Supplies - 616343-2020

21/12/2020    S248

Romania-Jilava: Protective gear

2020/S 248-616343

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Baza de Aprovizionare, Gospodărire și Reparații
National registration number: 4193079
Postal address: Str. Sabarului nr. 1
Town: Jilava
NUTS code: RO322 Ilfov
Postal code: 077120
Country: Romania
Contact person: Cristian Sdirna
E-mail: achizitii.bagr@anp.gov.ro
Telephone: +40 214570155
Fax: +40 214570155
Internet address(es):
Main address: www.anp.gov.ro/baza-aprovizionare-gospodarire-reparatii/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100109737
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Echipamente de protecție destinate combaterii infecției cu COVID-19

Reference number: 20
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Autoritatea contractanta organizatoare Baza de Aprovizionare, Gospodarire si Reparatii în calitate de unitate de achiziții centralizata, va încheia acorduri-cadru pentru fiecare lot pentru o perioada de 12 luni, cu maximum cinci operatori economici, iar atribuirea contractelor subsecvente se va face /derula de catre unitatile penitenciare beneficiare (autoritatile contractante beneficiare) din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, conform anexei 2 atasate caietului de sarcini, partial cu reluarea competitiei.

Primul contract subsecvent se va semna făra reluarea competitiei, având in vedere art. 118 alin. 1 lit. c) din Lg. 98/2016 cu ofertantul castigator clasat primul dintre cei cinci semnatari ai acordului-cadru dupa conditiile stabilite in documentatia de atribuire.

Atribuirea contractelor subsecvente ulterioare se va face prin reluarea competiției de catre fiecare autoritate contractanta beneficiara.

— Pentru produsele aferente loturilor 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12 elementul care face obiectul reluării competiției este prețul;

— Pentru produsele aferente loturilor 3, 5, 8 elementele care fac obiectul reluării competiției sunt prețul și termenul de livrare,

— Pentru produsul aferent lotului 6 elementele care fac obiectul reluării competiției sunt prețul și densitatea materialului.

Criteriul de atribuire pentru stabilirea operatorului economic căruia îi va fi atribuit contractul subscvent: pentru loturile 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12. este „prețul cel mai scăzut”, în baza prevederilort art. 187 alin. (3) lit. a) și alin. (3^1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, iar pentru loturile 3, 5, 6, 8 este „cel mai bun raport calitate-preț” în conformitate cu art. 187 alin. (3) lit. c) din același act normativ.

Reluarea competiției se va realiza in conformitate cu art. 119 din Lg. 98/2016 și art. 110 din HG nr. 395/2016.

În cazurile prevăzute la art. 118 alin. (1) lit. c), atunci cand autoritatea ctr. beneficiară reia competiţia pe baza aceloraşi termeni şi condiţii aplicate pentru atribuirea acordului-cadru, detaliate acolo unde este necesar şi completate dacă este cazul cu alţi termeni şi condiţii prevăzute în documentaţia de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire şi cu respectarea următoarelor reguli procedurale:

(a) Pentru fiecare ctr. subs. care urmează a fi atribuit (cu exceptia primului), autoritatea contractantă beneficiară consultă în scris op. ec. semnatari ai acordului-cadru respectiv care sunt capabili să execute contractul;

(b) Autorit. beneficiară stabileşte o perioadă suficientă pentru depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului, ţinând seama de elemente specifice precum complexitatea obiectului contractului şi timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;

(c) Ofertele se depun în scris, iar acestea nu vor fi deschise până la expirarea perioadei stabilite de autoritatea contractantă beneficiară;

(d) Operatorii economici au dreptul ca în procesul de reofertare să modifice elementul care face obiectul reluării competiţiei numai în sensul îmbunătăţirii acestuia şi fără să afecteze celelalte elementele/condiţiile stabilite;

(e) In situatia in care nu se obtine nicio imbunatatire a elementelor/conditiilor care fac obiectul reluarii competitiei, devin aplicabile prevederile art. 110 alin. (7) din Anexa la HG nr. 395/2016, autoritatea contractanta avand obligatia de a atribui ctr. ofertantului clasat pe primul loc in cadrul procedurii aplicate, prin luarea in considerare a conditiilor si elementelor prevazute in oferta initiala a acestuia actualizata, conform precizzarilor din documentatia de atribuire. In cazul in care nici dupa actualizarea pretului nu poate sustine, se poate incheia contractul cu urmatorul clasat cu oferta actualizata in conditiile documentatiei de atribuire.

