Lavori - 617520-2019

27/12/2019    S249

Slovenia-Celje: Lavori di costruzione di gallerie

2019/S 249-617520

Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Numero di identificazione nazionale: 5814251000
Indirizzo postale: Ulica XIV. divizije 4
Città: Celje
Codice NUTS: SI SLOVENIJA
Codice postale: 3000
Paese: Slovenia
Persona di contatto: metka.celestina@dars.si, Metka Celestina Češnovar
E-mail: metka.celestina@dars.si
Tel.: +386 13009959

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.dars.si

I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Gospodarska družba
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Avtocestna infrastruktura

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke

II.1.2)Codice CPV principale
45221240 Lavori di costruzione di gallerie
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 98 547 623.89 EUR
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
45221240 Lavori di costruzione di gallerie
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Sredstva instrumenta za povezovanje Evrope

II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nei casi elencati di seguito
  • L'appalto non rientra nel campo di applicazione della direttiva
Spiegazione:

Postopek oddaje javnega naročila se je izvedel po konkurenčnem postopku s pogajanji na podlagi točke b) 1. odstavka 44. člena ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18), brez objave obvestila o javnem naročilu. Naročnik ni objavil obvestila o javnem naročilu, ker je v postopek vključil vse ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in zanje ne obstajajo razlogi za izključitev in so v predhodno izvedenem odprtem postopku predložili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja.

IV.1.3)Informazioni relative all'accordo quadro
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2)Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
V.2.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
09/12/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Denominazione ufficiale: Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Indirizzo postale: Altunizade Kısıklı Cad. No: 37
Città: Üsküdar, İstanbul
Codice NUTS: TR TÜRKİYE
Codice postale: 34662
Paese: Turchia
Il futuro contraente/concessionario è una PMI: no
V.2.4)Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 121 500 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 98 547 623.89 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Indirizzo postale: Slovenska cesta 54
Città: Ljubljana
Codice postale: 1000
Paese: Slovenia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Indirizzo postale: Ulica XIV. divizije 4
Città: Celje
Codice postale: 3000
Paese: Slovenia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
23/12/2019