Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 617265-2019

27/12/2019    S249

België-Brussel: Raamovereenkomst voor diensten inzake organisatorische ontwikkeling en samenwerking in de EU-instellingen, -organen en -agentschappen

2019/S 249-617265

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General Human Resources and Security, Unit HR.DDG.R.1 Finance, Procurement and Internal control
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Adres van het kopersprofiel: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI0 SLOVENIJA
Land: Slovenië
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.acer.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI)
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.bbi-europe.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky (CLEANSKY)
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.cleansky.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeenschappelijke Onderneming Shift 2 Rail (S2R)
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: België
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://shift2rail.org
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Raad van de Europese Unie (COUNCIL)
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.consilium.europa.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie (CURIA)
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Land: Luxemburg
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://curia.europa.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA)
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eacea.ec.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap Onderzoek (REA)
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (OSHA)
Plaats: Bilbao
NUTS-code: ES21 País Vasco
Land: Spanje
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://osha.europa.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Grens- en kustwachtagentschap (FRONTEX)
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL POLSKA
Land: Polen
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://frontex.europa.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
Plaats: Valetta
NUTS-code: MT MALTA
Land: Malta
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://easo.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
Plaats: Cologne
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Land: Duitsland
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://easa.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Bankautoriteit (EBA)
Plaats: Paris
NUTS-code: FR FRANCE
Land: Frankrijk
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eba.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (SRB)
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://srb.europa.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
Plaats: Solna
NUTS-code: SE SVERIGE
Land: Zweden
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ecdc.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (CEDEFOP)
Plaats: Thessaloniki
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Land: Griekenland
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://cedefop.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Land: Finland
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.echa.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Comité van de Regio's (COR)
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: België
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://cor.europa.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Rekenkamer (ECA)
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Land: Luxemburg
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.eca.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://edeps.europa.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bureau voor ondersteuning van Berec (BEREC)
Plaats: Riga
NUTS-code: LV0 LATVIJA
Land: Letland
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://berec.europa.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.eesc.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Milieuagentschap (EEA)
Plaats: Copenhagen
NUTS-code: DK DANMARK
Land: Denemarken
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.eea.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)
Plaats: Vigo
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.efca.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Plaats: Parma
NUTS-code: IT ITALIA
Land: Italië
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.efsa.europa.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Plaats: Alicante
NUTS-code: ES521 Alicante/Alacant
Land: Spanje
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/about-euipo
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Agentschap voor wereldwijde satellietnavigatiesystemen (GSA)
Plaats: Prague
NUTS-code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Land: Tsjechië
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gsa.europa.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Land: Litouwen
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eige.europa.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Land: Hongarije
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eit.europa.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eenheid voor justitiële samenwerking van de Europese Unie (EUROJUST)
Plaats: THE HAGUE
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eurojust.europa.eu/pages/home.aspx
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese arbeidsautoriteit (ELA)
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ela.europa.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT PORTUGAL
Land: Portugal
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://emsa.europa.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ema.europa.eu/en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)
Plaats: Frankfurt am Main
NUTS-code: DE7 HESSEN
Land: Duitsland
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eiopa.europa.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap voor Europese netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA)
Plaats: Attiki
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Land: Griekenland
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enisa.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Ombudsman (EO)
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ombudsman.europa.eu/en/home
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement (EP)
Plaats: Strasbourg
NUTS-code: FR FRANCE
Land: Frankrijk
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://europarl.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Openbaar Ministerie (EPPO)
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Land: Luxemburg
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/european_public_prosecutor_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese spoorwegagentschap (ERA)
Plaats: Valenciennes
NUTS-code: FR FRANCE
Land: Frankrijk
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.era.europa.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERCEA)
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://erc.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vertaalbureau voor de organen van de EU (CDT)
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Land: Luxemburg
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://cdt.europa.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
Plaats: Paris
NUTS-code: FR FRANCE
Land: Frankrijk
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.esma.europa.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Stichting voor opleiding (ETF)
Plaats: Torino
NUTS-code: IT ITALIA
Land: Italië
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://etf.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (EUROPOL)
Plaats: THE HAGUE
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.europol.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (CEPOL)
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Land: Hongarije
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.cepol.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen (eu-LISA)
Plaats: Talinn
NUTS-code: EE EESTI
Land: Estland
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.eulisa.europa.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dienst voor extern optreden van de Europese Unie (EEAS)
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: België
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
Plaats: Vienne
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Land: Oostenrijk
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://fra.europa.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME)
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: België
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/easme
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (CHAFEA)
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Land: Luxemburg
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/chafea
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH 2 JU)
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: België
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://fch.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy/ITER (F4E)
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://fusionforenergy.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA)
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: België
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/inea
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeenschappelijke Onderneming initiatief innovatieve geneesmiddelen (IMI 2 JU)
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: België
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://imi.europa.eu/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5798
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5798
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor diensten inzake organisatorische ontwikkeling en samenwerking in de EU-instellingen, -organen en -agentschappen

Referentienummer: HR/R1/PO/2019/034
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze raamovereenkomst is gericht op de verlening van adviesdiensten voor projecten inzake organisatorische ontwikkeling en samenwerking aan de afdelingen van de Europese Commissie en andere Europese instellingen, organen en agentschappen, en op capaciteitsopbouw voor organisatorische ontwikkeling en samenwerking.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79633000 Diensten voor voortgezette opleiding van personeel
80511000 Stafopleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
NUTS-code: LU0 LUXEMBOURG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diensten die ook in andere landen moeten worden verleend (zie punt 1.12 van de aanbestedingsstukken).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raming van 12 200 mandagen voor de volledige looptijd van de raamovereenkomst.

Dit zijn slechts ramingen die geen verbintenis voor de aanbestedende dienst inhouden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Administratieve kredieten van de EU

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/02/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/02/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Europese Commissie, Directorate-General for Human Resources and Security, Rue de la Science 11, 1049 Brussels, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie de uitnodiging tot inschrijving voor de modaliteiten (punt 3.2).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

48 maanden.

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +35 24303-1
Fax: +35 243032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/12/2019