Supplies - 620048-2020

Submission deadline has been amended by:  36395-2021
22/12/2020    S249

Slovakia-Brezno: Medical equipments

2020/S 249-620048

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
National registration number: 31908969
Postal address: Banisko 1
Town: Brezno
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Postal code: 977 42
Country: Slovakia
E-mail: sekretariat@nspbr.sk
Telephone: +421 486302130
Fax: +421 486114038
Internet address(es):
Main address: https://nspbr.sk/web
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8835
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428573
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Tatra Tender s.r.o.
National registration number: 44119313
Postal address: Krčméryho 16
Town: Bratislava
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 811 04
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Lucia Štrbová
E-mail: sp@tatratender.sk
Telephone: +421 910813539
Internet address(es):
Main address: https://nspbr.sk/web
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8835
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9209/summary
I.4)Type of the contracting authority
Other type: osoba podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zdravotnícka prístrojová technika IV.

Reference number: NsPBR/2020/RVO/16
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru zdravotníckej prístrojovej techniky a poskytnutie s tým súvisiacich služieb. Predmet zákazky je rozdelený na deväť samostatných častí.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 586 221.87 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Infúzna technika

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194100 Devices and instruments for infusion
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti I. predmetu zákazky je dodávka nasledovných položiek:

1. Infúzny systém pozostávajúci s dokovacej stanice a troch infúznych zariadení - 13 ks

2. Infúzny systém pozostávajúci z dokovacej stanice a troch infúznych zariadení, kombinovateľný s inými zariadeniam - 7 ks

Vyššie uvedené položky musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia Časti I. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 92 740.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020M099

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Diagnostická technika

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33123200 Electrocardiography devices
33182100 Defibrillator
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti II. predmetu zákazky je dodávka nasledovných položiek:

1. EKG prístroj 12 zvodový pre deti - 1 ks

2. EKG prístroj 12 zvodový - 6 ks

3. Defibrilátor s EKG monitorom s nadstavbou pre deti - 2 ks

4. Defibrilátor s EKG monitorom - 6 ks

Vyššie uvedené položky musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia Časti II. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 110 900.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 49
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020M099

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Anesteziologická a monitorovacia technika a ventilátory

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33172100 Anaesthesia devices
33157400 Medical breathing devices
33195110 Respiratory monitors
33195000 Patient-monitoring system
33123200 Electrocardiography devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti III. predmetu zákazky je dodávka nasledovných položiek:

1. Kompaktný, mobilný inhalačný anestéziologický prístroj s integrovaným ventilátorom a monitorom ventilačných parametrov (tlak a objem) - 1 ks

2. Transportný ventilátor - 1 ks

3. Anestéziologický prístroj strednej triedy - 1 ks

4. Systém na monitorovanie pacientov skladajúci sa z kompaktných pacientskych monitorov strednej triedy vybavených meraním 3, 5, alebo 12 zvodov EKG - 1 ks

5. Monitor vitálnych funkcií pacienta - 2 ks

6. Modulárny monitor vitálnych funkcií s možnosťou budúceho rozšírenia o ďalšie moduly monitorovania - 4 ks

7. Servoventilátor vyššej triedy - 1 ks

Vyššie uvedené položky musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia Časti III. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 173 066.67 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020M099

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Vybavenie urgentného príjmu a OAIM

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33171200 Instruments for resuscitation
33172200 Resuscitation devices
33182210 Pacemaker
33165000 Cryosurgical and cryotherapy devices
34911100 Trolleys
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti IV. predmetu zákazky je dodávka nasledovných položiek:

1. Resuscitačný vozík s mobilným boxom zaistenia dýchacích ciest - 1 ks

2. Externý kardiostimulátor pre efektívnu stimuláciu dočasných porúch rytmu - 1 ks

3. Prístroj na chladenie/ohrievanie pacientov - 1 ks

4. Špecializovaný liekový vozík - 3 ks

Vyššie uvedené položky musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia Časti IV. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 38 501.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020M099

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Vybavenie centrálnych operačných sál

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33160000 Operating techniques
33162000 Operating theatre devices and instruments
33169000 Surgical instruments
33161000 Electrosurgical unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti V. predmetu zákazky je dodávka nasledovných položiek:

1. Vŕtací a oscilačný motorový systém - 1 ks

2. Elektrochirurgický generátor - 1 ks

Vyššie uvedené položky musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia Časti V. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 29 380.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 63
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020M099

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Vybavenie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112100 Ultrasonic heart detector
33192210 Examination tables
33164000 Coelioscopy devices
33169000 Surgical instruments
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti VI. predmetu zákazky je dodávka nasledovných položiek:

1. CTG na snímanie jedného plodu - 2 ks

2. Gynekologické kreslo s príslušenstvom - 2 ks

3. CTG pre dvojčatá - 1 ks

4. Maternicový manipulátor - 1 ks

5. Ihelcový set - 1 sada

Vyššie uvedené položky musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia Časti VI. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 27 791.20 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020M099

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Videobronchoskop

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124100 Diagnostic devices
33168100 Endoscopes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti VII. predmetu zákazky je dodávka nasledovnej položky:

1. Videobronchoskop - 1 ks

Vyššie uvedená položka musí byť nová, nerepasovaná a nepoužívaná. Bližšia špecifikácia Časti VII. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 29 836.33 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 49
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020M099

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odsávačky

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33162100 Operating-theatre devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti VIII. predmetu zákazky je dodávka nasledovných položiek:

1. Mediciálna odsávačka elektrická so zabudovanou batériou - 3 ks

2. Vysokovýkonná mediciálna odsávačka na mobilnom stojane, bezúdržbový - membránový - 6 ks

3. Vysokovýkonná mediciálna odsávačka na mobilnom stojane s ochranou proti presatiu - 7 ks

Vyššie uvedené položky musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia Časti VIII. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 37 650.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020M099

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Vybavenie neurologického oddelenia

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33121100 Electro-encephalographs
33121300 Electromyographs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti IX. predmetu zákazky je dodávka nasledovných položiek:

1. EEG prístroj umožňujúci natáčanie záznamov EEG - 1 ks

2. EMG prístroj - 1 ks

Vyššie uvedené položky musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia Časti IX. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 46 356.67 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 49
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020M099

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

2. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v Zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO.

2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2.2

Vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného

Predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.

6. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovaniu sú uvedené v § 32 ZVO.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Neaplikuje sa.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Splnenie podmienok týkajúcich sa účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

Verejný obstarávateľ obmedzuje v súvislosti Jednotným európskym dokumentom informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti.

2. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázanie svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom):

2.1 V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

3. V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR, je nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu v EUR prepočítanú kurzom zverejnenom v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska ku dňu odoslania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie do Vestníka verejného obstarávania.

4. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 ZVO.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť I. predmetu zákazky:

Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 92 000,- EUR bez DPH.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť II. predmetu zákazky:

Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 110 000,- EUR bez DPH.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť III. predmetu zákazky:

Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 173 000,- EUR bez DPH.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť IV. predmetu zákazky:

Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 38 000,- EUR bez DPH.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť V. predmetu zákazky:

Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 29 000,- EUR bez DPH.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť VI. predmetu zákazky:

Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 27 000,- EUR bez DPH.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť VII. predmetu zákazky:

Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 29 000,- EUR bez DPH.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť VIII. predmetu zákazky:

Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 37 000,- EUR bez DPH.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť IX. predmetu zákazky:

Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 46 000,- EUR bez DPH.

Za tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa pre všetky časti predmetu zákazky považuje zdravotnícka prístrojová technika.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v Časti G. Podmienky elektronickej aukcie súťažných podkladov.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/01/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/01/2021
Local time: 12:00
Place:

Tatra Tender s.r.o., krčméryho 16, 811 04 Bratislava

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk bude v súlade s ust. § 54 ods. 3 ZVO neverejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky

— pre Časť I. predmetu zákazky vo výške 4 600,-EUR (slovom: štyritisícšesťsto EUR),

— pre Časť II. predmetu zákazky vo výške 5 500,-EUR (slovom: päťtisícpäťsto EUR),

— pre Časť III. predmetu zákazky vo výške 8 600,-EUR (slovom: osemtisícšesťsto EUR),

— pre Časť IV. predmetu zákazky vo výške 1 900,-EUR (slovom: tisícdeväťsto EUR),

— pre Časť V. predmetu zákazky vo výške 1 400,-EUR (slovom: tisícštyristo EUR),

— pre Časť VI. predmetu zákazky vo výške 1 300,-EUR (slovom: tisíctristo EUR),

— pre Časť VII. predmetu zákazky vo výške 1 400,-EUR (slovom: tisícštyristo EUR),

— pre Časť VIII. predmetu zákazky vo výške 1 800,-EUR (slovom: tisícosemsto EUR),

— pre Časť IX. predmetu zákazky vo výške 2 300,-EUR (slovom: dvetisíctristo EUR).

Podrobnosti pre zloženie zábezpeky sú uvedené najmä v bodoch 8.4.6, 8.7 a 16 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

4. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.

5. Podrobné informácie o lehote dodania jednotlivých častí predmetu zákazky sú uvedené v bode 6.2 Časti A. súťažných podkladov.

6.Verejný obstarávateľ v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

7.Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

8.Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/12/2020