Prekės - 61649-2020

07/02/2020    S27

Lenkija-Łódź: Baldai

2020/S 027-061649

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 239-585968)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
Adresas: pl. Wolności 14
Miestas: Łódź
NUTS kodas: PL711 Miasto Łódź
Pašto kodas: 91-415
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Jakub Knop
El. paštas: muzeum@maie.lodz.pl
Telefonas: +48 426328440
Faksas: +48 426329714
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.maie.lodz.pl/

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zakup sprzętu i wyposażenia dla budynków B, D i E Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

Nuorodos numeris: DZS.271.3.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
39100000 Baldai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie budynków B, D i E Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” zlokalizowanego w Łodzi pl. Wolności 14. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014–2020, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Kompleks budynków muzealnych A, B, C wpisany do rejestru zabytków (nr. rej. Zabytków A/373 z 1998-09-03). Wszystkie budynki (również D i E) polegają ochronie konserwatorskiej na mocy planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego jako obszar stanowiący zabytek chroniony przez uznanie go za pomnik historii „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
03/02/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 239-585968

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 05/02/2020
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 12/02/2020
Vietos laikas: 09:00
Dalies numeris: IV.2.6
Keistino teksto vieta: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do
Yra:
Data: 04/04/2020
Turi būti:
Data: 11/04/2020
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 05/02/2020
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 12/02/2020
Vietos laikas: 11:00
VII.2)Kita papildoma informacija:

Sposób złożenia oraz miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian.