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Arbetsmaskiner för park-, markvårds- och fastighetsskötsel

Referensnummer: 0097/21
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34144700 Nyttofordon
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Ett nytt Ramavtal för inköp av fabriksnya arbetsmaskiner och mindre arbetsfordon ska upphandlas av Göteborgs Stads Leasing. Maskinerna är av olika storlekar och typer och avsedda för park-, markvårds- och fastighetsskötsel.

Ramavtalet ska även omfatta service, reparationer, utbildning och installation för de maskiner och arbetsfordon som kräver det.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
16311000 Gräsklippare
16700000 Traktorer
34144000 Motorfordon för särskilda syften
34300000 Delar och tillbehör till fordon och tillhörande motorer
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Göteborg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ett nytt Ramavtal för inköp av fabriksnya arbetsmaskiner och mindre arbetsfordon ska upphandlas av Göteborgs Stads Leasing. Maskinerna är av olika storlekar och typer och avsedda för park-, markvårds- och fastighetsskötsel.

Ramavtalet ska även omfatta service, reparationer, utbildning och installation för de maskiner och arbetsfordon som kräver det.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/04/2022
Slut: 31/03/2026
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/01/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 14/07/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 17/01/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Göteborg
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/11/2021