Árubeszerzések - 617046-2022

08/11/2022    S215

Magyarország-Budapest: Földgáz

2022/S 215-617046

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10898824244
Postai cím: Váci Út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Telefon: +36 14652572
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vizmuvek.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Földgáz energia beszerzés 2022-23 gázévre

Hivatkozási szám: EKR001705812022
II.1.2)Fő CPV-kód
09123000 Földgáz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tárgy: Adásvételi szerződés „Földgáz energia beszerzés 2022-23 gázévre” tárgyában az alábbiakban meghatározottak szerint:

Szerződéses időszak kezdete: 2022.11.01

Szerződéses időszak vége: 2023.09.30

Szerződéses hónapok száma: 11

Fűtőérték: 34,83 MJ/m3

Váltószám: 3,2493 MJ/kWh

Tervezett mennyiség összesen: 8 798 890 kWh

Szerződött fölgázmennyiség: 8 798 890 kWh

Maximum szerződött mennyiség: 9 678 779 kWh

Felhasználási helyek száma: 032 db

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 868 562 083.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09123000 Földgáz
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

A Fővárosi Vízművek Zrt. telephelyei.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi szerződés „Földgáz energia beszerzés 2022-23 gázévre” tárgyában az alábbiakban meghatározottak szerint:

Szerződéses időszak kezdete: 2022.11.01

Szerződéses időszak vége: 2023.09.30

Szerződéses hónapok száma: 11

Fűtőérték: 34,83 MJ/m3

Váltószám: 3,2493 MJ/kWh

Tervezett mennyiség összesen: 8 798 890 kWh

Szerződött fölgázmennyiség: 8 798 890 kWh

Maximum szerződött mennyiség: 9 678 779 kWh

Felhasználási helyek száma: 032 db

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által KM01GE2223 azonosítószámon 2021. március 22. napján megkötött „Általános felhasználási célú földgáz energia beszerzése - 2022/2023” tárgyú keretmegállapodás második része (verseny újranyitás) útján.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Maximális mennyiség aránya a szerződötthöz képest: 110%

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 251-628376
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4600004996
Elnevezés:

Földgáz energia beszerzés 2022-23 gázévre

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/10/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 26713111244
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: adam.attila@mvm.hu
Telefon: +36 207780392
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 868 562 083.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

ügyfélszolgálati tevékenység; a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.) Ajánlatkérő megemelte a rendelkezésre álló fedezet mértékét az eljárás eredményessége érdekében.

2.) Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

- E.ON Energiamegoldások Kft. (Székhelye: 1134 Budapest XIII. kerület, Váci út 17.) 13322142-2-44

- MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (Székhelye: 1081 Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 20.) 26713111-2-44

3.) A hirdetmény IV.2.1) pontja a KEF keretmegállodás megkötését célzó közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény adataival került kitöltésre.

4.) KM01GE2223 keretmegállapodásból történő lehívás versenyújranyitással a KEF portálon keresztül.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/11/2022