Tjänster - 618766-2021

03/12/2021    S235

Sverige-Tumba: Datatjänster

2021/S 235-618766

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Aktiebolaget Botkyrkabyggen
Nationellt registreringsnummer: 556064-6191
Postadress: Aktiebolaget Botkyrkabyggen Tumba torg 101
Ort: Tumba
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 147 21
Land: Sverige
Kontaktperson: jan.viljanen@botkyrkabyggen.se Viljanen
E-post: jan.viljanen@botkyrkabyggen.se
Internetadress(er):
Allmän adress: www.botkyrkabyggen.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

IT-drift och IT-arbetsplats

Referensnummer: 21/0411
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72300000 Datatjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling av IT-drift & arbetsplats 2021

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 45 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30100000 Kontorsmaskiner, kontorsutrustning och kontorsmateriel, utom datorer, skrivare och möbler
32250000 Mobiltelefoner
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
72110000 Rådgivning för val av maskinvara
72120000 Rådgivning för driftsstörning
72210000 Programmering av programpaket
72240000 Systemanalys och programmering
72250000 System- och stödtjänster
72260000 Programrelaterade tjänster
72300000 Datatjänster
72420000 Internetutvecklingstjänster
72500000 Datortjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholms län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av IT-drift & arbetsplats 2021

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Optionerna är medräknade i totala kontraktsvärdet och beskrivna i upphandlingsdokumenten.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 181-470040
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

IT-drift och IT-arbetsplats

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
03/11/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Advania Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556214-9996
Postadress: Pendelgatan 2
Ort: Umeå
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 904 22
Land: Sverige
E-post: peter.saari@advania.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 45 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 45 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

se upphandlingsdokumenten TB beslut avlämnades 2021-11-03

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Ort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 856168000
Fax: +468 56168001
Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/11/2021