Lieferungen - 620033-2021

03/12/2021    S235

Polen-Jastrzębie-Zdrój: Schrämmaschinen für Kohle oder Stein

2021/S 235-620033

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 221-583717)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Postanschrift: ul. Towarowa 1
Ort: Jastrzębie-Zdrój
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 44-330
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Konrad Tomas
E-Mail: przetargi@zwp.jsw.pl
Telefon: +48 327564257
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.jsw.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Najem na okres 760 dni kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Budryk”

Referenznummer der Bekanntmachung: 80/P/21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43122000 Schrämmaschinen für Kohle oder Stein
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Najem na okres 760 dni kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Budryk”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/11/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 221-583717

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Anstatt:

Zapłata ceny nastąpi w terminie do 90 dni od dostarczenia zamawiającemu faktury, chyba że wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu faktury.

muss es heißen:

Zapłata ceny nastąpi w terminie do 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu faktury.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 03/12/2021
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 07/12/2021
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 02/03/2022
muss es heißen:
Tag: 06/03/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 03/12/2021
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 07/12/2021
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: