Urakat - 620551-2021

06/12/2021    S236

Suomi-Kokkola: Rakennustyöt

2021/S 236-620551

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kokkolan Urheilupuisto Oy Karleby Idrottspark Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 3178449-3
Postiosoite: PL43, Kokkolan Kaupunki
Postitoimipaikka: KOKKOLA
NUTS-koodi: FI1D5 Keski-Pohjanmaa
Postinumero: 67101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Timo Sivula
Sähköpostiosoite: timo.sivula@hybridarena.fi
Puhelin: +358 456245150
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hybridarena.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hybridarena?id=375218&tpk=0f0eb789-332b-40c1-8cbb-0d0214fa6055
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hybridarena?id=375218&tpk=0f0eb789-332b-40c1-8cbb-0d0214fa6055
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kokkolan Urheilupuistoallianssin suunnittelun ja toteutuksen hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000 Rakennustyöt
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Kokkolan urheilupuiston suunnittelu ja toteutus. Hanke sisältää Kokkolan urheilupuiston sekä olemassa olevien rakennusten saneerausta että uusien tilojen ja laajennusten uudisrakentamista. Hankkeen tarkoituksena on vastata Kokkolan tapahtumien, konserttien ja eri urheilulajien liikuntatilojen rakennus- ja saneeraustarpeisiin. Hanke on tarkoitus toteuttaa allianssimallilla. Tilaajan arvio hankkeen suunnittelun ja toteuttamisen kustannuksista on noin 45–50 miljoonaa euroa. Hankkeen alustava laajuus on n. 30 000 kem2.

Hankkeeseen kuuluvat:

- kaksi katettua harjoitusjääkaukaloa sisäjuoksuratoineen

- jäähallin kunnostaminen nykyaikaiseksi

- Urheilutalon suojellun osan saneeraus, jossa koripallokenttä ja kunnostettu voimanostosali

- uuden suuren sisäareenan rakentaminen, johon tulevat:

nykyaikaiset nopeasti konvertoitavat näyttely-, messu-, viihdekonsertti- ja konferenssitilat

tilat liikuntatoimelle ja -toimijoille, lääkäreille, fysioterapialle ja testilaboratoriolle

monikäyttöiset urheilutilat, joissa sisäurheilulajeille hyvät puitteet

korkeatasoiset ravintolatilat ja -palvelut yritystilaisuuksia varten

lehdistötilat, jotka voivat toimia päivisin opetusluokkana

nuoria houkuttelevat tilat, telineet ja välineet

- Ensimmäisessä vaiheessa 2000 katetun istumapaikan jalkapallostadionin rakentaminen sisäareenan kylkeen, siten, että areenan pukuhuoneet ja muut sosiaalitilat tulevat myös jalkapalloilijoiden käyttöön.

Lisäksi tämän hankinnan sisältöön kuuluvat optioina kokonaan katetun stadionin rakentaminen jalkapallostadionin toisessa vaiheessa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 50 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
45000000 Rakennustyöt
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D5 Keski-Pohjanmaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kokkola

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Kokkolan urheilupuiston suunnittelu ja toteutus. Tilaaja hankkii hinta-laatusuhteelta parhaan tarjouksen tehneen palveluntuottajien muodostaman ryhmittymän suunnittelemaan ja toteuttamaan Kokkolan urheilupuiston kehittämistä yhteistyössä Tilaajan kanssa. Vähimmäisvaatimukset ja valintaperusteet on ilmoitettu tarjouspyyntöasiakirjoissa. Hanke on tarkoitus käynnistää kokonaisuutta koskevalla hankesuunnitteluvaiheella (KAS0), jossa määritetään koko hankkeen tarkempi aikataulutus vuosille 2021–2025. Tämä vaihe on tarkoitus toteuttaa 04-06/2022. Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen edetään vaiheiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Isossa kuvassa hankkeen suunnittelun ja toteutuksen vaiheistus rakentuu vuosien 2022–2025 aikana seuraavien askelten kautta:

Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus rakentaa harjoitusjääkaukalot ja sisäjuoksurata sekä si-säareenan, jonka kehitysvaihe toteutetaan alustavasti 04-12/2022 ja toteutusvaihe 10/2022–06/2024.

Toisessa vaiheessa on tarkoitus uudistaa jäähalli sekä urheilutalon suojeltu osa, jonka kehitysvaihe toteutetaan alustavasti 01–08/2023 ja toteutusvaihe 08/2023–04/2025.

Kolmannessa vaiheessa on tarkoitus rakentaa jalkapallostadion ensin UEFA 2 -vaatimusten mukaisesti, jonka jälkeen optiona on stadionin rakentaminen UEFA 3 -vaatimusten mukaisesti. Tämän vaiheen kehitysvaihe toteutetaan alustavasti 08/2023–03/2024 ja toteutusvaihe 03/2024–04/2025.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusta voidaan jatkaa eri tilauksella.

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu vähimmäismäärä: 3
enimmäismäärä: 5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Neuvottelumenettelyn vaatimien resurssien ja hankintaprosessin ajankäytön ennakoimiseksi ehdokkaiden määrää on syytä rajoittaa ja neuvottelumenettelyyn valittavilla ehdokkailla tulee olla riittävä kokemus vastaavanlaisista hankkeista.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdokkaan on esitettävä sijoittumismaan lainsäädännön mukainen rekisteriote rekisteröitymisestä ammatti- tai elinkeinorekisteriin. Suomeen sijoittuneen ehdokkaan on esitettävä kaupparekisteriotte. Mikäli kyseessä on ryhmittymä, ehdokkaan on esitettävä em. rekisteriote jokaisesta ryhmittymään kuuluvasta yrityksestä erikseen. Mikäli alihankkijoita on nimetty, ehdokaan on esittettävä em. rekisteriote jokaisesta nimetystä alihankkijasta erikseen.

Jokaisen ryhmittymään kuuluvan yrityksen on erikseen täytettävä yllä mainittu vaatimus. Jokaisen nimetyn alihankkijan, jonka voimavaroja hyödynnetään soveltuvuusvaatimusten täyttämiseksi, on erikseen täytettävä yllä mainittu vaatimus.

Yllä mainittu rekisteriote saa olla jättöajankohtana enintään kolme kuukautta vanha.

Vaatimuksissa mainitut todistukset voi korvata Rakentamisen Laatu RALA ry:n RALA-pätevyysraportilla tai Vastuu Group Oy:n Luotettava kumppani -yritysraportilla taikka muulla vastaavalla raportilla tai todistuksella, mikäli kyseinen raportti tai todistus sisältää vaaditut tiedot. Luotettava kumppani -yritysraporttia käytettäessä pelkkä raportin kansilehti ei ole riittävä selvitys, vaan raportti tulee toimittaa kokonaisuudessaan.

Jos ehdokas on muualta kuin Suomesta, ehdokkaan tulee soveltuvan lainsäädännön tai soveltuvien viranomaismääräysten niin velvoittaessa olla merkittynä vastaaviin rekistereihin sekä toimittaa vastaavat todistukset oman maansa viranomaisilta tai osoittaa vaatimusten täyttyminen muulla hyväksyttävällä tavalla.

Vieraskieliset todistukset ja selvitykset tulee toimittaa alkuperäisinä sekä suomen tai ruotsin kielelle käännettyinä.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

1. Ehdokas on maksanut kaikki lainsäädännössä määrätyt verot, ja ehdokas on merkittynä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä vaatiessa. Suomessa kaikki tiedot sisältyvät todistukseen verojen maksamisesta.

2. Ehdokas on maksanut kaikki lakisääteiset sosiaaliturvamaksunsa. Suomessa tieto sisältyy todistukseen verojen maksamisesta.

3. Ehdokkaalla on voimassa olevat lakisääteiset eläkevakuutukset ja ehdokas on maksanut kaikki lakisääteiset eläkemaksunsa.

4. Ehdokkaalla on selvitys työterveyshuollon järjestämisestä, eli siitä, miten ehdokas on järjestänyt työntekijöiden lakisääteisen työterveyshuollon tai, mikäli ehdokkaalla ei ole vielä sopimuksentekohetkellä velvollisuutta järjestää työterveyshuoltoa, ehdokkaan selvitys siitä, miten työterveyshuolto aiotaan järjestää.

5. Ehdokkaalla on selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista, eli siitä, mitä työehtosopimusta ehdokkaan omiin ja/tai alihankkijan tähän toimeksiantoon osallistuviin työntekijöihin sovelletaan ja millä perusteella.

6. Ehdokkaalla on työntekijöilleen voimassa oleva työtapaturmavakuutus.

7. Ehdokkaalla on vähintään Suomen Asiakastieto Oy:n riskiluokka 1–3, Alfa Rating / Credit Rating taso A tai muu vastaava sijoittumismaasta saatava luotettava selvitys siitä, että ehdokas täyttää Suomen Asiakastieto Oy:n riskiluokka 1–3:n tai Alfa Rating / Credit rating tason A mukaiset taloudelliset edellytykset.

8. Yhteenlaskettuna ehdokasryhmittymän liikevaihto on ollut vähintään 20 M€ kunakin välittömästi edeltävänä kahtena täytenä tilikautena (12 kk, tilinpäätös valmistunut ja vahvistettu). Edellä mainitun lisäksi jokaisen ryhmittymään kuuluvan yrityksen liikevaihto on ollut vähintään 0,5 M€.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjousvaiheeseen 1 tilaaja kutsuu 3–5 ehdokasta, jotka ovat osoittaneet täyttävänsä asetetut vaatimukset.

