Dodávky - 61803-2022

04/02/2022    S25

Česko-Rokycany: Zdravotnické přístroje

2022/S 025-061803

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 007-013438)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Rokycanská nemocnice, a.s.
Národní identifikační číslo: 26360900
Poštovní adresa: Voldušská 750, 337 01 Rokycany
Obec: Rokycany
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 33701
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Richard Volín
E-mail: richard.volin@cnpk.cz
Tel.: +420 777357966
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://rokycany.nemocnicepk.cz
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_134.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - MYCÍ A DESINFEKČNÍ TECHNIKA

Spisové číslo: CN/151/CN/21
II.1.2)Hlavní kód CPV
33100000 Zdravotnické přístroje
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka mycí a desinfekční techniky pro zadavatele. V Části 1 bude dodána myčka na endoskopické vybavení a v Části 2 myčka podložních mís a močových lahví.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
31/01/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 007-013438

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2)
Místo v textu, které má být změněno: IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast (jen pro Část 2 VZ)
Namísto:
Datum: 07/02/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 14/02/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2)
Místo v textu, které má být změněno: IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek (jen pro Část 2 VZ)
Namísto:
Datum: 07/02/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 14/02/2022
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

K bodu VII.1.2) formuláře: Zadavatel v Části 2 (Myčka podložních mís a močových lahví) prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 14.2.2022 do 10:00 hodin.

V Části 1 (Myčka na endoskopické vybavení) se lhůta pro podání nabídek nemění, zůstává stejná do 7.2.2022 do 10:00 hodin.