Bauleistung - 620545-2021

06/12/2021    S236

Dänemark-Viby: Bauarbeiten

2021/S 236-620545

Vorinformation

Diese Bekanntmachung dient nur der Vorinformation

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Aarhus Vand A/S
Postanschrift: Gunnar Clausens Vej 34
Ort: Viby J
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8260
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Peter Fischer-Jensen
E-Mail: pfj@aarhusvand.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.aarhusvand.dk/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Aarhus Kommune
Postanschrift: Rådhuspladsen 2
Ort: Aarhus C
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Søren Clausen
E-Mail: scla@aarhus.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.aarhus.dk/
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=umswszzvww
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: COWI A/S
Postanschrift: Jens Chr. Skous Vej 9
Ort: Aarhus C
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Kathrine Linddahl
E-Mail: ktli@cowi.com
Telefon: +45 31212015
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.cowi.dk/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Generelle offentlige tjenester og spildevandshåndtering

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Markedsdialog - Helhedsplan Tangkrogen, Totalentreprise for landindvinding og ledningsprojekt

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Helhedsplanen Tangkrogen er en samlet plan for området ved Tangkrogen i Aarhus, som omfatter et nyt ressourceanlæg ved Marselisborg (Aarhus ReWater), en mulig udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn samt forbedring af adgang- og parkeringsforholdene i området.

I forbindelse med realisering af Helhedsplan Tangkrogen er der behov for en totalentreprenør til projektering og udførelse af landindvinding, kystindfatning samt ledningsprojekt.

Totalentreprisen omfatter i hovedtræk etablering af kystindfatning, landopfyldning samt etablering af nyt overløbsbygværk, ny overløbsledning, ny udløbsledning samt udløbsbygværker for disse ledninger i forbindelse med realisering af Helhedsplan Tangkrogen.

Aarhus Vand og Aarhus Kommune er ved at udarbejde udbudsmaterialet for totalentreprisen. Forud for igangsættelse af udbuddet gennemfører Aarhus Vand og Aarhus Kommune en markedsdialog, med det formål at indhente markedets umiddelbare inputs i forhold til udbudsmaterialets grundlæggende forhold.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71322200 Planung von Rohrleitungen
71323200 Planung von Werksanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Hauptort der Ausführung:

8000 Aarhus C

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet af totalentreprisen vedr. landindvinding, kystindfatning samt ledningsprojekt i forbindelse med Helhedsplan Tangkrogen sker i et fællesskab mellem Aarhus Vand og Aarhus Kommune.

Helhedsplan Tangkrogen indeholder to alternativer, der skal danne grundlag for det videre arbejde med kommune¬plantillæg og miljøvurdering:

- Hovedforslaget, hvor Aarhus ReWater placeres på søterritoriet i tilknytning til den eksisterende lystbådehavn og lystbådehavnen udvides ud i bugten.

- Alternativ 2, hvor Aarhus ReWater placeres på søterritoriet ved Østhavnen og lystbådehavnen udvides mod øst - syd for erhvervshavnen. (Den mulige udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn i forbindelse med Alternativ 2 er ikke en del af dette udbud)

Hvilken af de to alternativer i Helhedsplan Tangkrogen der skal realiseres og hvilket udløbspunkt udløbs- og overløbsledningen for Aarhus ReWater skal have træffes der først endelig beslutning om efter gennemført MKV-proces. Det er derudover endnu ikke afklaret, hvorvidt udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn skal realiseres.

Totalentreprenøren vil på baggrund af overstående skulle indgå i en Fase 1 (projektering) uden endelig afklaring om overstående.

Totalentreprisens omfang afhænger af, hvilket alternativ i Helhedsplan Tangkrogen der skal realiseres, beslutning om udløbspunkt samt beslutning om hvorvidt udvidelsen af Marselisborg Lystbådehavn skal realiseres. Vejledende består opgaven dog i hovedtræk af etablering af mellem ca. 12- 17,7 ha nyt areal, etablering af en mellem ca. 2.550 m og ca. 4.600 m udløbsledning, etablering af nyt overløbsbygværk på land samt ca. 200 m ny overløbsledning på søterritoriet. Hertil kommer ny kystindfatning, blødbundsudskiftning samt nedbrydning og deponering af dele af eksist. stenkastninger.

Udbuddet af opgaven forventes gennemført i løbet af 2022, med offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i første halvdel af marts 2022.

Inden påbegyndelse af selve udbudsproceduren vil der blive gennemført en markedsdialog med henblik på at informere interesserede potentielle tilbudsgivere om udbudsplanerne og give Aarhus Vand og Aarhus Kommune input til det videre arbejde med udbudsmaterialet.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
09/03/2022

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Markedsdialogen:

Interesserede potentielle tilbudsgivere kan kommentere et foreløbigt udkast til udbudsmaterialet, som vil være tilgængeligt for download via iBinder fra den 22. december 2021:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=umswszzvww

Eventuelle spørgsmål og/eller bemærkninger til udbudsmaterialet skal uploades til iBinder i folderen ’Bemærkninger til udbudsmaterialet’ senest den 26. januar 2022.

I forbindelse med markedsdialogen ønsker Aarhus Vand og Aarhus Kommune også at gennemføre markedsdialogmøder med interesserede potentielle tilbudsgivere. Markedsdialogmøderne vil blive afholdt den 24., 25. og 26. januar 2022.

Aarhus Vand og Aarhus Kommune påtænker at invitere 3-4 virksomheder til markedsdialogmøderne og der vil derudover være mulighed for interesserede potentielle tilbudsgivere, at anmode om et markedsdialogmøde.

Det ønskes at gennemføre 4-6 stk. 1-2-timers markedsdialogmøder med interesserede potentielle tilbudsgivere.

For at komme i betragtning til et markedsdialogmøde med Aarhus Vand og Aarhus Kommune skal du senest den 12. januar 2022 sende en begrundet anmodning via mail til bygherrerådgiver Kathrine Linddahl, ktli@cowi.com, med angivelse af, hvilke emner i udbudsmaterialet, du ønsker at drøfte. I den forbindelse oplyses, at Aarhus Vand og Aarhus Kommune derudover ligeledes vil have ønsker til, hvilke emner der ønskes drøftet. Hvis mødet skal afvikles via TEAMS, bedes du angive dette i anmodningen. Det understreges, at formålet med markedsdialogmøderne er, at Aarhus Vand og Aarhus Kommune indsamler meninger og udtalelser fra markedet i forhold til konkrete elementer i udbudsmaterialet frem for en samtale om ansøgers virksomhed.

Hvis du bliver udvalgt til at deltage i et markedsdialogmøde med Aarhus Vand og Aarhus Kommune, får du – senest den 18. januar 2022 – besked om dato og tidspunkt for mødet.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/12/2021