Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Prekės - 619691-2019

27/12/2019    S249

Lenkija-Katowice: Konvejerių dalys

2019/S 249-619691

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 244-601490)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22A Katowicki
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Ewa Sitko
El. paštas: ew.sitko@pgg.pl
Telefonas: +48 327161487
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych – Patentus dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica – nr grupy 292-10-07.

Nuorodos numeris: 411902193
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
42419800 Konvejerių dalys
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych – Patentus dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
23/12/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 244-601490

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Yra:
Data: 03/01/2020
Vietos laikas: 08:45
Turi būti:
Data: 10/01/2020
Vietos laikas: 08:45
Dalies numeris: IV.2.6
Yra:
Data: 02/03/2020
Turi būti:
Data: 09/03/2020
Dalies numeris: IV.2.7
Yra:
Data: 03/01/2020
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 10/01/2020
Vietos laikas: 09:00
VII.2)Kita papildoma informacija: