Supplies - 61792-2022

04/02/2022    S25

Poland-Przemyśl: Boilers

2022/S 025-061792

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 015-032382)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miejska Przemyśl
Postal address: RYNEK 1
Town: Przemyśl
NUTS code: PL822 Przemyski
Postal code: 37-700
Country: Poland
Contact person: Marian Baran
E-mail: przetarg@um.przemysl.pl
Telephone: +48 166752038
Internet address(es):
Main address: www.przemysl.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA I MONTAŻ GAZOWYCH KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH DO ZADANIA PN. WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL W RAMACH PROJEKTU PN.: ....

Reference number: ZP.271.2.2.2022
II.1.2)Main CPV code
44621200 Boilers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla

15 uczestników Projektu.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę (ewentualnie zgłoszenia

robót niewymagających pozwolenia na budowę) dla 9 uczestników Projektu – dokumentów niezbędnych

do modernizacji/wykonania odcinka instalacji gazowej oraz montażu kondensacyjnego kotła gazowego na

podstawie dostarczonych przez Zamawiającego warunków technicznych wydanych przez Polską Spółkę

Gazownictwa oraz wykazu przyporządkowującego rodzaj kotła gazowego kondensacyjnego wraz z wkładem

kominowym odprowadzającym spaliny do wskazanej lokalizacji –stanowiącej Załącznik Nr 10 do SWZ.

2) dostawę i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla 15 uczestników Projektu.

3) dostawę i montaż wkładu kominowego ze stali nierdzewnej dostosowanego średnicą do potrzeb instalacji i

wymagań kotła dla 15 uczestników Projektu.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 015-032382

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 18/02/2022
Local time: 09:00
Read:
Date: 21/02/2022
Local time: 09:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 18/05/2022
Read:
Date: 20/05/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 18/02/2022
Local time: 09:05
Read:
Date: 21/02/2022
Local time: 09:05
VII.2)Other additional information: