Varer - 619919-2020

22/12/2020    S249

Danmark-Viborg: Ambulancer

2020/S 249-619919

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Henriette Trenskow
E-mail: henriette.trenskow@stab.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Henriette Trenskow
E-mail: henriette.trenskow@stab.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9200
Land: Danmark
Kontaktperson: Henriette Trenskow
E-mail: henriette.trenskow@stab.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alléen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Henriette Trenskow
E-mail: henriette.trenskow@stab.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=289606&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=289606&B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftaler til indkøb af ambulancekøretøjer, sygetransportkøretøjer og driftskøretøjer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
34114121 Ambulancer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der er tale om et offentligt udbud, der omhandler rammeaftaler vedrørende anskaffelse af ambulancekøretøjer, XL-ambulancekøretøjer, sygetransportkøretøjer og driftskøretøjer. Udbuddet er opdelt i 2 delkontrakter, henholdsvis delkontrakt 1, der vedrører ambulancekøretøjer, XL-ambulancekøretøjer og sygetransportkøretøjer, og delkontrakt 2, der vedrører driftskøretøjer. Det er muligt for en tilbudsgiver at byde på en eller begge delkontrakter.

Udbuddet gennemføres af Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sjælland, hvor Region Midtjylland er tovholder for udbudsproceduren. Region Midtjylland indgår ikke kontrakt på samtlige de deltagende regioners vegne. Således vil de enkelte regioner på egen hånd skulle indgå kontrakt for at kunne aftage de produkter, der er omfattet af udbuddet. Kontrakten med den enkelte region løber i 4 år fra kontraktstart.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kontrakt vedr. ambulancekøretøjer, XL-ambulancekøretøjer og sygetransportkøretøjer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34114121 Ambulancer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Region Midtjylland, Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Sjælland.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af ambulancekøretøjer, XL-ambulancekøretøjer og sygetransportkøretøjer til Region Midtjylland, Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Sjælland.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Levering / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 480 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter option på følgende tilkøb:

— Option på service og reparation pr. køretøj i 4 år eller op til 400 000 km.

— Option på tilkøb af service- og reparation i 1 år eller op til 100 000 km. ud over den 4-årige periode, som service- og reparationsforpligtelsen løber

— Option på tilkøb af service- og reparation 1 år eller op til 100 000 km. ud over den 5-årige periode, som service- og reparationsforpligtelsen løber

— Option på montering af særligt kraftigt udrykningshorn ("Martinshorn")

— Option aerosoldesinfektionssystem i bårerummet

— Option ekstra alufælge

— Option sideforskydeligt båreleje

— Option på køleskab/køleskuffe.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kontrakt vedr. driftskøretøjer

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34110000 Personbiler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Region Midtjylland, Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Sjælland.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af driftskøretøjer til Region Midtjylland, Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Sjælland.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Levering / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter option på følgende tilkøb:

— Option på service og reparation pr. køretøj i 4 år eller op til 100 000 km.

— Option på specialopbygning

— Option på ladeløsning.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:

— Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Det bemærkes, at en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, alene vil blive udelukket på denne baggrund, hvis denne gæld er på 100 000 DKK eller derover, og tilbudsgiver har misligholdt en indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning.

Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (dvs. hvor flere virksomheder byder sammen som konsortium), skal særskilt ESPD fremsendes for hver enkelt virksomhed i sammenslutningen. I disse tilfælde skal de i sammenslutningen deltagende virksomheder i deres ESPD del II A svare ”ja” til spørgsmålet, ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”. Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten. For så vidt angår tilbudsgiverens egnethed/formåen, skal det for hvert enkelt minimumskrav fremgå af tilbuddet, hvilken deltager i konsortiet, der opfylder det pågældende krav, eller om kravet opfyldes i forening.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse sin samlede årsomsætning/nettoomsætning for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Oplysningen afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit B.

Såfremt ansøger ikke har rådighed over de krævede nøgletal inden for de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeroplyse, hvornår ansøger blev etableret. Dette gøres ved at udfylde feltet ”Etablering af virksomhed”.

Tilbudsgiver kan basere sig på andre virksomheders økonomiske og finansielle formåen. Dette kan ske, hvor tilbudsgiver ikke på egen hånd kan overholde ordregivers minimumskrav til egnethed/formåen. I disse tilfælde skal tilbudsgiver i ESPD del II C (”Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet”) svare ”ja”. Baserer tilbudsgiver sig på en anden virksomheds økonomiske og finansielle formåen, skal tilbudsgiver sammen med sit tilbud fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav for både delkontrakt 1 og 2, at den samlede årsomsætning, dvs. nettoomsætningen, for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår er minimum 25 mio. DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver på delkontrakt 1 skal beskrive sine væsentligste igangværende eller afsluttede referencer inden for de seneste 3 år på levering af præhospitale køretøjer. Ved præhospitale køretøjer forstås ambulancekøretøjer, XL-ambulancekøretøjer og sygetransportkøretøjer. Oplysninger om referencer gives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C.Under "modtager" bedes tilbudsgiver i referencelisten i ESPD angive såvel referencens/kundens navn som navn på kontaktpersoner hos kunden og disse personers kontaktoplysninger. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav for tilbud på delkontrakt 1, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af at have solgt præhospitale køretøjer for i alt mindst 20 mio. DKK hen over de seneste 3 kalenderår (2018, 2019 og 2020), der kan være fordelt på én eller flere referencer. Ved præhospitale køretøjer forstås ambulancekøretøjer, XL-ambulancekøretøjer og sygetransportkøretøjer.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/01/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/01/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler
Postadresse: Carl Jacobsensvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/12/2020