Tjenesteydelser - 61642-2017

17/02/2017    S34    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Hjørring: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje

2017/S 034-061642

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: Søren Lysholt Hansen
E-mail: slha@rebild.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.hjoerring.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://nopii.vesthimmerland.dk/

I.1)Navn og adresser
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
Brønderslev
9700
Danmark
Kontaktperson: Søren Lysholt Hansen
E-mail: slha@rebild.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bronderslev.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://nopii.vesthimmerland.dk/

I.1)Navn og adresser
Mariagerfjord Kommune
Nordre Kajgade 1
Hobro
9500
Danmark
Kontaktperson: Søren Lysholt Hansen
E-mail: slha@rebild.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.mariagerfjord.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://nopii.vesthimmerland.dk/

I.1)Navn og adresser
Rebild Kommune
Hobrovej 110
Støvring
9530
Danmark
Kontaktperson: Søren Lysholt Hansen
E-mail: slha@rebild.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rebild.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://nopii.vesthimmerland.dk/

I.1)Navn og adresser
Vesthimmerlands Kommune
Himmerlandsgade 27
Aars
9600
Danmark
Kontaktperson: Søren Lysholt Hansen
E-mail: slha@rebild.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vesthimmerland.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://nopii.vesthimmerland.dk/

I.1)Navn og adresser
Thisted Kommune
Asylgade 30
Thisted
7700
Danmark
Kontaktperson: Søren Lysholt Hansen
E-mail: slha@rebild.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.thisted.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://nopii.vesthimmerland.dk/

I.1)Navn og adresser
Aalborg Kommune
Boulevarden 13
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Søren Lysholt Hansen
E-mail: slha@rebild.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborg.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://nopii.vesthimmerland.dk/

I.1)Navn og adresser
Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
Aabybro
9440
Danmark
Kontaktperson: Søren Lysholt Hansen
E-mail: slha@rebild.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.jammerbugt.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://nopii.vesthimmerland.dk/

I.1)Navn og adresser
Frederikshavn Kommune
Rådhus Alle 100
Frederikshavn
9900
Danmark
Kontaktperson: Søren Lysholt Hansen
E-mail: slha@rebild.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.frederikshavn.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://nopii.vesthimmerland.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://nopii.vesthimmerland.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Rebild Kommune
Hobrovej 110
Støvring
9530
Danmark
Kontaktperson: Søren Lysholt Hansen
E-mail: slha@rebild.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rebild.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt vedr. medicinhåndtering.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

NOPII-kommunerne ønsker at gennemføre et udbud på en innovativ totalløsning til medicinhåndtering til borgere i eget hjem. Udbuddet tager afsæt i følgende formål:

1. At øge livskvaliteten for borgere i eget hjem, der modtager hjælp til tryghed og overblik vedr. dosering, fysisk greb om pillerne, kognitivt styr på piller og kompetence om korrekt ophældning og indtagelse af medicin.

2. At den sundhedsfaglige kvalitet øges samtidigt med at omkostningerne vedrørende dispensering og medicinadministration reduceres.

Løsningen skal forholde sig til medicinens rejse fra ordinering til indtagelse af borgeren. Der er særlig fokus på en teknologisk løsning, som kan skabe en sammenhængende og sikker medicinhåndtering, samt en smartere måde at dispensere og administrere medicin på. Den udbudte kontrakt er et faseopdelt samarbejde om færdigudvikling af løsningen (fase 1) og levering af en totalløsning (fase 2) inden for visiteret hjælp til medicinhåndtering i borgernes hjem.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33196000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vil blive gennemført som et udbud med forhandling med udgangspunkt i en funktionsbaseret behovsbeskrivelse. Der udbydes en kontrakt med 2 faser: 1 testkontrakt og option på forsat samarbejde med implementering og drift af den valgte løsning. Testkontrakten indgås mellem alle NOPII kommuner og den valgte leverandør. Udnyttes optionen på fortsat samarbejde indgås separate kontrakter mellem de enkelte NOPII kommuner og den valgte leverandør.

Den udbudte korntakt omhandler leje/brugsret til den valgte løsning.

