Usluge - 620540-2021

06/12/2021    S236

Belgija-Bruxelles: Podrška za koordinaciju i sinergije među projektima u okviru poziva Europskog zelenog plana Obzora 2020

2021/S 236-620540

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Glavna uprava za istraživanje i inovacije (RTD), RTD.C.5 – Ecological and Social Transitions
Poštanska adresa: Espace Orban (ORBN), Square Frère-Orban 8
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija
E-pošta: rtd-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_en
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Podrška za koordinaciju i sinergije među projektima u okviru poziva Europskog zelenog plana Obzora 2020

Referentni broj: RTD/2021/OP/0003
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Glavni je cilj ugovora povećati utjecaj i koordinaciju među različitim temama i projektima koji se financiraju u skladu s pozivom za zeleni plan.

Ciljevi koje izvoditelj treba provesti obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

1. suradnja projekata povezanih s pozivom za zeleni plan s jasnim zajedničkim interesima radi potpunog razvijanja sinergija i tema;

2. razrada, analiza i baza dokaza za politike istraživanja i inovacija nastale u projektima povezanima s pozivom za zeleni plan;

3. stvaranje i upravljanje posebnim klasterima projekata i njihovom vezom s drugim klasterima;

4. umrežavanje sa sličnim aktivnostima iz država članica i/ili povezanih država;

5. učinkovito, opsežno i unificirano širenje/komunikacija o postignućima poziva za zeleni plan (mimo komunikacije o pojedinačnom projektu).

Stvaranje opsežne i dugoročne podrške projektima u okviru poziva za zeleni plan pružit će stabilno vodstvo te će zajamčiti da se najbolja upotreba sastoji od rezultata kojima se obuhvaća područje od 2021. do 2026.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 6 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Usluge će se izvršiti na sljedećim lokacijama:

— prostori izvoditelja,

— organizacija konferencija i sastanaka, i sudjelovanje na njima, može se odvijati na drugim mjestima u EU-u.

II.2.4)Opis nabave:

Podrška za koordinaciju i sinergije među projektima u okviru poziva Europskog zelenog plana Obzora 2020.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: 1. kriterij: Demonstracija dobrog razumijevanja zadataka / Ponder: 10/100
Kriterij kvalitete - Naziv: 2. kriterij: Kvaliteta predloženog rada (uključujući četiri podkriterija u nastavku) / Ponder: 80/100
Kriterij kvalitete - Naziv: Podkriterij 2.1.: Kvaliteta, izvedivost i jasnoća radnog plana prema ciljevima poziva na nadmetanje / Ponder: Najviše 30
Kriterij kvalitete - Naziv: Podkriterij 2.2.: Kvaliteta predloženog pristupa za stvaranje tajništva, uspostavljanje i upravljanje klasterima / Ponder: Najviše 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Podkriterij 2.3.: Kvaliteta i prikladnost predložene komunikacije i aktivnosti širenja, umrežavanja i organizacije događanja / Ponder: Najviše 20
Kriterij kvalitete - Naziv: Podkriterij 2.4.: Kvaliteta tehničke podrške i analitičkih aktivnosti predviđenih za postizanje očekivanih rezultata / Ponder: Najviše 20
Kriterij kvalitete - Naziv: 3. kriterij: Mjere kontrole kvalitete / Ponder: 10/100
Cijena - Ponder: 30 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8481

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 102-265749
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: LC-01727440
Naziv:

Podrška za koordinaciju i sinergije među projektima u okviru poziva Europskog zelenog plana Obzora 2020

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
23/11/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 10
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Ecorys Europe EEIG – GEIE
Poštanska adresa: Rue Belliard 12
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 6 000 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 5 700 200.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se vjerojatno daje u podugovor
Vrijednost ili dio koji se vjerojatno daje u podugovor trećim stranama
Dio: 37 %

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti dokumentaciju o nabavi dostupnu na adresi koja je navedena u odjeljku I.3).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/11/2021