Supplies - 620005-2020

22/12/2020    S249

Poland-Zabrze: Pharmaceutical products

2020/S 249-620005

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
Postal address: ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-800
Country: Poland
E-mail: kierownik.zamowienia@klinika-zabrze.med.pl
Telephone: +48 323732346
Fax: +48 323732308
Internet address(es):
Main address: www.klinika-zabrze.med.pl
Address of the buyer profile: www.klinika-zabrze.med.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.klinika-zabrze.med.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa produktów leczniczych oraz recepturowych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Reference number: DZP/23PN/2020
II.1.2)Main CPV code
33600000 Pharmaceutical products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa produktów leczniczych oraz recepturowych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. DZP/23PN/2020

Zamówienie obejmuje 5 pakietów.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 5 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy.

Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia opisane w SIWZ rozdz. III. pkt 2.

Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców zostały opisane w SIWZ rozdz. III.3

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 354 898.52 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1 – Antybiotyki anestetyki PS N testy receptura

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
24322510 Ethyl alcohol
33141540 Albumin
33141550 Heparin
33622100 Cardiac therapy medicinal products
33630000 Medicinal products for dermatology and the musculo-skeletal system
33631000 Medicinal products for dermatology
33631400 Antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use
33650000 General anti-infectives for systemic use, vaccines, antineoplastic and immunodulating agents
33651600 Vaccines
33651680 Hepatitis B vaccines
33652000 Antineoplastic and immunomodulating agents
33652300 Immunosuppressive agents
33661100 Anaesthetics
33661200 Analgesics
33661500 Psycholeptics
33661600 Psychoanaleptics
33670000 Medicinal products for the respiratory system
33674000 Cough and cold preparations
33675000 Antihistamines for systemic use
33680000 Pharmaceutical articles
33690000 Various medicinal products
33691100 Antiprotozoals
33691200 Anthelmintics
33692000 Medical solutions
33692100 Infusion solutions
33692200 Parenteral nutrition products
33692210 Parenteral feeding solutions
33692300 Enteral feeds
33692500 Injectable solutions
33692510 Intravenous fluids
33692700 Glucose solutions
33693000 Other therapeutic products
33697100 Enema preparations
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 1 – Antybiotyki anestetyki PS N testy receptura

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 5 – formularz asortymentowo-cenowy.

Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia opisane w SIWZ rozdz. III.2.

Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców opisane w SIWZ rozdz. III.3.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Co 24 miesiące.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości – pakiet nr 1 – 19 500 PLN.

Szczegółowe informacje dot wadium w SIWZ rozdz. XIX.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (dot. opisu przedmiotu zamówienia) do oferty należy dołączyć załącznik nr 5 formularz asortymentowo-cenowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2 – Krążeniowe spazmolityki

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
24322510 Ethyl alcohol
33141540 Albumin
33141550 Heparin
33622100 Cardiac therapy medicinal products
33630000 Medicinal products for dermatology and the musculo-skeletal system
33631000 Medicinal products for dermatology
33631400 Antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use
33650000 General anti-infectives for systemic use, vaccines, antineoplastic and immunodulating agents
33651600 Vaccines
33651680 Hepatitis B vaccines
33652000 Antineoplastic and immunomodulating agents
33652300 Immunosuppressive agents
33661100 Anaesthetics
33661200 Analgesics
33661500 Psycholeptics
33661600 Psychoanaleptics
33670000 Medicinal products for the respiratory system
33674000 Cough and cold preparations
33675000 Antihistamines for systemic use
33680000 Pharmaceutical articles
33690000 Various medicinal products
33691100 Antiprotozoals
33691200 Anthelmintics
33692000 Medical solutions
33692100 Infusion solutions
33692200 Parenteral nutrition products
33692210 Parenteral feeding solutions
33692300 Enteral feeds
33692500 Injectable solutions
33692510 Intravenous fluids
33692700 Glucose solutions
33693000 Other therapeutic products
33697100 Enema preparations
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 2 – Krążeniowe spazmolityki.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 5 – formularz asortymentowo-cenowy.

Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia opisane w SIWZ rozdz. III.2.

Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców opisane w SIWZ rozdz. III.3.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Co 24 miesiące.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości – pakiet nr 2 – 5 150 PLN.

Szczegółowe informacje dot wadium w SIWZ rozdz. XIX.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (dot. opisu przedmiotu zamówienia) do oferty należy dołączyć załącznik nr 5 formularz asortymentowo-cenowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3 – Diety przemysłowe, płyny, wlewy, różne

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
24322510 Ethyl alcohol
33141540 Albumin
33141550 Heparin
33622100 Cardiac therapy medicinal products
33630000 Medicinal products for dermatology and the musculo-skeletal system
33631000 Medicinal products for dermatology
33631400 Antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use
33650000 General anti-infectives for systemic use, vaccines, antineoplastic and immunodulating agents
33651600 Vaccines
33651680 Hepatitis B vaccines
33652000 Antineoplastic and immunomodulating agents
33652300 Immunosuppressive agents
33661100 Anaesthetics
33661200 Analgesics
33661500 Psycholeptics
33661600 Psychoanaleptics
33670000 Medicinal products for the respiratory system
33674000 Cough and cold preparations
33675000 Antihistamines for systemic use
33680000 Pharmaceutical articles
33690000 Various medicinal products
33691100 Antiprotozoals
33691200 Anthelmintics
33692000 Medical solutions
33692100 Infusion solutions
33692200 Parenteral nutrition products
33692210 Parenteral feeding solutions
33692300 Enteral feeds
33692500 Injectable solutions
33692510 Intravenous fluids
33692700 Glucose solutions
33693000 Other therapeutic products
33697100 Enema preparations
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 3 – Diety przemysłowe, płyny, wlewy, różne.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 5 – formularz asortymentowo-cenowy.

Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia opisane w SIWZ rozdz. III.2.

Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców opisane w SIWZ rozdz. III.3.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Co 24 miesiące.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości – pakiet nr 3 – 7 250 PLN.

Szczegółowe informacje dot wadium w SIWZ rozdz. XIX.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (dot. opisu przedmiotu zamówienia) do oferty należy dołączyć załącznik nr 5 formularz asortymentowo-cenowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4 – Hipotensyjne inne

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
24322510 Ethyl alcohol
33141540 Albumin
33141550 Heparin
33622100 Cardiac therapy medicinal products
33630000 Medicinal products for dermatology and the musculo-skeletal system
33631000 Medicinal products for dermatology
33631400 Antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use
33650000 General anti-infectives for systemic use, vaccines, antineoplastic and immunodulating agents
33651600 Vaccines
33651680 Hepatitis B vaccines
33652000 Antineoplastic and immunomodulating agents
33652300 Immunosuppressive agents
33661100 Anaesthetics
33661200 Analgesics
33661500 Psycholeptics
33661600 Psychoanaleptics
33670000 Medicinal products for the respiratory system
33674000 Cough and cold preparations
33675000 Antihistamines for systemic use
33680000 Pharmaceutical articles
33690000 Various medicinal products
33691100 Antiprotozoals
33691200 Anthelmintics
33692000 Medical solutions
33692100 Infusion solutions
33692200 Parenteral nutrition products
33692210 Parenteral feeding solutions
33692300 Enteral feeds
33692500 Injectable solutions
33692510 Intravenous fluids
33692700 Glucose solutions
33693000 Other therapeutic products
33697100 Enema preparations
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 4 – Hipotensyjne inne.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 5 – formularz asortymentowo-cenowy.

Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia opisane w SIWZ rozdz. III.2.

Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców opisane w SIWZ rozdz. III.3.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Co 24 miesiące

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości – pakiet nr 4 – 100 PLN.

Szczegółowe informacje dot wadium w SIWZ rozdz. XIX.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (dot. opisu przedmiotu zamówienia) do oferty należy dołączyć załącznik nr 5 formularz asortymentowo-cenowy

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5 – Krążeniowe nasercowe przeciwagregacyjne

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
24322510 Ethyl alcohol
33141540 Albumin
33141550 Heparin
33622100 Cardiac therapy medicinal products
33630000 Medicinal products for dermatology and the musculo-skeletal system
33631000 Medicinal products for dermatology
33631400 Antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use
33650000 General anti-infectives for systemic use, vaccines, antineoplastic and immunodulating agents
33651600 Vaccines
33651680 Hepatitis B vaccines
33652000 Antineoplastic and immunomodulating agents
33652300 Immunosuppressive agents
33661100 Anaesthetics
33661200 Analgesics
33661500 Psycholeptics
33661600 Psychoanaleptics
33670000 Medicinal products for the respiratory system
33674000 Cough and cold preparations
33675000 Antihistamines for systemic use
33680000 Pharmaceutical articles
33690000 Various medicinal products
33691100 Antiprotozoals
33691200 Anthelmintics
33692000 Medical solutions
33692100 Infusion solutions
33692200 Parenteral nutrition products
33692210 Parenteral feeding solutions
33692300 Enteral feeds
33692500 Injectable solutions
33692510 Intravenous fluids
33692700 Glucose solutions
33693000 Other therapeutic products
33697100 Enema preparations
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 5 – Krążeniowe nasercowe przeciwagregacyjne.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 5 – formularz asortymentowo-cenowy.

Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia opisane w SIWZ rozdz. III.2.

Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców opisane w SIWZ rozdz. III.3

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Co 24 miesiące

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości – pakiet nr 5 – 14 950 PLN.

Szczegółowe informacje dot wadium w SIWZ rozdz. XIX.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (dot. opisu przedmiotu zamówienia) do oferty należy dołączyć załącznik nr 5 formularz asortymentowo-cenowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

SIWZ rozdz. XIII pkt 3.1 Uprawnienia:

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U.2020.944 t.j. z dnia 27 maja 2020 r. z późn. zm).

2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia na wytwarzanie produktów leczniczych (jeśli Wykonawca jest wytwórcą) lub do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej w zakresie prowadzenia obrotu hurtowego środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi zgodnie z art. 38 oraz art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2020.944 t.j. z dnia 27 maja 2020 r. z późn. zm) w zw. z art. 40 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U.2019.852 t.j. z dnia 8 maja 2019 r.) – dotyczy Wykonawcy składającego ofertę na środki odurzające lub substancje psychotropowe opisane w pakiecie nr 1.

