Supplies - 617066-2020

21/12/2020    S248

România-Bucureşti: Toner pentru imprimantele laser/faxuri

2020/S 248-617066

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția Asigurare Logistică Integrată
Număr naţional de înregistrare: 4267060
Adresă: Str. Eforie nr. 3
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050035
Țară: România
Persoană de contact: Ion Constantin Horatiu
E-mail: cristina.medrut@mai.gov.ro
Telefon: +40 213037080
Fax: +40 213156468
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mai.gov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru furnizare consumabile pentru multifuncționalele/imprimantele/faxurile din cadrul DALI

Număr de referinţă: 4267060_2020_PAAPD1126701
II.1.2)Cod CPV principal
30125110 Toner pentru imprimantele laser/faxuri
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord cadru furnizare consumabile pentru multifunctionalele/imprimantele/faxurile din cadrul DALI.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 336 134,45 RON fără TVA.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, o singura data, in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru clarificarile solicitate in termenul precizat la sectiunea I.3) „Comunicare” din fisa de date.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 207 695.13 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Str. Eforie nr. 3, sector 5, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord-cadru furnizare consumabile pentru multifunctionalele/imprimantele/faxurile din cadrul DALI.

Cantitățile minime și maxime ale acordului-cadru sunt prevăzute în anexa la caietul de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 336 134,45 RON fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 064-152453
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 587019
Titlu:

Contract subsecvent nr. 4

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Meda Consult S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15730038
Adresă: Str. Ion Ghica nr. 13
Localitate: Târgoviște
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Țară: România
E-mail: OFFICE@MEDACONSULT.RO
Telefon: +40 245210105
Fax: +40 245210105
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 236 970.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 100 305.86 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 586627
Titlu:

Contract subsecvent nr. 3

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
04/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Meda Consult S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15730038
Adresă: Str. Ion Ghica nr. 13
Localitate: Târgoviște
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Țară: România
E-mail: OFFICE@MEDACONSULT.RO
Telefon: +40 245210105
Fax: +40 245210105
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 236 970.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 4 128.48 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 575686
Titlu:

Acord-cadru de furnizare „consumabile pentru multifuncționale/imprimante/faxuri”

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
21/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Producton S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 4528050
Adresă: Str. Dr. Clunet nr. 9, sector 5
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050527
Țară: România
E-mail: seap@producton.ro
Telefon: +40 314257301
Fax: +40 314257300
Adresă internet: www.producton.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Meda Consult S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15730038
Adresă: Str. Ion Ghica nr. 13
Localitate: Târgoviște
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Țară: România
E-mail: OFFICE@MEDACONSULT.RO
Telefon: +40 245210105
Fax: +40 245210105
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Mida Soft Business
Număr naţional de înregistrare: RO 16005870
Adresă: Str. Cetatea Histria nr. 7
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 062076
Țară: România
E-mail: licitatii@midasoft.ro
Telefon: +40 214137108
Fax: +40 311053435
Adresă internet: www.midasoft.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 236 970.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 989 986.08 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 077 731.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 575762
Titlu:

Contract subsecvent nr. 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/08/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Meda Consult S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15730038
Adresă: Str. Ion Ghica nr. 13
Localitate: Târgoviște
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Țară: România
E-mail: OFFICE@MEDACONSULT.RO
Telefon: +40 245210105
Fax: +40 245210105
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 236 970.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 61 361.11 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 586358
Titlu:

Contract subsecvent nr. 2

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/10/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Meda Consult S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15730038
Adresă: Str. Ion Ghica nr. 13
Localitate: Târgoviște
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Țară: România
E-mail: OFFICE@MEDACONSULT.RO
Telefon: +40 245210105
Fax: +40 245210105
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 236 970.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 41 899.68 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul juridic – DALI
Adresă: Str. Eforie nr. 3, sector 5
Localitate: București
Țară: România
E-mail: juridic.dgl@mai.gov.ro
Telefon: +40 213037080
Adresă internet: www.mai.gov.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/12/2020