Szolgáltatások - 61720-2017

17/02/2017    S34

Magyarország-Budapest: Jármű-átalakítási és felújítási szolgáltatások

2017/S 034-061720

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: HM Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK03174
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter, dandártábornok, főigazgató
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 2365226
Fax: +36 2365128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése – technikai eszközök felújítása – KEHOP 1.6.0.

II.1.2)Fő CPV-kód
50117000 Jármű-átalakítási és felújítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. részajánlati kör: 8 készlet PTSZ-M közepes lánctalpas úszó gépkocsi felújítása.

2. részajánlati kör: 3 készlet üzemanyag szállító/töltő gépjármű felújítása, átépítése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 657 096 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése – technikai eszközök felújítása – KEHOP 1.6.0

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50117000 Jármű-átalakítási és felújítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU102 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Vállalkozó telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. részajánlati kör: 8 készlet PTSZ-M közepes lánctalpas úszó gépkocsi felújítása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Környezet és Energetikai Hatékonyság Operatív Program 1.6.0 project.
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése – technikai eszközök felújítása – KEHOP 1.6.0

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50117000 Jármű-átalakítási és felújítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU102 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Vállalkozó telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. részajánlati kör: 3 készlet üzemanyag szállító/töltő gépjármű felújítása, átépítése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Környezet és Energetikai Hatékonyság Operatív Program 1.6.0 projekt.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 137-247513
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 67002/16-10/35-01-1HA
Rész száma: 1
Elnevezés:

A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése – technikai eszközök felújítása – KEHOP 1.6.0

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/01/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság
Postai cím: Isaszegi út 179.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: currus@currus.hu
Telefon: +36 28420122
Fax: +36 28420389
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 201 574 800.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 576 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 67002/16-10/35-01-2HA
Rész száma: 2
Elnevezés:

A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése – technikai eszközök felújítása – KEHOP 1.6.0

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/01/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság
Postai cím: Isaszegi út 179.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: currus@currus.hu
Telefon: +36 28420122
Fax: +36 28420389
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Schwarzmüller Járműjavító és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Jedlik Ányos utca 43.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: lto@schwarzmueller.com
Telefon: +36 24503000
Fax: +36 24503001
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 59 055 117.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 81 096 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság adószáma: 10810570-2-51.

Schwarzmüller Járműjavító és Kereskedelmi Kft. adószáma: 10303720-2-44.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/02/2017