Uwaga (dotyczy warunku pkt 3.1)

W formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w sekcji A części IV Wykonawca wskazuje posiadane uprawnienia, o których mowa w pkt 3.1 wymagane przez Zamawiającego stosownie do art. 22 ust. 1b ustawy.

SIWZ XIII pkt 4.4 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania, spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt 3.1 niniejszego rozdziału SIWZ), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów) zgodnie z art. 24 aa ustawy:

4.4.1. oryginał lub kopia, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2020.944 t.j. z dnia 27 maja 2020 r. z późn. zm.);

4.4.2. oryginał lub kopia, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych (jeśli Wykonawca jest wytwórcą) lub na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu hurtowego środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi zgodnie z art. 38 oraz art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2020.944 t.j. z dnia 27 maja 2020 r. z późn. zm) w zw. z art. 40 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U.2019.852 t.j. z dnia 8 maja 2019 r.) – dotyczy Wykonawcy składającego ofertę na środki odurzające lub substancje psychotropowe opisane w pakiecie nr 1.

Uwaga (dotyczy pkt 4.4.1–4.4.2)

W przypadku Wykonawców, których siedziba znajduje się w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej wymaga się przedstawienia oryginału lub kopii, poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wydanego przez właściwy organ w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, chyba że w danym państwie takie zezwolenie nie jest wymagane – dotyczy pkt 4.4.1.

W przypadku Wykonawców, których siedziba znajduje się w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej wymaga się przedstawienia oryginału lub kopi poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych (jeśli Wykonawca jest wytwórcą) lub na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu hurtowego środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, wydanego przez właściwy organ w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, chyba że w danym państwie takie zezwolenie nie jest wymagane – dotyczy Wykonawcy składającego ofertę na środki odurzające lub substancje psychotropowe opisane w pakiecie nr 1 – dotyczy pkt 4.4.2.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Informacje dot umowy opisane w SIWZ rozdz. XXVII.

Warunki umowy opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Informacje dot. możliwość zmiany umowy opisane w SIWZ rozdz. XXVII pkt 5.

Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego opisane w SIWZ rozdz. XXVII pkt 6.

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w szczególności poprzez zmianę odpowiednio sposobu realizacji dostaw i/lub ceny w okolicznościach opisanych w SIWZ.

Termin wykonania zam.: 24 mies. lub, o ile w tym czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot umowy w ilości co najmniej 80 % wartości danego pakietu – do czasu realizacji 80 % wartości danego pakietu, nie dłużej jednak niż do upływu 4 lat od podpisania umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/01/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/01/2021
Local time: 10:30
Place:

Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, pokój nr 2 (budynek administracji – parter).

Information about authorised persons and opening procedure:

Informacje dotyczące procedury otwarcia zostały opisane w rozdziale XXIV SIWZ.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

18-24 miesiące

VI.3)Additional information:

1. Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia opisane w SIWZ rozdz. III.2.

2. Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców zostały opisane w SIWZ rozdz. III.3

3. Informacje na temat możliwości składania oferty wspólnej zostały opisane w SIWZ rozdz. X.

4. Zam. wykluczy z postępowania Wyk. w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) zgodnie z SIWZ rozdz. XIII pkt 2. W celu wykazania brak u podstaw wykluczenia z postępowania do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci: formularza JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wyk. nie podlega wykluczeniu z postępowania. JEDZ należy złożyć razem z ofertą, w wyodrębnionym pliku – w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Wyk., którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia:

— informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zgodnie z inf. JEDZ część III. B),

— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zgodnie z inf. JEDZ część III.D).

Uwaga (dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia):

W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty, o których mowa SIWZ rozdz. XIIII.4.3, zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert – załącznik nr 5 do SIWZ dot. opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowo-cenowy.

7. Dokumenty wymagane na każde żądanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego opisane zostały w SIWZ rozdz. XIIII.4.2.2–4.2.3.

8. Wyk., którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ rozdz. XIII pkt 3.1 zostanie wezwany do przedłożenia oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów) zgodnie z art. 24 aa ustawy opisanych w SIWZ rozdz. XIIII.4.4.

9. Zam. nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

10. Klauzula inf. wynikająca z art. 13 oraz art. 14 RODO opisana w XXIX SIWZ.

11. Informacje dot wadium opisane w SIWZ rozdz. XIX

Zamawiający informuje że numeracja podana w Ogłoszeniu jest zgodna z numeracją przyjętą w zapisach SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587801
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179–198 g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. odwołanie wnosi się w terminie: 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

4.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zam. oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

4.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1 i 4.2 wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zam. podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zam. jest zobowiązany na podstawie ustawy:

5.1. odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

5.2. odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;

5.3. odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania);

5.4. odwołujący przesyła kopię odwołania Zam. przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zam. mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1. w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy;

6.2. skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem;

6.3. w terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy u. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/12/2020