Ehdokkaan tulee esittää pää- ja arkkitehtisuunnittelua, rakennesuunnittelua ja talotekniikkasuunnittelua koskevaat yritysreferenssit ja kaksi rakentamista koskevaa yritysreferenssiä. Ehdokkaan on ilmoitettava kaikki sellaiset tiedot, joiden perusteella yritysreferenssejä koskevien vaatimusten täyttyminen voidaan todentaa.

Kaikkia yritysreferenssejä koskevat samat vaatimukset, pois lukien vaatimus 1, joka vaihtelee seuraavasti:

- Pää- ja arkkitehtisuunnittelua koskeva yritysreferenssi: Ehdokas on vastannut referenssin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta.

- Rakennesuunnittelua koskeva yritysreferenssi: Ehdokas on vastannut referenssin rakennesuunnittelusta.

- Talotekniikkasuunnittelua koskeva yritysreferenssi: Ehdokas on vastannut referenssin talotekniikkasuunnittelusta.

- Rakentamista koskevat yritysreferenssit: Ehdokas on toiminut referenssissä päätoteuttajana.

Yritysreferenssien muut vaatimukset:

Vaatimus 2: Toimeksiannon tulee olla valmistunut ja tilaajan hyväksymä enintään 7 vuotta ennen osallistumishakemusten viimeistä jättöpäivämäärää.

Vaatimus 3: Toimeksiannon kohteena olevan urakan laajuus on ollut vähintään 5000 brm2.

Vaatimus 4: Toimeksiannon kohteena olevan urakan on tullut kuulua johonkin näistä Tilastokeskuksen Rakennusluokitus 2018 rakennusluokista:

• 04 Toimistorakennukset

• 06 Hoitoalan rakennukset

• 07 Kokoontumisrakennukset

• 08 Opetusrakennukset

Valintaperusteet:

Tarjousvaiheeseen 1 tilaaja kutsuu 3–5 ehdokasta, jotka ovat osoittaneet täyttävänsä asetetut vaatimukset. Yritysreferenssit pisteytetään vain siinä tapauksessa, että tarjousvaiheeseen 1 ei valita kaikkia hyväksytysti osallistumishakemuksensa lähettäneitä ehdokkaita. Tällöin ehdokkaat asetetaan paremmuusjärjestykseen yritysreferensseistä saatujen pisteiden perusteella ja tarjousvaiheeseen 1 valitaan 3–5 parasta ehdokasta.

Yritysreferenssit, jotka pisteytetään, ovat samat kuin edellä ilmoitetut yritysreferenssit. Yritysreferensseistä voi saada enintään 30 pistettä, enintään 6 pistettä per yritysreferenssi.

Yritysreferenssit pisteytetään seuraavasti:

1. Referenssin kohteessa on ollut hukkaenergian hyödyntämistä, enintään 2 pistettä.

- Toimeksiannossa on ollut hukkaenergian hyödyntämistä, jossa hukkalämpöä on kerätty nestekiertoon, jolloin on siirretty myös matkojen päähän.

2. Referenssin kohteen toteutusmuoto, enintään 2 pistettä

- allianssi tai yhteistoimintamalli, 2 p.

Yhteistoimintamallilla tarkoitetaan tässä Yhteistoimintaurakkana toteutettu ja/tai toteutettava kohde, jonka kehitysvaihe on päättynyt. Yhteistoimintaurakalla tarkoitetaan joko projektinjohtourakalla, allianssimallilla tai näiden välimuodolla toteutettua kohdetta, josta on selvästi sopimuksellisesti erotettavissa kehitys- ja toteutusvaiheet ja jonka urakkahinta on määritetty yhdessä urakan kehitysvaiheen lopuksi sidottuna joko tavoitebudjettiin tai tavoitekustannukseen. Yhteistoimintaurakaksi ei hyväksytä toimeksiantoa, jossa tilaajana toimii tarjoajan kanssa samaan konserniin kuuluva yritys.

- projektinjohtourakka, 1 p.

Urakka on toteutettu RT-sopimusasiakirjojen, RT 80326 tai RT 80327, mukaisena projektinjohtourakkana tavoitehinnalla tai tavoitebudjetilla. Sellainen urakka, jossa tilaajana toimii ehdokkaan kanssa samaan konserniin kuuluva yritys, ei oikeuta pisteisiin kohdasta 2.

3. Referenssin kohteen Tilastokeskuksen rakennusluokituksen 2018 mukainen luokka, enintään 2 pistettä.

- 074 Urheilu- ja liikuntarakennukset, kuitenkin pois lukien Uimahallit 0741 ja Muut urheilu- ja liikuntarakennukset 0749

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ehdokkaan on esitettävä aiesopimus tarjoajaryhmittymän perustamisesta, mikäli kyseessä on useammasta yrityksestä muodostuva ryhmittymä.

Huom. Aiesopimus on toimitettava osallistumishakemuksen liitteenä.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Tarjousperusteinen neuvottelumenettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.5)Tietoa neuvotteluista
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 188-487923
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 07/01/2022
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Ruotsi, Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
01/12/2021