Supplies - 61831-2022

04/02/2022    S25

Slovenija-Ljubljana: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

2022/S 025-061831

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Blago

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2022/S 015-032121)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN
Nacionalna identifikacijska številka: 1942913000
Poštni naslov: Erjavčeva cesta 29
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Špela Burgar
E-naslov: spela.burgar@ljubljana.si
Telefon: +386 13064446
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.ljubljana.si/

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca dr. France Prešeren

Referenčna številka dokumenta: 7560-22-600002
II.1.2)Glavna koda CPV
15000000 Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil (konvencionalnih, ekoloških in iz drugih shem kakovosti) za obdobje treh let za potrebe Vrtca dr. France Prešeren

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
31/01/2022
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2022/S 015-032121

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3
Besedilo:
Se glasi:

Naročnik na podlagi odgovorov na vprašanja objavlja popravek Popisa blaga, ki je del predračunskega obrazca ponudbe.

VII.2)Druge dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/434499/POPRAVEK_POPISOV.zip