Contractele subsecvente pot fi încheiate simultan cu operatorii economici semnatari ai acordului cadru pentru bunurile „Echipament de protecție destinat combaterii [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 46 352 498.42 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 12
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 12
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertantii pot depune oferte pentru unul, mai multe sau toate loturile.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși de unică folosință nesterile (mărime S-XL)

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322 Ilfov
Main site or place of performance:

Sediul unităților penitenciare beneficiare conform anexei nr. A la caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate min si max la nivel de acord cadru - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Cantitate min si max la nivel de contract subsecvent - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 336.000 lei

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 552 957.44 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Viziera

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322 Ilfov
Main site or place of performance:

Sediul unităților penitenciare beneficiare conform anexei nr. A la caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate min si max la nivel de acord cadru - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Cantitate min si max la nivel de contract subsecvent - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 1.739.500 lei

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 635 230.74 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Combinezon simplu (mărime S- 3XL)

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322 Ilfov
Main site or place of performance:

Sediul unităților penitenciare beneficiare conform anexei nr. A la caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate min si max la nivel de acord cadru - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Cantitate min si max la nivel de contract subsecvent - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 1.204.800 lei

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 643 221.08 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Combinezon impermeabil de unica folosinta (marime S - 3XL)

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322 Ilfov
Main site or place of performance:

Sediul unităților penitenciare beneficiare conform anexei nr. A la caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate min si max la nivel de acord cadru - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Cantitate min si max la nivel de contract subsecvent - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 1.851.200 lei

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 11 038 011.40 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Halat impermeabil de unica folosinta (mărime S- 3XL)

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18221300 Raincoats
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322 Ilfov
Main site or place of performance:

Sediul unităților penitenciare beneficiare conform anexei nr. A la caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate min si max la nivel de acord cadru - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Cantitate min si max la nivel de contract subsecvent - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 490.590

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 181 371.25 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mască facială de uz medical cu 3 straturi

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322 Ilfov
Main site or place of performance:

Sediul unităților penitenciare beneficiare conform anexei nr. A la caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate min si max la nivel de acord cadru - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Cantitate min si max la nivel de contract subsecvent - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 413.400 RON fără TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 828 803.02 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Halat simplu (mărime S- 3XL)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322 Ilfov
Main site or place of performance:

Sediul unităților penitenciare beneficiare conform anexei nr. A la caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate min si max la nivel de acord cadru - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Cantitate min si max la nivel de contract subsecvent - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 713.575,00 lei

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 279 627.75 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ochelari de protecție

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322 Ilfov
Main site or place of performance:

Sediul unităților penitenciare beneficiare conform anexei nr. A la caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate min si max la nivel de acord cadru - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Cantitate min si max la nivel de contract subsecvent - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 168.120 lei

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 139 405.28 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mască cu filtru FFP2/N95 fără supapă

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322 Ilfov
Main site or place of performance:

Sediul unităților penitenciare beneficiare conform anexei nr. A la caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate min si max la nivel de acord cadru - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Cantitate min si max la nivel de contract subsecvent - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 439.530 RON fără TV

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 003 071.82 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Capeline de protecție

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322 Ilfov
Main site or place of performance:

Sediul unităților penitenciare beneficiare conform anexei nr. A la caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate min si max la nivel de acord cadru - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Cantitate min si max la nivel de contract subsecvent - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 8.030 lei

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 63 705.40 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Botoși tip cizmă

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322 Ilfov
Main site or place of performance:

Sediul unităților penitenciare beneficiare conform anexei nr. A la caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate min si max la nivel de acord cadru - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Cantitate min si max la nivel de contract subsecvent - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 152.400 lei

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 935 812.20 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Protecție de încălțăminte (acoperitori pantofi)

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322 Ilfov
Main site or place of performance:

Sediul unităților penitenciare beneficiare conform anexei nr. A la caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate min si max la nivel de acord cadru - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Cantitate min si max la nivel de contract subsecvent - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 8.280 lei

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 51 281.04 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

1. Cerinta: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.59-60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea de indeplinire: - se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

— odata cu DUAE se va posta Formularul 1 și Formularul A

2. Cerinta: Certificate din care sa reiasa lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), certificate valabile la momentul prezentarii;

Solicitat – Cerinta obligatorie

Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta DUAE, completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate.

Pentru persoane juridice/fizice romane se vor prezenta documente justificative, respectiv certificatele care confirma plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si bugetul local, iar pentru persoane juridice/fizice straine, se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara de rezidenta, prin care sa dovedeasca lipsa datoriilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta la momentul depunerii acestor documente. Documentele mentionate mai sus se vor prezenta doar de ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, avand in vedere ca acordul cadru se incheie cu maxim 5 ofertanti.

NOTA:

1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Nota 1: Documentele solicitate pentru ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor pentru demonstrarea celor asumate prin completarea DUAE pot fi:

a) certificate din care sa reiasa lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), certificate valabile la momentul prezentarii;

b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, dupa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

d) alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota 2: Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Tertul care sustine capacitatea tehnica si profesionala/economica sau financiara a operatorului economic participant la procedura precum si subcontractantul au obligatia de a prezenta documentele enumerate mai sus.

Documentele vor fi valabile la data solicitării acestora de către autoritatea contractantă.

Nota 3: Odată cu DUAE se va depune Formularul 1, cât și împuternicire în sensul prezentarii dovezii calitatii de reprezentant (persoana indicată in Formularul DUAE să reprezinte operatorul economic).

Nota 4: Împreună cu DUAE se va depune si Formularul A (declaratie/acord) privind acceptul/ refuzul de prelucrare a datelor cu caracter personal a asociatilor/administratorilor etc. conform Legii 190/2018. Nedepunerea (Neacceptarea) prelucrării datelor este conditie eliminatorie.

Numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Catalin Gheorghe Luncasu - Director; Adrian Corceac- Director adjunct; Luminița Smeu - contabil șef; Andreea Mateescu- responsabil viza CFPP; Ileana-Loredana CORATU - consilier juridic; Cristian SDÎRNĂ - șef serviciul achiziții; Gabriela Ciulinaru - ofițer achizitii.

Nu exista furnizor de servicii auxiliare.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Cerinta: Persoane juridice/fizice romane/straine - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Solicitat – Cerinta obligatorie

Modalitatea de indeplinire:

— Se va prezenta DUAE, completandu-se sectiunile conform cerintelor solicitate, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise in tara de rezidenta, sa fie prezentat de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor,

— prezentarea Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Ministerul Justitiei din care sa rezulte informatii de identificare, sediul social, administratori, domenii de activitate, durata societatii, asociati, capital social, puncte de lucru.

Documentele mentionate mai sus se vor prezenta doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele vor fi valabile la data solicitării acestora de către autoritatea contractantă.

Se va depune on–line.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat 1.Cerinta: Pentru calificare, autoritatea contractanta solicita dovada principalelor livrari efectuate in ultimii 3 ani până la data limită de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. Ofertantul va completa in DUAE o lista a principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, în valoare cumulată de cel puțin la nivelul unui contract s-au mai multe contracte. Cerinta se raporteaza la valoarea celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot conform valorilor contractelor subsecvente: Lot 1: 413.400,00 RON Lot 2: 439.530,00 RON Lot 3: 713.575,00 RON Lot 4: 490.590,00 RON Lot 5: 1.204.800,00 RON Lot 6: 1.851.200,00 RON Lot 7: 168.120,00 RON Lot 8: 1.739.500,00 RON Lot 9: 336.000,00 RON Lot 10: 8.030,00 RON Lot 11: 152.400,00 RON Lot 12: 8.280,00 RON Prin produse de tipul specificat (similare) se face referire la produse din gama produselor destinante protectiei personalului, utilizate in acelasi scop ca produsele care fac obiectul prezentei proceduri, fiind permise si livrari de produse similare sau superioare din aceeasi gama. Conform art 180 alin (1) din Legea 98/2016 si art 107 alin (2) lit f din HG 395/2016 La nivelul unui contract sau mai multe In cazul în care operatorul economic va depune ofertă pentru mai multe loturi, cerinta se va evalua raportându-se la lotul cu valoarea cea mai mare valoarea a contractului subsecvent la care participa. Solicitat – Cerinta obligatorie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative, respectiv certificate/documente constatatoare/similare emise de catre o autoritate sau clientul beneficiar, să fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de operatorii economici clasati pe primele 5 locuri, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. SE ACCEPTA DOAR DOCUMENTE CONSTATATOARE/CERTIFICATE/ PROCESE VERBALE/Documente SIMILARE care sa ateste indeplinirea livrarilor/contractelor care se regasesc in cele declarate in DUAE. Nota: In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru. Ultimii 3 ani pentru care se vor prezenta informațiile cu privire la experiența similară se vor calcula retroactiv, de la data-limită a depunerii ofertelor, prevazută în anunțul de participare publicat, iar în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Instructiunea Presedintelui ANAP nr. 2/2017, dacă se decalează termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare) și perioada aferentă experienței similare. Cursul RON/altă valută va fi cursul mediu anual anunțat de BNR pentru fiecare an în parte.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 5
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/01/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/05/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/01/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Conform art.129, alin.(3) din HG 395/2016.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

a) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe acelasi loc, cu punctaje egale (pentru criteriul ”cel mai bun raport calitate-pret”), departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi departajarea se va face in functie de propunerea financiară cea mai mica. Ofertele câștigătoare vor fi declarate cele care se clasează pe primele 5 pozitii din clasamentul refăcut potrivit acestor reguli. Ulterior, în cazul în care vor continua să subziste situații de natura celor anterior menționate se va reaplica sistemul explicitat în cadrul prezentei, asigurându-se parcurgerea tuturor pașilor stabiliți, până la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament.

b) In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe acelasi loc, cu preturi egale (pentru criteriul de atribuire „pretul cel mai scazut”), pentru departajare autoritatea contractanta solicita ofertantilor o nouă propunere financiara.

In situatia in care in urma solicitarii probarii informatiilor prezentate in DUAE, ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire, nu demonstreaza in mod corespunzator, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul urmator. In situatia in care pe locul urmator sunt doua sau mai multe oferte cu preturi egale, inainte de solicitarea documentelor DUAE, autoritatea contractanta va solicita depunerea unei noi oferte de pret pentru departajare conform pct a) sau b).

Toate documentele depuse în SICAP (oferta, solicitari de clarificari etc.) vor fi scanate si vor fi semnate cu semnatura electronica. Oferta (inclusiv documentele/anexele acesteia) incarcata in SICAP fara semnatura digitala va fi declarata inacceptabila si descalificata in conditiile art.137 alin.2 lit j. din HG 395/2016. Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in vederea participarii la procedura. Documentele justificative aferente ce atesta indeplinirea criteriilor de calificare vor fi prezentate conform legii 98/2016 de catre operatorul economic a carui oferte s-a clasat pe primele 5 locuri in urma evaluarii pentru fiecare lot in parte.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 077120
Country: Romania
E-mail: denisa.scarlat@anp.gov.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Compartimentul juridic/Serviciul achiziții publice
Postal address: Str. Sabarului nr. 1
Town: Jilava
Postal code: 077120
Country: Romania
E-mail: achizitii.bagr@anp.gov.ro
Telephone: +40 214570155
Fax: +40 214570155
Internet address: http://anp.gov.ro/baza-aprovizionare-gospodarire-reparatii/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/12/2020