Det fulde udbudsmateriale samt spørgsmål og svar offentliggøres på adressen http://nopii.vesthimmerland.dk/

Hensigten med dette udbud er at finde en forbedret og mere bæredygtig løsning end manuel medicinhåndtering og dosispakket medicinhåndtering.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 23
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den udbudte kontrakt omfatter option på forlængelse af kontrakten option på forsat samarbejde med implementering og drift af den valgte løsning i 48 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Er der flere end 3 ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og samtidig opfylder minimumskravene til egnethed, foretager ordregiveren udvælgelse på baggrund af en vurdering af ansøgernes kompetencer til at løse den udbudte opgave, hvor der lægges vægt på ansøgernes finansielle og økonomiske formåen, samt tekniske og faglige formåen ud fra følgende oplysninger:

Finansiel og økonomisk formåen

a) oplysninger om ansøgerens:

— omsætning for de 3 seneste regnskabsår

— resultat efter skat for de 3 seneste regnskabsår

— egenkapital for de 3 seneste regnskabsår.

Der lægges vægt på, at omsætning, resultat og egenkapital er størst mulig.

b) oplysning om, hvorvidt ansøger har tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring med en højere dækningssum end krævet i pkt. 6.3.2.

Der lægges vægt på, at dækningssummen er højere end 10 000 000 DKK pr. år og i givet fald hvor meget.

Teknisk og faglig formåen:

c) ansøgers sammenlignelige referencer, herunder oplysning om generelle aftaler om brug/salg af ansøgers løsning, oplysninger om aftaler med enkelte brugere om køb/brug af ansøgers løsning eller konkrete aftaler om test og udvikling af ansøgers løsning. Referencerne skal være udført indenfor de seneste 3 år.

Der lægges vægt på antallet af referencer, og at referencerne omfatter flest mulige elementer af den løsning, der er omfattet af dette udbud, eksempelvis placering af enheder (hardware) ved borgere, integration til EOJ systemer eller lignende systemer, og at referencekunden er sammenlignelig med ordregiver.

d) ansøgers referencer for aftaler og projekter på beslægtede områder, f.eks. sundhedsteknologiske løsninger som gør borgere selvhjulpne. Referencerne kan både vedrøre udvikling og drift. Referencerne skal være udført indenfor de seneste 3 år.

Der lægges vægt på antallet af referencer, og at referencerne omfatter flest mulige elementer, der kan sammenlignes med den løsning, der er omfattet af dette udbud. Derudover lægges der vægt på, at referencekunden er sammenlignelig med ordregiver.

Oplysningerne om teknisk og faglig formåen vægtes samlet mest. Og oplysningerne efter pkt. c vægter mere end pkt. d.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ingen.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Den udbudte kontrakt omfatter brugsret/leje af den valgte løsning til medicinhåndtering. Kontrakten er opdelt i en testkontrakt og en option på fortsat samarbejde om implementering og drift af den valgte løsning. Yderligere kontraktvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 248-454332
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/03/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 31/03/2017
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i overensstemmelse med reglerne i udbudslovens §§ 61-66.

De ansøgere der prækvalificeres (tilbudsgiverne) skal afgive et indledende tilbud, der danner grundlag for forhandlingerne. Der gennemføres som udgangspunkt 1 forhandlingsmøde, samt en demonstration af den af tilbudte løsning. Herefter tilretter ordregiver udbudsmaterialet på baggrund af forhandlingerne, og tilbudsgiverne afgiver et endeligt tilbud. Ordregiver forbeholder sig ikke ret til at tildele kontrakten på baggrund af tilbudsgivernes indledende tilbud.

Formålet med forhandlingerne er, at tilbudsgiverne får adgang til at give deres bemærkninger til udbudsmaterialet, at optimere deres tilbud, og at tilbudsgiverne afgiver konditionsmæssige tilbud. Derudover er formålet med forhandlingerne også, at ordregiver får mulighed for at tilrette udbudsmaterialet med henblik på at optimere konkurrencen i udbuddet.

Ethvert tilbud, der indleveres til tiden, kan deltage i den efterfølgende forhandling, uanset om tilbuddet er konditionsmæssigt.

Der ydes ikke vederlag til tilbudsgiverne for deltagelse i forhandlingerne.

Den anførte vedståelsesfrist i IV.2.6) er gældende fra fristen for afgivelse af endeligt tilbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark

Internetadresse: http://klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En virksomheds/ansøgers klage over ikke at være blevet udvalgt til at afgive tilbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

En tilbudsgivers klage over beslutning om tildeling af kontrakt efter udbuddet eller øvrige beslutninger under udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
2500
Danmark

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/02/2017