Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 619222-2022

09/11/2022    S216

Sverige-Nacka: Företagshälsovård

2022/S 216-619222

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 210-604852)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Nacka kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0167
Postadress: Nacka kommun Granitvägen 15
Ort: NACKA
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 13 181
Land: Sverige
Kontaktperson: Ulrica Cederström
E-post: ulrica.cederstrom@nacka.se
Telefon: +46 87189496
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.nacka.se/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Företagshälsovård

Referensnummer: KFKS 2022-00975
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85147000 Företagshälsovård
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

I upphandlingen som avropsberättigad deltar även Nacka Vatten och Avfall AB (org.nr: 559066-7589)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/11/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 210-604852

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2
Plats där texten ska ändras: Datum:
I stället för:

20/11/2022

Ska det stå:

27/11/2022

VII.2)Övriga upplysningar: