Prekės - 61619-2020

07/02/2020    S27

Česko-Brandýs nad Labem: Parkovací hodiny

2020/S 027-061619

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 017-035732)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Národní identifikační číslo: 00240079
Poštovní adresa: Masarykovo náměstí 1,2
Obec: Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 250 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý, s.r.o., Atrium Flora, Budova A, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: info@broz-sedlaty.cz
Tel.: +420 246028028
Fax: +420 246028029
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://brandysko.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/mesto_Brandys_nL

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Městský parkovací systém v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi

II.1.2)Hlavní kód CPV
38730000 Parkovací hodiny
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace parkovacích automatů a dodávka a implementace software pro parkování.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/02/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 017-035732

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 21/02/2020
Místní čas: 12:00
Má být:
Datum: 24/02/2020
Místní čas: 12:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 21/02/2020
Místní čas: 12:00
Má být:
Datum: 24/02/2020
Místní čas: 12:00
VII.2)Další dodatečné informace: